Sponsorship at Canon Hero

Sponzorstvo v spoločnosti Canon

Naše činnosti zamerané na sponzorstvo a partnerstvo v rámci EMEA zahŕňajú množstvo sociálnych, kultúrnych a športových aktivít, ktoré podporujú naše ciele v oblasti podnikovej politiky sociálnej zodpovednosti. Prostredníctvom týchto činností sa usilujeme zužitkovať svoje skúsenosti v oblasti zobrazovania a bohaté produktové portfólio na to, aby sme prispeli k zmenám v spoločnosti.

Požiadať o sponzorstvo


Expo 2020 v Dubaji
Spoločnosť Canon je oficiálnym partnerom výstavy Expo 2020 v Dubaji v oblasti služieb tlače a zobrazovania. Táto platforma nám poskytuje vynikajúcu príležitosť predviesť naše inovatívne technológie, produkty a služby počas šesťmesačnej udalosti, ktorá sa bude konať od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022.
Dubai Expo 2020
Visa pour l’image
Spoločnosť Canon už 29 rokov podporuje jeden z popredných festivalov novinárskej fotografie, Visa pour l’image. Študentom médií z celej Európy poskytujeme týždňové vzdelávacie školenia a učíme ich tak vypovedať príbehy o čomkoľvek – od konfliktov a prírody až po ľudí a životné prostredie.
Visa L’image
Nadácia Canon Foundation v Európe
Nadácia podporuje našu podnikovú filozofiu Kyosei – žiť a pracovať spoločne pre spoločné dobro“.
4.5_Sponsorship_at_Canon_Visa_L'image

Požiadať o sponzorstvo

Spoločnosť Canon Europe dostáva množstvo žiadostí o sponzorstvo. Pri ich zvažovaní sa riadime nasledujúcimi kritériami, ktoré nám pomáhajú rozhodnúť sa, či so žiadateľom nadviazať partnerský vzťah:

  • Nesponzorujeme jednotlivcov ani tímy. To sa vzťahuje aj na bloggerov, vloggerov a cestovateľské projekty, pri ktorých jednotlivci dostanú konkrétny produkt výmenou za jeho propagáciu.
  • Viac informácií o programe ambasádorov spoločnosti nájdete na lokalite Canon Pro.
  • Podujatie alebo činnosť musí mať paneurópsky rozmer. V prípade miestnych aktivít sa obráťte na príslušnú pobočku spoločnosti Canon.
  • Podujatie alebo činnosť nesmie nijako súvisieť s náboženstvom, politikou, ani vojenskou aktivitou.
  • Venujeme pozornosť výhradne podujatiam a činnostiam, ktoré podporujú naše ciele trvalej udržateľnosti.


Ak vaše podujatie alebo činnosť spĺňa uvedené kritériá a radi by ste nám predložili svoju žiadosť o sponzorstvo, vyplňte nasledujúci formulár. Upozorňujeme, že veľkú časť našej stratégie sponzorstva venujeme našim existujúcim partnerstvám a že nás rozpočet pre nové príležitosti je veľmi obmedzený. Je nám ľúto, že vzhľadom na veľké množstvo žiadostí, ktoré dostávame, nedokážeme vždy osobne reagovať na všetky z nich. Ak váš návrh uspeje, skontaktujeme sa s vami do 60 dní od prijatia vašej žiadosti.

Ak chcete požiadať o sponzorstvo, vyplňte formulár a niekto z nášho tímu sa vám ozve