A before and after shot of a field of long grass, dark and unedited on the left, showing the lighter version on the left, edited in DPP.

UPRAVOVANIE/POSTPRODUKCIA FOTOGRAFIÍ

Upravovanie záberov RAW pomocou softvéru Digital Photo Professional

Prechod z fotografovania vo formáte JPEG, ktorý je možné použiť bez ďalšieho spracovania, na formát RAW sa môže zdať veľkým krokom. Je však na ceste fotografa nevyhnutný. Upravovanie fotografií nemusí byť zdĺhavým procesom – už zopár drobných zásahov môže premeniť priemerný záber na umelecké dielo. Čo je na tom najlepšie? Je to jednoduchšie, než si myslíte.

Keď na fotoaparáte nastavíte snímanie vo formáte RAW, bude ukladať všetky obrazové údaje, ktoré snímač zachytí, bez spracovania vo fotoaparáte – preto sú súbory RAW oveľa väčšie než súbory JPEG. Vy tak získate možnosť pri dodatočnom spracovaní flexibilne vykonávať rozsiahle úpravy záberov a vyťažiť z nich maximálnu kvalitu. Digital Photo Professional (DPP) je softvér spoločnosti Canon na úpravu záberov vo formáte RAW nasnímaných fotoaparátmi EOS a pokročilými modelmi radu PowerShot, ktoré dokážu snímať vo formáte RAW. Tu vám ukážeme niekoľko kľúčových nástrojov na úpravu, pomocou ktorých môžete v softvéri DPP svoje fotografie doladiť a vylepšiť.

Softvér DPP pravidelne aktualizujeme a najnovšia verzia môže ponúkať ďalšie funkcie, preto než začnete, skontrolujte aktualizácie a prevezmite si jeho najnovšiu verziu.

Pri spustení softvéru DPP sa zobrazí hlavné okno s náhľadmi vašich fotografií. Vyberte jeden alebo viac záberov, kliknite na tlačidlo Edit Image (Upraviť záber) v ľavom hornom rohu alebo prejdite do ponuky View (Zobrazenie) a vyberte okno Edit Image (Upraviť záber). (DPP ponúka mnohé klávesové skratky na urýchlenie práce – nájdete ich v návode na používanie.)

The main screen of Digital Photo Professional, with previews of 15 nature images.
V hlavnom okne softvéru DPP sa zobrazujú náhľady vašich záberov, z ktorých môžete vybrať jeden alebo viac na úpravu.

Úprava jasu obrazu

An eagle pictured in flight, with shadow and highlight clipping displayed in DPP.
Upravte jas celého záberu alebo selektívne dolaďte len tmavé a svetlé časti.

Zábery na snehu či z pláže občas vyjdú príliš tmavé, pretože sa fotoaparát pokúsi kompenzovať vysokú mieru jasu, ktorá je v takýchto podmienkach bežná. Ak sa vám záber zdá príliš tmavý či príliš svetlý, v softvéri môžete upraviť jeho jas. Posúvač Brightness Adjustment (Nastavenie jasu) na paneli s nástrojmi slúži na zmenu celkového jasu.

Časti záberov, ktoré sú príliš tmavé či svetlé, môžete identifikovať kliknutím na tlačidlá výstrahy Shadow/Highlight (Tmavé miesta/Svetlé miesta) na päte okna. Miesta, ktoré sú úplne čierne, sa podľa predvolených nastavení zvýraznia modrou farbou a úplne biele miesta červenou farbou. Farby takéhoto zvýraznenia však môžete upraviť.

Ovládacie prvky Shadow and Highlight adjustment controls (Úprava zvýraznenia tmavých a svetlých miest) nájdete v spodnej časti panela nástrojov v časti Advanced (Rozšírené). Pomocou nich môžete zosvetliť tmavé alebo zjemniť svetlé miesta bez zmeny ostatných odtieňov záberu.

An eagle pictured in flight, in a brighter, edited image using DPP.
Vďaka doladeniu ovládacích prvkov Shadow and Highlight adjustment controls (Úprava zvýraznenia tmavých a svetlých miest) je teraz záber lepšie vyvážený.

Nastavenie vyváženia bielej

A close-up photo of a pink rose, with the white balance tab open in DPP.
Použitím iného nastavenia vyváženia bielej môžete farbám záberu dodať teplejší alebo chladnejší nádych.

