Tlač zo systémov UNIX, Linux, AS400/iSeries, Citrix a SAP

Tlač zo systémov UNIX, Linux, AS400/iSeries, Citrix a SAP

Spoločnosť Canon ponúka široký sortiment tlačiarní a multifunkčných zariadení (imageRUNNER ADVANCE & i-SENSYS), ktoré podporujú priemyselný štandard jazyka PCL a PostScript slúžiacim na popis stránok. Zabezpečuje sa tým základná úroveň kompatibility s vyššie uvedenými prostrediami a staršími prostrediami. Spoločnosť Canon tiež ponúka široký sortiment riešení optimalizovaných konkrétne pre prostredia UNIX, Linux, OS400, Citrix a SAP, ktoré umožňujú zákazníkom využiť viac než základné funkcie zariadenia. Napr. použitie možnosti dokončovania, ako napr. viazanie, dokončovanie brožúr alebo výber iného zdroja papiera. Vďaka tomu sa zariadenia značky Canon bezproblémovo integrujú do prostredí zákazníkov vrátane ich starších verzií.

Tlač v prostredí UNIX
Tlač v prostredí Linux
Tlač v prostredí AS400/iSeries
Tlač v prostredí Citrix
Tlač v prostredí SAP

Tlač v prostredí UNIX

SQue
SQue od spoločnosti Canon je výkonný nástroj slúžiaci na vytvorenie a spravovanie front na tlač pre zariadenia značky Canon v platformách systému UNIX. Nástroj SQue umožňuje široký výber funkcií zariadení, ako sú možnosti dokončovania, poštová schránka, zabezpečená tlač a evidencia tlače jednotlivých oddelení. Nástroj SQue podporuje všetky hlavné systémy tlače, vrátane systémov SystemV, LPR a CUPS. Je dostupný pre systémy Solaris, HP-UX, AIX, SCO a IRIX. Okrem toho podporuje aj rozličné systémy Linux.
Tento konfiguračný nástroj dokáže nastaviť všetky možnosti dokončovania, ktoré sú podporované danou tlačiarňou. K dispozícii sú dve verzie tohto konfiguračného nástroja – grafická verzia, ktorá pracuje v rámci všetkých prostredí zobrazovania okien X11, a textová verzia pracujúca v rámci prostredia konzoly.
Nástroj SQue obsahuje aj funkciu poštovej schránky, zabezpečenej tlače a funkcie evidencie tlače jednotlivých oddelení v zariadeniach značky Canon využívajúcich systém UNIX. Ku každej fronte môže správca priradiť jednotlivých používateľov systému UNIX s ich konkrétnymi poštovými schránkami, heslami alebo kontami v danom zariadení.

Kľúčové vlastnosti:
• Umožňuje jednoduché vytvorenie špecifických alebo vyhradených front pre tlačiareň, čím poskytuje prístup ku všetkým funkciám zariadenia značky Canon.
• Vytvoriť a použiť samostatnú frontu tlačiarne prostredníctvom použitia rozličných parametrov.
• Tlač súborov pomocou nástroja SQue, ktorý je nezávislý od vašej hlavnej aplikácie.
• Spravuje všetky funkcie zariadení značky Canon (zásobníky na papier, obojstranná tlač, viazanie, formáty papierov, atď.), ako je uvedené v súbore PPD alebo PDD. Podporuje protokol CPCA spoločnosti Canon pre dokončovacie alebo rozšírené možnosti.
• Podporuje pokročilé funkcie ako: tlač z poštovej schránky, zabezpečená tlač a tlač s evidenciou tlače jednotlivých oddelení.
• Podporuje všetky aktuálne zariadenia značky Canon produktových radov iR, imageRUNNER, imageRUNNER ADVANCE, CLC a EFI, ako aj vybrané zariadenia i-SENSYS. Ak chcete získať podrobné informácie o podporovaných zariadeniach, prejdite do strediska preberania softvéru (Software Download Centre).
• Podporuje mnohé možnosti príkazového riadka na doladenie tlače online.
• Poskytuje kontextovú pomôcku na uľahčenie tlače súboru s voliteľnými možnosťami.
• Je taktiež dostupný ako používateľské rozhranie ASCII pre servery UNIX vybavené iba terminálmi alfa.
• Automatická interná transformácia údajov vo formáte PS a PDF do formátu PCL (alebo formát PDF do PS) pre stanice UNIX/Linux, na ktorých je dostupný ovládač Ghostscript.

