Logá

ZMLUVNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA LOG CANON

Na základe kompletných zmluvných podmienok používania log spoločnosti Canon, ktoré nasledujú nižšie, vám (ako jednotlivcovi alebo spoločnosti) spoločnosť Canon udeľuje oprávnenie ako novinárovi, tlačovej spoločnosti alebo pracovníkovi tlače stiahnuť a použiť ľubovoľné logá Canon v ich originálnej podobe v Európe, na Strednom východe a v Afrike, ako aj na internete výlučne na nekomerčné, tlačové účely, okrem iného v týchto médiách:a) tlač (vrátane titulných strán časopisov),

b) TV,

c) online médiá a

d) noviny.Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo namietať proti použitiu, ktoré na základe vlastného uváženia posúdi ako použitie porušujúce kompletné zmluvné podmienky používania log CanonZobraziť kompletné zmluvné podmienky používania log Canon

Stiahnutím obrázkov/log z tohto webu vyjadrujete súhlas s tým, že toto stiahnutie a spôsob, akým dané obrázky/logá použijete, sa budú záväzne riadiť týmito zmluvnými podmienkami používania logPokyny

Pokyny o používaní loga Canon

All Logos