Multiple recording formats including 5.9K RAW
alt text goes here

Rôzne formáty záznamu vrátane 5,9K RAW

Zaznamenávajte súbory vo formáte 5,9K RAW alebo 4K ProRes s voliteľným rekordérom Canon CODEX CDX-36150, alebo nahrávajte interné záznamy s rozlíšením 4K vo formátoch ProRes alebo XF-AVC, čím urýchlite svoje pracovné postupy.

Záznam vo formáte 5,9K RAW

Záznam vo formáte 5,9K RAW s voliteľným dokovateľným rekordérom Canon CODEX CDX-36150 umožňuje nahrávanie v 10/12-bitovom formáte 4K RAW až do 60P, 2K RAW až do 168P alebo 4K ProRes až do 60P. K dispozícii je vo variante V-lock alebo Gold Mount, ktoré zaistia kompatibilitu so súčasnými systémami batérií.

5.9K RAW recording

Interný záznam vo formáte ProRes alebo XF-AVC

Nahráva záznamy s rozlíšením 4K/UHD na internú kartu CFast 2.0™ vo formáte ProRes alebo XF-AVC, ktoré následne profesionálne systémy NLE prijímajú bez potreby prekódovania, čím ušetríte čas aj náklady potrebné na produkciu.

Internal ProRes or XF-AVC recording

Proxy súbor a štafetový záznam

Vďaka otvoru na kartu SD môžete zaznamenať 8-bitový proxy súbor 4:2:0 vo formáte XF-AVC, ktorý možno okamžite upravovať. Na kartu SD je možné uložiť aj fotografie, metaúdaje, ponuky a ďalšie informácie.
Dva otvory na kartu CFast slúžia buď na simultánne zálohovanie, alebo na interný štafetový záznam.

Proxy file and relay recording

Objavte ďalšie výhody