Sponzorstvo

Canon Camera

Sponzorstvo

Naše sponzorské aktivity v celom regióne EMEA zahŕňajú sociálne, kultúrne a športové aktivity, ktoré podporujú naše ciele z pohľadu značky ako aj našej politiky sociálnej zodpovednosti, a ktoré sú v súlade s misiou našej značky – „Zobrazovanie na premenu sveta“.

Prostredníctvom našej firemnej filozofie Kyosei sa snažíme prispieť našimi odbornými znalosťami v oblasti zobrazovania na dosiahnutie pokroku v spoločnosti. Kyosei vyjadruje naše odhodlanie vidieť všetkých ľudí, bez ohľadu na kultúru, zvyky, jazyk alebo rasu, harmonicky „spoločne žiť a pracovať pre všeobecné blaho“.

Rugby World Cup 2023

Majstrovstvá sveta v ragby 2023

Ako oficiálny vizuálny podporovateľ Svetového pohára v ragby 2023 spoločnosť Canon podporí podujatie cez škálu svojich podnikateľských aktivít, kam patria produkty aj riešenia, vrátane fotoaparátov, objektívov, videokamier, sieťových kamier, ako aj zdravotnícke zariadenia.

Visa pour l’image

Visa Pour l’Image, medzinárodný festival fotožurnalistiky, víta návštevníkov z celého sveta na sérii výstav, diskusií za okrúhlym stolom, premietaní a prezentáciách ocenení.

Máme tú česť, že už viac ako 30 rokov s hrdosťou podporujeme festival Visa pour l’image.

Visa pour l’image 2022
Canon foundation final

Nadácia Canon Foundation v Európe

Nadácia podporuje našu podnikovú filozofiu Kyosei – žiť a pracovať spoločne pre spoločné dobro“.

V spoločnosti Canon chceme zaistiť, že aktivity, ktoré podporujeme ako partner, dokážu spájať a osloviť naše široké spektrum zákazníkov emotívnym spôsobom, ktorý podporuje misiu našej značky „Zobrazovanie na premenu sveta“.

Všetky partnerstvá, ktoré nadviažeme, musia byť v súlade s našimi hodnotami, a preto nás zaujíma byť partnerom činnostiam, ktoré: 

  • Sú považované za inovatívne, odvážne alebo vizionárske
  • Nám dokážu poskytnúť platformu na prezentáciu našich služieb a technológie zobrazovania
  • Podporujú náš záväzok udržateľnosti
  • Preukazujú našu podnikovú filozofiu Kyosei – „Spoločne žiť a pracovať pre všeobecné blaho“
  • Sú v súlade s našou podnikovou víziou „Obohacovanie životov a podnikania cez obrazové zážitky“

 Hoci v súčasnosti neuvažujeme nad žiadnymi novými partnerstvami, pri zvažovaní potenciálnych návrhov však naše rozhodovanie usmerňujú nasledujúce kritériá:

  • Nesponzorujeme jednotlivcov ani tímy. To sa vzťahuje aj na bloggerov, vloggerov a cestovateľské projekty, pri ktorých jednotlivci dostanú konkrétny produkt výmenou za jeho propagáciu. Viac informácií o programe ambasádorov spoločnosti nájdete na lokalite Canon Pro.
  • Podujatie alebo činnosť musí mať paneurópsky rozmer. V prípade miestnych aktivít sa obráťte na príslušnú pobočku spoločnosti Canon.
  • Podujatie alebo činnosť nesmie nijako súvisieť s náboženstvom, politikou, ani vojenskou aktivitou.
  • Venujeme pozornosť výhradne podujatiam a činnostiam, ktoré podporujú naše ciele trvalej udržateľnosti.

Tiež by vás mohlo zaujímať

Kontaktujte nás

Zistite, ako nás kontaktovať.