PIXMA iX6850 Default

Videá o nastavení a riešení problémov pre tlačiareň PIXMA iX6850

V tomto videu nájdete podrobné pokyny určené presne pre váš výrobok. Ich úlohou je previesť vás najbežnejšími nastaveniami, ktoré sú potrebné na prípravu multifunkčného zariadenia PIXMA na používanie. K dispozícii je aj niekoľko užitočných videí s pokynmi na riešenie najbežnejších problémov pri tlači, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní tohto výrobku.

Nastavenie vášho zariadenia

Nastavenie tlačiarne

V tomto videu sa dozviete, ako nastaviť tlačiareň po vybalení vrátane informácií o odstránení ochranných materiálov a pripojenia zariadenia, ktoré môžete ihneď začať používať.

Nastavenie atramentového zásobníka

V tomto videu sa dozviete, ako správne pripraviť a nainštalovať atramentové kazety do vášho zariadenia.

Vkladanie papiera

V tomto videu sa dozviete, ako sa do vášho zariadenia vkladá papier.

Riešenie problémov

Čistenie dýz tlačových hláv

V tomto videu sa dozviete, ako skontrolovať stav dýz tlačových hláv a v prípade potreby ich vyčistiť.

Manuálne zarovnanie tlačovej hlavy

Ak nemáte správne zarovnané výtlačky, v tomto videu sa dozviete, ako tento problém vyriešiť manuálnym zarovnaním tlačovej hlavy.

Automatické zarovnanie tlačovej hlavy

Ak nemáte správne zarovnané výtlačky, v tomto videu sa dozviete, ako tento problém vyriešiť pomocou funkcie automatického zarovnania tlačovej hlavy.

Odstránenie zaseknutého papiera z vnútra tlačiarne

V tomto videu sa dozviete, ako v prípade potreby odstrániť zaseknutý papier z vnútra tlačiarne.

Odstránenie zaseknutého papiera z výstupnej oblasti papiera alebo zadného zásobníka

V tomto videu sa dozviete, ako bezpečne odstrániť zaseknutý papier z výstupnej oblasti papiera alebo zadného zásobníka zariadenia.

Čistenie vnútra tlačiarne

V tomto videu sa dozviete, ako máte vyčistiť vnútro tlačiarne, ak presakovanie atramentu negatívne ovplyvňuje kvalitu tlače.

Tieto video súbory využívajú OSS, tak ako je uvedené nižšie:

jquery-1.4.2.min.js a jquery-ui-1.8.2.custom.min.js

Možno budete potrebovať aj...

Feedback