Vzhľad všetkých farieb sa mení podľa okolitého osvetlenia, preto neutrálny biely papier vyzerá v skorom rannom svetle modrý (chladnejší) a pri západe slnka skôr oranžový (teplejší). Na tieto účely môžete vo fotoaparáte upraviť nastavenie vyváženia bielej tak, aby ste zachytili skutočné farby alebo záberom dodali kreatívny nádych. V šedivý deň môžete napríklad fotografie spríjemniť dodaním teplejšieho nádychu. Výhodou fotografovania vo formáte RAW je to, že vyváženie bielej môžete upraviť až po zachytení snímky.

Keď RAW fotografiu otvoríte v softvéri DPP, softvér podľa predvolených nastavení použije vyváženie bielej, pri ktorom ste fotografiu zachytili. Môžete ho však skúsiť zmeniť na iné nastavenie vyváženia bielej, ktoré vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu. Vyberte možnosť Click White Balance (Vyváženie bielej kliknutím) a kliknutím na neutrálny odtieň v zábere upravte celkové vyváženie bielej záberu podľa daného odtieňa. Vyskúšajte rôzne vyváženia bielej a zistite, pri ktorom jednotlivé zábery vyzerajú najlepšie.

A close-up image of a pink rose with colours enhanced by white balance.
Vyobrazenie záberu pred úpravami a po nich znázorňuje rozdiel medzi teplejším a chladnejším záberom. Všimnite si, že ruža vyzerá na ľavej strane viac oranžová a na pravej strane viac modrá.

Zmeňte vzhľad svojich fotografií pomocou štýlov Picture Style

A picture of a black eagle stood on grass open in DPP with the Picture Styles tab open.
Vykonajte celý súbor úprav naraz použitím štýlov Picture Style.

Štýly Picture Style určujú celkový vzhľad vašich záberov za pomoci prednastavených skupín úprav. Niektoré slúžia na vyhladenie a vyváženie odtieňov pokožky pre vzhľadnejšie portréty, kým iné dodajú nádych vysokého dynamického rozsahu tým, že zvýšia ostrosť záberu spolu s kontrastom a nasýtením a podobne. Softvér DPP pri otvorení záberu vo formáte RAW použije štýl Picture Style uplatnený pri zachytení záberu, no štýl Picture Style môžete zmeniť a spolu s ním aj celkový vzhľad fotografie. Čiernobiely záber napríklad získate použitím štýlu Picture Style Monochrome (Monochromatický).

Vyskúšajte štandardné štýly a uvidíte, ktorý funguje najlepšie. Pomocou nástroja Picture Style Editor tiež môžete vytvárať vlastné štýly Picture Style a na fotografie použiť tie.

A black-and-white picture of an eagle open in DPP.
Tento záber získal použitím štýlu Picture Style Monochrome (Monochromatický) úplne inú atmosféru.

Zlepšite kompozíciu a orámovanie

A macro photo of an insect on a flower being cropped and levelled in DPP.
Zmeňte orámovanie záberu a zlepšite jeho kompozíciu pomocou orezania a otočenia.

Niektoré zábery priamo pri zachytení nemajú optimálnu kompozíciu či orámovanie, no pomocou nástroja Crop (Orezanie) v softvéri DPP môžete upriamiť pozornosť na hlavný objekt snímania. Kliknite na nástroj Crop (Orezanie) a na jeho paneli môžete nastaviť fixný pomer strán alebo použiť voľné orezanie. Kliknite na obrázok a potiahnutím naprieč vyberte časť fotografie, ktorú chcete použiť. Kliknite na vybranú časť a potiahnite ju na požadované miesto. Pomocou šípky zvonka vybranej oblasti môžete záber otočiť a vyrovnať tak naklonený horizont alebo záberu dodať dynamickejší nádych.

A macro shot of an insect on a daisy.
Vďaka orezaniu a otočeniu záberu sa snímaný objekt výraznejšie dostal do centra pozornosti.

Zníženie šumu záberu

A photo taken on a river at dusk, with image noise being corrected in DPP.
Poraďte si so šumom obrazu v záberoch zachytených pri slabom svetle či vysokej citlivosti ISO.

Šum v záberoch vzniká pri snímaní pri veľmi slabom svetle, snímaní s vysokou citlivosťou ISO alebo ich kombinácii. Vyzerá ako zhluk malých bodiek vznikajúci na tmavých častiach fotografie (luminančný šum) alebo na jednotlivých farebných kanáloch (chrominančný šum). Softvér DPP načíta informácie o citlivosti ISO a expozícii uložené v súbore RAW a automaticky optimalizuje nastavenia na zníženie šumu tak, aby dosiahol účinnú rovnováhu vedúcu k plynulým, jasným záberom s dostatkom detailov. Na karte Adjust Image Detail (Upravenie detailov záberu) môžete nastavenia doladiť pre optimálnu finálnu podobu záberov – príliš veľké potlačenie šumu povedie k rozostreniu detailov. Vždy je najlepšie si záber priblížiť a poriadne skontrolovať jeho šum aj jeho prípadné potlačenie.

