Sponzorstvo

Canon Camera

Naše sponzorské aktivity v celom regióne EMEA zahŕňajú sociálne, kultúrne a športové aktivity, ktoré podporujú naše ciele z pohľadu značky ako aj našej politiky sociálnej zodpovednosti, a ktoré sú v súlade s misiou našej značky – „Zobrazovanie na premenu sveta“.

Prostredníctvom našej firemnej filozofie Kyosei sa snažíme prispieť našimi odbornými znalosťami v oblasti zobrazovania na dosiahnutie pokroku v spoločnosti. Kyosei vyjadruje naše odhodlanie vidieť všetkých ľudí, bez ohľadu na kultúru, zvyky, jazyk alebo rasu, harmonicky „spoločne žiť a pracovať pre všeobecné blaho“.

Visa pour l’image

Visa Pour l’Image, medzinárodný festival fotožurnalistiky, víta návštevníkov z celého sveta na sérii výstav, diskusií za okrúhlym stolom, premietaní a prezentáciách ocenení.

Máme tú česť, že už viac ako 30 rokov s hrdosťou podporujeme festival Visa pour l’image.

Visa pour l’image 2022
Canon foundation final

Nadácia Canon Foundation v Európe

Nadácia podporuje našu podnikovú filozofiu Kyosei – žiť a pracovať spoločne pre spoločné dobro“.

V spoločnosti Canon chceme zaistiť, že aktivity, ktoré podporujeme ako partner, dokážu spájať a osloviť naše široké spektrum zákazníkov emotívnym spôsobom, ktorý podporuje misiu našej značky „Zobrazovanie na premenu sveta“.

Všetky partnerstvá, ktoré nadviažeme, musia byť v súlade s našimi hodnotami, a preto nás zaujíma byť partnerom činnostiam, ktoré: 

  • Sú považované za inovatívne, odvážne alebo vizionárske
  • Nám dokážu poskytnúť platformu na prezentáciu našich služieb a technológie zobrazovania
  • Podporujú náš záväzok udržateľnosti
  • Preukazujú našu podnikovú filozofiu Kyosei – „Spoločne žiť a pracovať pre všeobecné blaho“
  • Sú v súlade s našou podnikovou víziou „Obohacovanie životov a podnikania cez obrazové zážitky“

 Hoci v súčasnosti neuvažujeme nad žiadnymi novými partnerstvami, pri zvažovaní potenciálnych návrhov však naše rozhodovanie usmerňujú nasledujúce kritériá:

  • Nesponzorujeme jednotlivcov ani tímy. To sa vzťahuje aj na bloggerov, vloggerov a cestovateľské projekty, pri ktorých jednotlivci dostanú konkrétny produkt výmenou za jeho propagáciu. Viac informácií o programe ambasádorov spoločnosti nájdete na lokalite Canon Pro.
  • Podujatie alebo činnosť musí mať paneurópsky rozmer. V prípade miestnych aktivít sa obráťte na príslušnú pobočku spoločnosti Canon.
  • Podujatie alebo činnosť nesmie nijako súvisieť s náboženstvom, politikou, ani vojenskou aktivitou.
  • Venujeme pozornosť výhradne podujatiam a činnostiam, ktoré podporujú naše ciele trvalej udržateľnosti.

Tiež by vás mohlo zaujímať

Kontaktujte nás

Zistite, ako nás kontaktovať.