Canon imageFORMULA P-215 Technické parametre

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRODUKTE

Typ

Skener s napájaním cez rozhranie USB s podávaním hárkov

Snímač skenovacej jednotky

1 riadkový senzor CMOS CIS

Optické rozlíšenie

600 dpi

Svetelný zdroj

Dióda RGB LED

Strana skenovania

Predná/zadná/obojstranne

Rozhranie

Vysokorýchlostné USB 2.0 a USB 3.0

Rozmery (Š x H x V)

Zatvorený zásobník: 285 (Š) x 95 (H) x 40 (V) mm


Otvorený zásobník: 285 (Š) x 257 (H) x 174 (V) mm

Hmotnosť

Pribl. 1,0 kg

Napájacie požiadavky

Napájanie zo zbernice USB 2.0: 0,5 A (1,0 A v kombinácii s napájacím káblom USB)


Napájanie zo zbernice USB 3.0: 0,9 A


Voliteľný adaptér striedavého prúdu, DC 6 V. 0,8 A

Spotreba energie

Len kábel USB: 2,5 W (USB 2.0), 4,5 W (USB 3.0)


Kábel USB a napájací kábel USB: 5,0 W (USB 2.0), 7,0 W (USB 3.0)


Režim spánku: 1,5 W, Vypnutý: 0,1 W

Prevádzkové podmienky

10 – 32,5 ºC (50 – 90,5 ºF), vlhkosť 25 – 80 % relatívna vlhkosť

Súlad s ochranou životného prostredia

RoHS a ENERGY STAR

SCANNING SPEED (200DPI)

Čierno-bielo

Cez USB 3.0: 15 str./min/30 obr./min, cez USB 2.0: 12 str./min/14 obr./min.

Farebne

Cez USB 3.0: 10 str./min/20 obr./min, cez USB 2.0: 10 str./min/10 obr./min.

Výstupné rozlíšenie

150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Režim výstupu

Čiernobielo, Chybová difúzia, Pokročilé vylepšenie textu II, 8-bitové odtiene sivej (256 úrovní), 24-bitové farby, Automatická detekcia farieb

Odporúčaný denný záťažový cyklus

Približne 500 skenov/deň

ŠPECIFIKÁCIE DOKUMENTOV

Šírka

50,8 – 216 mm

Dĺžka

70 – 356 mm

Hrúbka

52 – 128 g/m² (0,06 – 0,15 mm)

Režim dlhého dokumentu

Až 1 000 mm

Skenovanie kariet

54 x 86 x 1,4 mm (podpora skenovania embosovaných kariet)

Oddelenie papiera

Metóda oddeľovacieho hárka

Kapacita podávača

20 listov (64 g/m²)

ŠPECIÁLNE FUNKCIE

-

Automatická detekcia veľkosti strany, Vyrovnanie zošikmenia, 3-rozmerná korekcia farieb, Vynechanie farieb (RGB), Automatická detekcia farieb, Korekcia tieňov, Vylepšenie textu, Technológia MultiStream, Predvolená krivka gama, Skenovací panel, Predbežné skenovanie, Otočenie obrázka, Preskočenie prázdnej strany, Výber strany skenovaného dokumentu, Nastavenie oblasti skenovania, Orientácia textu, Súvislé skenovanie, Vylepšenie okrajov, Redukcia efektu moiré, Zabránenie prerážaniu/odstránenie pozadia, Úprava kontrastu, Posun farieb, Vyhladenie pozadia, Orezanie tieňov, Automatické nastavenie rozlíšenia

PRIBALENÝ SOFTVÉR

Windows

Ovládač ISIS/TWAIN (Windows XP Pro/XP Home/VISTA/7/8)


CaptureOnTouch


CaptureOnTouch Lite


Nuance PaperPort


Presto! BizCard Reader


Evernote, SharePoint, Google Docs¹


EMC Captiva Cloud Runtime Controls¹

Mac

Ovládač TWAIN


CaptureOnTouch


CaptureOnTouch Lite


Presto! PageManager


Presto! BizCard Reader


Evernote, SharePoint, Google Docs¹

SPOTREBNÝ MATERIÁL

-

Oddeľovací hárok, valec podávača

PRÍSLUŠENSTVO

-

Server na skenovanie a tlač Silex C-6600GB (premena USB na sieťové rozhranie)


Jednotka Wi-Fi Canon WU10

Vyhlásenie

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

Okrem označených prípadov vychádzajú všetky údaje zo štandardných testovacích metód spoločnosti Canon.

Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Poznámka pod čiarou

¹ Doplnok nainštalovaný prostredníctvom pripojenia na internet

¹ Doplnok nainštalovaný prostredníctvom pripojenia na internet