Napodobenina

Falzifikáty produktov Canon je ťažšie rozpoznať a sú zrejme nebezpečnejšie, ako si myslíte. Falzifikáty alebo falošné produkty značky Canon môžu vyzerať takmer identicky ako originálne produkty značky Canon, no nie sú rovnaké. Medzi najčastejšie falzifikované produkty značky Canon zväčša patria tonerové a atramentové kazety, batérie, nabíjačky a príslušenstvo pre fotoaparáty.

Výroba, dovoz a predaj falzifikovaných produktov môže byť trestným činom. Spoločnosť Canon pri riešení obchodu s falzifikátmi produktov Canon spolupracuje s políciou, colnými úradmi, organizáciami bojujúcimi proti falzifikátom a orgánmi v Európe a na Strednom východe a v Afrike (EMEA).

Counterfeit

Riziká spojené s používaním falzifikátov produktov značky Canon

Bezpečnosť
Keďže falzifikáty produktov značky Canon neboli vyrobené a testované v súlade s prísnymi štandardmi kvality originálnych produktov spoločnosti Canon, pri používaní vás môžu zraniť alebo sa poškodiť. Falzifikáty batérií napríklad môžu pri používaní produkovať nadmerné teplo, môžu tiecť alebo explodovať, prípadne spôsobiť vážne zranenia osôb alebo nenapraviteľné škody na zariadení.

Kvalita
Falzifikáty atramentových a tonerových zásobníkov spoločnosti Canon môžu tiecť, zablokovať tlačovú hlavu tlačiarne alebo viesť k rozmazaniu farieb alebo farebným pruhom. Tieto napodobeniny zásobníkov taktiež zväčša poskytujú výrazne nižšiu kapacitu tlače v porovnaní s originálnymi produktmi. Pri teste spoločnosti Canon dosiahli falzifikáty zásobníkov značky Canon v porovnaní s originálnymi zásobníkmi kapacitu tlače v rozmedzí od 28 % do 69 %.

Životné prostredie
Originálne produkty spoločnosti Canon sú v súlade s medzinárodnými a európskymi zákonmi vrátane smernice OEEZ, smernice RoHS a nariadenia REACH. Falzifikované produkty nezvyknú spĺňať požiadavky týchto zákonov a pre životné prostredie tak predstavujú väčšie riziko.

Ako identifikovať falzifikáty produktov spoločnosti Canon

Medzi často falšované produkty značky Canon patria atramentové kazety, fľaštičky s atramentom, tonery pre kopírky a príslušenstvo k fotoaparátom, ako sú batérie, nabíjačky, kryty objektívov, diaľkové ovládanie a tašky.

Na balení všetkých originálnych atramentových kaziet1, fľaštičiek s atramentom, tonerov pre kopírky a batérií od spoločnosti Canon sa nachádza unikátny hologram spoločnosti Canon.

Tento hologram má unikátnu funkciu zmeny farby, ktorá sa pri pohľade spredu javí dúhová zlatá alebo dúhová zlatá s červeným odtieňom, ale pri horizontálnom naklonení sa mení na dúhovú tmavozelenú. Ak je hologram falošný, zmena farby na dúhovú tmavozelenú sa zvyčajne nevyskytuje.

Na čo si dať pozor pri falzifikátoch produktov

– Falzifikáty hologramov sú často vyobrazené v nesprávnej farbe alebo veľkosti a vyzerajú poškodené alebo rozmazané.
– Logá spoločnosti Canon na falzifikátoch balení môžu byť nízkej kvality, v nesprávnej farbe, písme alebo veľkosti.
– Balenie môže vzbudzovať dojem, že bolo opätovne použité, otvárané a opätovne uzatvárané, alebo že sa s ním manipulovalo.
– Na baleniach môžu byť pravopisné chyby alebo na nich môže chýbať interpunkcia.
– V prípade predajcov, ktorí majú neobvykle nízke ceny, postupujte obozretne.
– Zachovajte obozretnosť pri nákupoch cez internet a zo stránok s internetovými aukciami. Nie všetky produkty zakúpené online sú falšované, ale falšovatelia často využívajú internet na predaj falzifikátov pre jeho rýchlosť, anonymitu a globálny dosah, preto pri nakupovaní cez internet zachovajte ostražitosť.

Čo urobiť v prípade, ak máte podozrenie že ste si kúpili falzifikovaný produkt

Ak máte pochybnosti o pravosti zakúpeného produktu značky Canon, nepoužívajte ho a obráťte sa na autorizovaného predajcu spoločnosti Canon alebo na nás na adrese ipr.info@canon-europe.com
Falzifikáty produktov značky Canon, žiaľ, nemôžeme nahradiť, no mali by sme byť schopní potvrdiť, či ide o originálny produkt alebo nie, a poskytnúť písomné potvrdenie autenticity produktu. 
Ak chcete mať istotu, že kupujete iba originálne produkty značky Canon, navštívte našu stránku Kde zakúpiť, kde nájdete neúplný zoznam autorizovaných maloobchodných predajcov produktov značky Canon.

Tiež by vás mohlo zaujímať

  1. európske plastové balenia atramentov alebo multibalenia v priehľadnom obale nemusia obsahovať jedinečný hologram.