A photo of a river taken at dusk with image noise reduced in DPP.
Zníženie šumu v softvéri DPP dokáže záberu dodať na ostrosti.

Ostrejšie zábery

A close-up photo of a colourful butterfly on a leaf as shot in DPP.
Všetkým digitálnym záberom prospeje mierne zvýšenie ostrosti, no neprežeňte to!

Všetkým digitálnym záberom prospeje zvýšenie ostrosti, pri ktorom sa zvýši kontrast na okrajoch detailov tak, aby pôsobili ostrejšie, pričom však tento postup neumožňuje opraviť nezaostrené zábery.

Softvér DPP ponúka dva nástroje na zvýšenie ostrosti. Na rýchle doladenie slúži základný nástroj Sharpness (Ostrosť), no podrobnejšiu kontrolu vám ponúkne nástroj Unsharp Mask (Maska neostrosti), ktorým individuálne upravíte nastavenie intenzity, jemnosti a hraničnej hodnoty. Pomocou troch parametrov môžete stanoviť presnú mieru zvýšenia ostrosti a časti záberu, kde sa použije. Nemusíte všetky nastaviť na rovnakú úroveň – skrátka vyskúšajte, ako pôsobí upravenie jednotlivých parametrov. Pri prílišnom zvýšení ostrosti na okrajoch kontrastu začne vznikať halový efekt – opäť je vhodné si výsledok vždy priblížiť a skontrolovať. Ak zábery plánujete sledovať na obrazovke, nie je ich nutné veľmi doostrovať, kým na dosiahnutie ostrých a detailných výtlačkov je potrebné ostrosť zvýšiť o niečo viac.

A sharp close-up photo of a colourful butterfly on a leaf as shot.
Zvýšenie ostrosti tomuto záberu dodalo ostrejšie hrany, ktoré tak výraznejšie vystupujú oproti pozadiu.

Urýchlite úpravy pomocou receptov

The options in DPP for saving image adjustments as a recipe.
Uložte si celú sériu úprav ako recept a uplatnite ich všetky naraz na iné zábery.

Nastavenia, ktoré použijete na spracovanie jedného záberu RAW, je možné skopírovať a následne vložiť do ďalších záberov. Tým urýchlite spracovanie pri práci s väčším množstvom podobných záberov. Prejdite do ponuky Edit (Upraviť) > Select and copy recipe settings (Vybrať a kopírovať nastavenia receptu), vyberte nastavenia, ktoré chcete z fotky kopírovať, a kliknite na tlačidlo OK. Následne v okne prehliadača záberov vyberte ďalší záber či viac záberov a recept do nich vložte pomocou položiek Edit (Upraviť) > Paste recipe (Vložiť recept).

Recepty je taktiež možné uložiť do súboru v počítači na budúce použitie – stačí prejsť do časti Edit (Upraviť) > Save recipe in file (Uložiť recept do súboru) a následne uložený recept použiť v novom zábere. Prejdite na položky Edit (Upraviť) > Read and paste recipe from file (Načítať a vložiť recept zo súboru).

Zmeny, ktoré v záberoch vykonáte, sa pri vypnutí softvéru DPP do súboru RAW automaticky uložia. Súbor tak môžete otvoriť neskôr a recept skopírovať. To isté platí aj pri presunutí súborov RAW na iné miesto – recept sa presúva spoločne so súborom RAW.

Vytváranie spracovaných záberov na zdieľanie

The options in DPP for batch processing images.
Uložte upravený súbor RAW vo formáte JPEG alebo TIFF vhodných na zdieľanie alebo tlač.

Po dokončení spracovania súboru RAW je nutné finálny upravený záber uložiť. Môžete si vybrať z dvoch formátov súborov: JPEG a TIFF. Súbory JPEG sú menšie a dajú ľahko zdieľať a otvoriť v ľubovoľnom softvéri. Formát TIFF ponúka maximálnu kvalitu a je ideálny na vytváranie veľkých výtlačkov. Jeden záber uložíte prostredníctvom položiek File (Súbor) > Convert and save (Konvertovať a uložiť). V prípade viacerých záberov vyberte požadované zábery a následne položky File (Súbor) > Batch process (Hromadné spracovanie). Vyberte typ súboru JPEG alebo TIFF a miesto, kam chcete zábery uložiť. Pri hromadnom spracovaní môžete záberom upraviť aj veľkosť a názov. Softvér DPP môžete naďalej používať, kým hromadné spracovanie prebieha na pozadí.

