Je čas na trochu kreativity!

VYBERTE SI, NA ČO ZAOSTRÍTE

Zaujíma vás, ako zmraziť alebo rozmazať objekty v pohybe? Alebo ako zachytiť slnečné lúče či hviezdnu nočnú oblohu? Fotoaparáty Canon vám pomáhajú zachytiť svet tak, ako ste vždy chceli.

Vďaka zaostreniu, ktoré ponúka fotoaparát Canon, získate slobodu v kreativite pre vyššiu kvalitu a profesionálnejší vzhľad. Treba mať na pamäti dve kľúčové veci – hĺbku poľa (ovládanú clonou) a pohyb (ovládaný rýchlosťou uzávierky).

1.
Hĺbka poľa vyjadruje, aká časť obrazu je zaostrená. Či ste milovník jedla alebo rodič, ktorý chce fotografovať svoje deti, plytká hĺbka poľa upriami pozornosť na snímaný objekt alebo osobu tým, že rozostrí pozadie. Dosiahne sa to pomocou nižšej hodnoty clony. Pri snímaní scén, ktoré sú plné detailov, ako napríklad krajinky a panorámy miest, zabezpečí vyššia hodnota clony, že zaostrené bude všetko.

2.
Fotoaparáty vám poskytujú voľnosť pri tvorivom snímaní pohybu aj tým, že môžete skúšať rôzne rýchlosti uzávierky. Čím vyššia je rýchlosť uzávierky, tým rýchlejšie fotoaparát zachytí obraz, preto sa dokonale hodí na zmrazenie pohybu snímaných objektov, ako sú napríklad deti v pohybe alebo vodopád. Pomalšie rýchlosti uzávierky zachytávajú celý pohyb v jednom zábere, čím získate rozmazaný efekt. Aj tu zohráva svoju úlohu statív.


A to je všetko, čo potrebujete vedieť! Samozrejme, najzábavnejší spôsob, ako sa to naučiť, je jednoducho začať používať svoj fotoaparát. Je to tiež najlepší prístup na rýchle pochopenie toho, ako tieto dva faktory (hĺbka poľa a rýchlosť uzávierky) pomáhajú dosahovať úžasné výsledky v každej situácii.

VEĽA ŠŤASTIA!