Outstanding image quality
alt text goes here

Výnimočná kvalita obrazu

Hlavná kamera C700 podporuje rôzne logaritmické krivky, farebné priestory a odvetvové štandardy, vďaka čomu dosahuje maximálnu kvalitu snímky.

Canon Log 2/Log 3 Gamma

Funkcia Canon Log 2 prináša 15-krokový dynamický rozsah pre flexibilitu pri postprodukcii. Canon Log 3 prináša 14-krokový dynamický rozsah s väčšinou výhod logaritmického pracovného postupu, ale s kratšími dodacími časmi.

Canon Log 2 / Log 3 Gamma.

Podpora sledovania výstupu vo formáte SMPTE ST.2084 (PQ) a HLG

Umožňuje kompatibilným monitorom (vrátane voliteľného hľadáčika EVF-V70) simulovať finálnu podobu záberov vo formáte HDR.

Support for SMPTE ST.2084 (PQ) and HLG output monitoring

Podpora farebného priestoru BT.2020

Natáčajte s farebným priestorom BT.2020 aplikovaným rovno na zábery

Support for BT.2020

Podpora pracovného postupu ACES 1.0

Vďaka súborom na transformáciu vstupného zariadenia (tzv. IDT) od spoločnosti Canon možno snímky zachytené kamerou EOS C700 importovať priamo do pracovného postupu ACES 1.0. Okrem toho výstup videa z kamery možno monitorovať výberom farebného priestoru ACES na kompatibilných monitoroch.

Support for ACES 1.0

Objavte ďalšie výhody