Spoločnosť Canon odporúča pre všetky systémy UNIX použitie nástroja SQue ako predvoleného produktu.

SQue je licencovaný pre každý server alebo pracovnú stanicu zvlášť, nezávisle od počtu zariadení značky Canon pripojených do siete. Je dostupná aj lokálna licencia. Ďalšie informácie vám poskytne lokálna pobočka zastúpenia spoločnosti Canon. Skúšobné verzie (výstup tlače obsahuje vodoznakové prekrytie) sú dostupné na prevzatie z webovej lokality lokality podpory spoločnosti Canon.

Základné špecifikácie nástroja SQue
Jazyky anglický, francúzsky, taliansky, nemecký, španielsky
Systémy tlače Systémy SystemV, LPR, LPRng, CUPS
Systémy UNIX Systémy Solaris, HP-UX, AIX, SCO, IRIX
Systémy Linux Systémy Fedora, SUSE, Debian, Mandriva
Hardvérové rozhrania Sieťové (LPR, TCP, IPP)
Jazyky PDL Jazyky PostScript, PCL 5, CPCA

Späť na začiatok

Tlač v prostredí Linux

CQue
CQue od spoločnosti Canon je výkonný nástroj slúžiaci na vytvorenie a spravovanie front na tlač pre zariadenia značky Canon v platformách systému Linux. Nástroj CQue umožňuje široký výber funkcií zariadení, ako sú možnosti dokončovania, poštová schránka, zabezpečená tlač a evidencia tlače jednotlivých oddelení. Nástroj CQue sa dá integrovať iba do systému CUPS a je dostupný pre všetky hlavné distribúcie operačného systému Linux.

Nástroj CQue obsahuje funkciu, ktorá do systému Linux integruje poštovú schránku, zabezpečenú tlač a funkciu evidenciu tlače jednotlivých oddelení v zariadeniach značky Canon. Ku každej fronte môže správca priradiť jednotlivých používateľov systému Linux s ich konkrétnymi poštovými schránkami, heslami alebo kontami v danom zariadení.

Kľúčové vlastnosti:
• Umožňuje vytvorenie špecifických alebo vyhradených front pre tlačiareň, čím poskytuje prístup ku všetkým funkciám zariadenia značky Canon prostredníctvom niekoľkých kliknutí myšou.
• Vytvoriť a použiť samostatnú frontu tlačiarne prostredníctvom použitia rozličných parametrov.
• Spravuje všetky funkcie zariadení značky Canon (zásobníky na papier, obojstranná tlač, viazanie, formáty papierov, atď.), ako je uvedené v súbore PPD.
• Podporuje pokročilé funkcie ako: tlač z poštovej schránky, zabezpečená tlač a tlač s evidenciou tlače jednotlivých oddelení –
Novšie verzie GTK+ s pokročilými možnosti sú priamo podporované z rozhrania tlačiarne väčšiny aplikácií systému Linux.
• Podporuje všetky aktuálne zariadenia značky Canon produktových radov iR, imageRUNNER, imageRUNNER ADVANCE, CLC a EFI, ako aj vybrané zariadenia i-SENSYS. Ak chcete získať podrobné informácie o podporovaných zariadeniach, prejdite do strediska preberania softvéru (Software Download Centre).
• Podporuje mnohé možnosti príkazového riadka na doladenie tlače online.
• Automatická interná transformácia údajov vo formáte PS a PDF do formátu PCL5 alebo PCL6 (alebo z formátu PDF do PS) prostredníctvom filtra foomatic systému Linux.
• Dostupný aj v podobe balíkov RPM, DEB alebo súboru tar+gzip.

Spoločnosť Canon odporúča pre všetky systémy Linux použitie nástroja CQue ako predvoleného produktu.

CQue môžete bezplatne prevziať z webovej lokality lokality podpory spoločnosti Canon.

