Canon Desktop Scanners

Sieťové skenery

Jednoduché pripojenie k sieti – nevyžaduje sa žiadny počítač ani softvér.

 
-->