Zorganizujte si zábery pomocou hodnotenia hviezdičkami

Keď potrebujete roztriediť stovky či dokonca tisícky záberov, určite sa hodí ich nejako zorganizovať. V softvéri DPP môžete používať značky zaškrtnutia, hodnotenia hviezdičkami alebo ich kombináciu, ktoré vám pomôžu v budúcnosti vyhľadať tie najlepšie snímky. Ak ich chcete rýchlo pridať, vyberte nástroj Quick Check (Rýchla kontrola), kliknutím na miniatúru záberu ho zvýraznite a jednoduchým stlačením číselného klávesu 1 až 5 na klávesnici pridajte príslušný počet hviezdičiek alebo značiek zaškrtnutia. Ak ste hodnotenie hviezdičkami zadali už vo fotoaparáte, zobrazí sa aj v softvéri DPP, no môžete ho zmeniť. Značky zaškrtnutia sa zobrazujú iba v softvéri DPP. Zábery môžete na základe prideleného hodnotenia triediť, vyberať a filtrovať. Určite pomôže, keď budete zábery hodnotiť konzistentne a označovať svoje najlepšie fotografie, aby ste ich aj po čase vždy ľahko našli.

Bezplatná cloudová služba spoločnosti Canon image.canon je ideálnym miestom na uloženie vašich fotografií priamo z fotoaparátu a ich následný prenos do iných webových služieb alebo zariadení – najnovšie fotoaparáty Canon s rozhraním Wi-Fi tam dokonca dokážu zábery nahrávať automaticky.* Zábery vo formáte RAW nahrané na lokalitu image.canon z kompatibilných fotoaparátov* je možné automaticky prevziať do počítača a upraviť v softvéri DPP.

The main screen of DPP, with previews of 15 nature images including star ratings and check marks.
Využite značky zaškrtnutia, hodnotenia hviezdičkami alebo ich kombináciu na organizovanie, triedenie a vyhľadávanie záberov.

Tak ako pri všetkých nových zručnostiach, aj tu sa budete opätovným používaním postupne zlepšovať. Experimentujte s nástrojmi uvedenými v tomto článku a objavujte hranice jednotlivých úprav, čo vám umožní lepšie porozumieť tomu, čo každý z nástrojov dokáže. Po upravení niekoľko záberov postupne začnete vnímať, čo je potrebné urobiť na zlepšenie vašich fotografií. Tým, že sa naučíte opravovať nedokonalosti svojich záberov, sa tiež môžete stať lepším fotografom.

Autor: Brian Worley

*Nie všetky fotoaparáty Canon podporujú automatický prenos na pozadí a nie všetky dokážu priamo nahrávať súbory RAW (CR2). Ostatné kompatibilné fotoaparáty Canon s rozhraním Wi-Fi umožňujú jednoduchý manuálny prenos záberov priamo do služby image.canon. Kompletný zoznam kompatibilných fotoaparátov nájdete na adrese http://image.canon. Kompatibilné fotoaparáty musia byť na internet pripojené cez rozhranie Wi-Fi.

Súvisiace články
A before and after shot of a couple on their wedding day next to a lake, dark and unedited on the left, showing the lighter version on the left, edited in DPP.

ZÁKLADY ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ

Ako upravovať výnimočné fotografie

Vylepšite svoje zábery z výnimočných udalostí pomocou týchto jednoduchých tipov na upravovanie fotografií.

A long jetty, viewed from water level at dusk, stretches into the sea.

ZÁKLADY FOTOGRAFOVANIA

Zlepšite kompozíciu svojich fotografií

Dodajte svojim záberom na zaujímavosti vďaka dodržaniu týchto pravidiel pre kompozíciu záberov.

Súvisiace produkty

Odporúčané aplikácie

Súvisiace články

„Nechajte sa inšpirovať“ je pre vás najdôležitejším zdrojom užitočných rád pri tvorbe fotografií, návodov pre kupujúcich a výstižných rozhovorov – všetko, čo potrebujete vedieť pri hľadaní toho najlepšieho fotoaparátu či tlačiarne, aby ste mohli vdýchnuť život svojmu najbližšiemu tvorivému nápadu.

Späť na všetky tipy a techniky