Základné špecifikácie nástroja CQue
Jazyky anglický, francúzsky, taliansky, nemecký, španielsky, katalánsky1
Systémy tlače CUPS 1.2 (vyžaduje filter foomatic 2.0)
Systémy Linux Systémy Fedora, SUSE, Debian, Ubuntu, Mandriva
Hardvérové rozhrania Pripojené k sieti (LPR, TCP, IPP), USB
Jazyky PDL Jazyky PostScript, PCL 5, PCL 6

Ovládač Canon UFRII/UFRII-LT určený pre prostredie Linux

Tento ovládač umožňuje tlač v prostredí Linux na všetkých zariadeniach podporujúcich jazyky na popis stránok UFRII/ UFRII-LT vo výhradnom vlastníctve spoločnosti Canon.

Ovládač je navrhnutý tak, aby bol kompatibilný so systémom CUPS a podporoval výhradne systém Linux. Tento ovládač je odporúčaný pre tie tlačiarne, ktoré nie sú podporované ovládačom CQue ani SQue.

Ovládač Canon UFRII/UFRII-LT určený pre systém Linux možno bezplatne prevziať z webovej lokality lokality podpory spoločnosti Canon.

Základné špecifikácie ovládačov UFRII/UFRII-LT pre systémy Linux
Jazyky anglický, francúzsky, taliansky, nemecký, španielsky
Systémy tlače CUPS
Systémy Linux Systémy Fedora, SUSE, Debian, Ubuntu, Mandriva
Hardvérové rozhrania Pripojené k sieti (LPR, TCP, IPP), USB
Jazyky PDL Ovládače UFRII, UFRII-LT

Späť na začiatok

Tlač v prostrediach AS400 a iSeries

Generátor objektov systému OS400 od spoločnosti Canon umožňuje tlačiarňam značky Canon jednoduché pripojenie k prostrediu AS400 a iSeries a umožňuje používať niektoré bežné podporované funkcie tlačiarne ako je Výber zásuvky, veľkosť papiera atď. Zjednodušuje vytvorenie objektov na prispôsobenie pracovnej stanice pre použitie s funkciou Host Print Transform (HPT) v prostredí AS400, iSeries, System i a teraz aj serverov Power Systems. Vďaka jednoduchým ponukám je možné ľahko vytvárať prispôsobujúce objekty pre tlačiarne Canon a integrovať ich do pracovného toku hosťovskej tlačiarne.
Tento produkt nepodporuje úplne všetky požiadavky tlače typu Intelligent Printer Data Stream (IPDS). Na trhu sú dostupné aj produkty od iných výrobcov, ktoré možno použiť na implementáciu riešenia IPDS do tlačiarní značky Canon.

Kľúčové vlastnosti:
• Tlačiarňam značky Canon umožňuje jednoduché pripojenie k systému iSeries, ktoré umožňuje využívať niektorú z bežne podporovaných funkcií tlačiarne, ako je Výber zásuvky, veľkosť strany atď.
• Umožňuje zákazníkom systému iSeries tlačiť (súbory SNA Character String (SCS) prostredníctvom funkcie Host Print Transform priamo do zariadenia značky Canon v ich sieti.
• Prehľadné konfiguračné rozhranie poskytuje možnosť riadenia funkcií, tlačiarne a dokumentov, ako aj rýchle nastavenie.
• Podporuje všetky aktuálne zariadenia značky Canon podporujúce jazyk PCL produktových radov iR, imageRUNNER, imageRUNNER ADVANCE, ako aj vybrané zariadenia i-SENSYS. Ak chcete získať podrobné informácie o podporovaných zariadeniach, prejdite do strediska preberania softvéru (Software Download Centre).

Bez licenčného kľúča bude generátor objektov fungovať ako bezplatná skúšobná verzia. Produkt bude plne funkčný, ale výtlačky budú na každej strane obsahovať vodoznak. Ak chcete tento produkt zmeniť na licencovanú verziu, bude potrebné zakúpiť licenčný kľúč.

Generátor objektov OS400 od spoločnosti Canon je spoplatnený softvér. Ďalšie informácie vám poskytne lokálna pobočka zastúpenia spoločnosti Canon. Skúšobnú verziu je možné prevziať z webovej lokality lokality podpory spoločnosti Canon.

