Legal & compliance

Zákon a vyhlásenie o zhode

Naše zákonné vyhlásenia a vyhlásenia o zhode, viac o našich postojoch a naše odporúčania

Dodržiavame príslušné zákony a predpisy v krajinách, kde pôsobíme. Tu nájdete odporúčania pre našich spotrebiteľov, dodávateľov a partnerov spoločne s informáciami o niektorých našich iniciatívach vedúcich k zodpovednému obchodnému konaniu.

Informácie pre spotrebiteľov

Pomôžeme vám zorientovať sa v témach, ako sú falzifikáty produktov, produkty určené pre iný trh a podvodné obchody.

Legal & Compliance - Consumer info

Informácie pred dodávateľov a partnerov

Pri práci s nami dbajte na dodržiavanie všetkých všeobecných nákupných podmienok a používajte naše logo náležitým spôsobom.

Legal & Compliance - Supplier & Partner info

Normy spoločnosti Canon

Naše názory týkajúce sa moderného otroctva, súkromia, dostupnosti, daní a rozdielov v odmeňovaní mužov a žien.

Legal & Compliance - Canon values