ABC- Hero1

Akadémia Francisa Combeho sa so spoločnosťou Canon vydáva na cestu komercializácie interného tlačového oddelenia

DWF-logo.jpg

Keď riaditeľ britskej Akadémie Francisa Combeho Chris Turton kráčal rušnými halami spoločnosti Messe Düsseldorf na výstave drupa 2012, mal jasný cieľ: nájsť partnera, ktorý by mu pomohol skomercializovať reprografické oddelenie.

Výsledky

Zvýšenie objemov – produkcia 70 % monochromatickej tlače akadémie

Zvýšenie objemov – produkcia 70 % monochromatickej tlače akadémie

Interná produkcia nových vysokokvalitných produktov s rôznym využitím

Interná produkcia nových vysokokvalitných produktov s rôznym využitím

Zníženie nákladov na plytvanie – 7 % zníženie spotreby papiera a poplatkov za kliknutia

Zníženie nákladov na plytvanie – 7 % zníženie spotreby papiera a poplatkov za kliknutia

Úspora vo výške 7 000 GBP ročne vďaka internej tlači Ďalšie plány na zníženie nákladov na outsourcing o 12 000 GBP a na zavedenie farebnej tlače a pokročilých možností finálnej úpravy do roku 2016 s cieľom posilniť ponuku služieb pre externých zákazníkov

Úspora vo výške 7 000 GBP ročne vďaka internej tlači
Ďalšie plány na zníženie nákladov na outsourcing o 12 000 GBP a na zavedenie farebnej tlače a pokročilých možností finálnej úpravy do roku 2016 s cieľom posilniť ponuku služieb pre externých zákazníkov

francis-combe-objective

Cieľ

Podporiť rozvoj interného tlačového prostredia ponúkaním širšieho spektra produktov a zároveň zvýšiť ziskovosť zlepšením časovej a nákladovej efektívnosti prevádzky.

Výzvy

Prekážky v rozvoji oddelenia produkčnej tlače v dôsledku zastaraných nízkokapacitných produkčných procesov.

francis-combe-595wide

Prístup

• Škola Francisa Combeho prvýkrát investovala do zariadení na kancelársku tlač v roku 1995.

• Partnerská spolupráca pokračovala po tom, ako sa škola v roku 2009 pretransformovala na akadémiu. Pri tejto príležitosti sa obrátila na spoločnosť Canon so žiadosťou o rady, ako centralizovať a optimalizovať tlačové procesy. Okrem investície do hardvéru a softvéru sa zákazník zapojil do modulov programu Essential Business Builder Programme (EBBP) a zúčastnil na podujatiach spoločnosti Canon.

• V roku 2014 bola Akadémia Francisa Combeho už natoľko ohromená vlastnými pokrokmi a technológiami a konzultačnými službami spoločnosti Canon, že sa rozhodla pre ďalšiu investíciu, tentokrát do technológie VarioPrint. Akadémia v budúcnosti plánuje investovať aj do technológie farebnej tlače a pokročilých možností finálnych úprav.