Základné špecifikácie generátora objektov OS400
Jazyky anglický, francúzsky, taliansky, nemecký, španielsky
Systémy tlače Funkcia Host Print Transform
Podpora systému iSeries OS V5R2 až V6R1
Hardvérové rozhrania Pripojené k sieti (TCP)
Jazyky PDL Jazyk PCL

Späť na začiatok

Tlač v prostredí Citrix
Ovládač tlačiarne Lite Plus PCL6

K ovládaču Canon Standard PCL pre systém Windows navyše ponúkame aj ovládač tlačiarne Lite Plus PCL6, ktorý bol navrhnutý, vyvíjaný a optimalizovaný najmä pre prácu v prostredí Citrix a iných sieťových prostrediach tenkých klientov. Dôležité je, že má k dispozícii podporu pre mnohé možnosti a funkcie zariadení značky Canon a zároveň zaberá len veľmi málo miesta.

Kľúčové vlastnosti:
• Ovládač zaberá len veľmi málo pamäte < 3 Mb
• Kompatibilný s prostredím Citrix Auto-create
• Plná podpora zariadení pre obojstrannú tlač, tlač brožúr, viazanie, dierovanie, výber zásobníka a poštovú schránku
• Zmenšenie veľkosti súborov frontu tlače vďaka 4 nastaviteľným úrovniam komprimovania obrazu
• S certifikátom Microsoft WHQL
• Podporuje široký sortiment zariadení Canon i-SENSYS, imageRUNNER a imageRUNNER ADVANCE podporujúcich jazyk PCL – ak chcete získať podrobné informácie o podporovaných zariadeniach, prejdite do strediska preberania softvéru (Software Download Centre)
• Dostupné v angličtine, francúzštine, taliančine, nemčine a španielčine
• Samostatný ovládač jazyka PCL6 s podporou 32-bitových a 64-bitových verzií.
• S certifikátom Citrix-Ready®
• Voľne dostupný na prebranie z lokality lokality podpory spoločnosti Canon.

Základné technické údaje ovládača tlačiarne Lite Plus PCL6
Jazyky anglický, francúzsky, taliansky, nemecký, španielsky
Podpora OS Windows 2003, 2008, 2008 R2 Server
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 (v príslušným verziách x32 a x64)
Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, XenApp (v príslušným verziách x32 a x64), ICA Citrix Client 8.0, 9.0, 10.10, 11.0, 12.0
Hardvérové rozhrania Pripojené k sieti (LPR, TCP, IPP), USB
Jazyky PDL Jazyk PCL

Späť na začiatok

Tlač v prostredí SAP

Typy zariadení pre systém SAP pre zariadenia značky Canon poskytujú jednoduchú integráciu do prostredí SAP a umožňujú rozšírené funkcie tlače, ako je schopnosť dokončovania a podpora tlače čiarových kódov.

Spoločnosť Canon sa v júni 2009 stala členom zlatej úrovne programu Printer Vendor Program spoločnosti SAP. Zákazníci systému SAP si môžu prevziať typy zariadení značky Canon certifikovaných pre SAP priamo z portálu SAP Support Portal, ako je uvedené v poznámke 1135052 „Printer Vendor Wizard Note: CANON“.

Typy zariadení pre systém SAP pre neaktuálne alebo staršie zariadenia (uvedené pred júnom 2009) sú uchovávané v stredisku lokality podpory spoločnosti Canon na webovej lokalite spoločnosti Canon.

Dostupnosť typov zariadení značky Canon: všetky modely radu i-SENSYS, imageRUNNER a iR-ADV s podporou PCL/PS.

Základné špecifikácie typov zariadení pre systém SAP
Jazyky anglický, francúzsky, taliansky, nemecký, španielsky
Písma Podporované písma závisia od úrovne podpory zariadenia a typu zariadenia.
Podporované písma pre zariadenia poskytnuté spoločnosťou SAP AG sú uvedené v dokumente „Printer Vendor Wizard Note: Canon“ pre typ zariadenia certifikovaného pre systém SAP. V závislosti od daného zariadenia ide o typy písma Latinka 1 (západoeurópske jazyky) a formát Unicode pre Latinka 1, Cyrilika, Gréčtina & Hebrejčina.
Pre typy zariadení vydaných prostredníctvom strediska Canon Software Download sa podporuje písmo typu Latinka 1 pre západoeurópske jazyky.
Podpora OS Systém SAP R/3, sieťová platforma SAP (Netweaver)
Hardvérové rozhrania Pripojené k sieti
Jazyky PDL Jazyky PCL a PS

Späť na začiatok