VarioPrint 6320 Ultra+ Technické parametre

DESCRIPTION

Technológia zobrazovania

Technológia Gemini pre okamžitú obojstrannú tlač, technológia pokročilej aktívnej registrácie, papierová logika

TONER

Rozlíšenie zariadenia

LED, 600 x 1200 dpi, 85/106/125/141/180 lpi

RÝCHLOSŤ TLAČE

Rýchlosť tlače

VarioPrint 6320 Ultra+/TP+: A4: 314 obrázkov/A3: 168 obrázkov¹²


VarioPrint 6250 Ultra+/TP+/MICR+: A4: 250 obrázkov/A3: 132 obrázkov¹²


VarioPrint 6200 Ultra+/TP+/MICR+: A4: 200 obrázkov/A3: 106 obrázkov¹²


VarioPrint 6160 Ultra+/TP+/MICR+: A4: 170 obrázkov/A3: 88 obrázkov¹²

RECOMMENDED MONTHLY PRINT VOLUME ( A4)

Maximálny mesačný objem tlače (A4)

VarioPrint 6320 Ultra+/TP+: 1 000 000 – 10 000 000


VarioPrint 6250 Ultra+/TP+/MICR+: 750 000 – 8 000 000


VarioPrint 6200 Ultra+/TP+/MICR+: 500 000 – 5 000 000


VarioPrint 6160 Ultra+/TP+/MICR+: 300 000 – 2 500 000

VŠEOBECNÉ

Obsluha používateľom

Intuitívny 15-palcový farebný dotykový displej s vysokým rozlíšením

FRONT-TO-BACK REGISTRATION TOLERANCE

Rozmery hlavného zariadenia (Š x H x V)

1 443 x 1 070 x 1 204 mm

Hmotnosť hlavného zariadenia

760 kg

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hladina akustického výkonu

Pohotovostný režim: 58 dB


Režim tlače: 78 dB

POWER REQUIREMENT

Spotreba energie

Pohotovostný režim: 1 KW


VarioPrint 6320 Ultra+/ TP+ 4,9 kW


VarioPrint 6250 Ultra+/TP+/MICR+ 4,4 kW


VarioPrint 6200 Ultra+/TP+/MICR+ 4,3 kW


VarioPrint 6160 Ultra+/TP+/MICR+ 4,0 kW

OCHRANA VÝTLAČKOV

Základné informácie

Úprava po tavení pre rad VarioPrint 6000 MICR+ a voliteľná pre rad VarioPrint 6000 TP+

Rozmery (Š x H x V)

750 x 850 x 1 200 mm

Hmotnosť

178 kg

MANIPULÁCIA S PAPIEROM

Vstup papiera

Štandardný: modul pre papier so 4 zásobníkmi na papier (2 x 1 700 hárkov + 2 x 600 hárkov)


Možnosti: druhý a tretí papierový modul

Maximálna kapacita papiera

24 000 listov zo 4 štandardných a 8 voliteľných zásobníkov na papier (80 g/m2 médiá)


Možnosť použitia dvoch zásobníkov na papier zvyšuje kapacitu vstupu papiera vo formáte A4

Hmotnosť papiera

Technológia automatického rozpoznávania jazyka z PostScript, PDF a PCL 6

Veľkosť papiera

203 x 203 mm – 350 x 500 mm; Statement (178 x 252 mm)

ŠTANDARDNÝ PAPIEROVÝ MODUL

Zásobníky na papier

2 x 600, 2 x 1 700 listov (80 g/m2)

Štandardná kapacita papiera

4 600 listov

Veľkosť papiera

203 x 203 mm – 488 x 320 mm; Statement (178 x 252 mm); voliteľné 350 x 500 mm (pevne)

Rozmery (Š x H x V)

940 x 716 x 1 150 mm

Hmotnosť

180 kg

VOLITEĽNÝ PAPIEROVÝ MODUL

Popis

Okrem štandardného papierového modulu môžu byť zahrnuté aj dva doplnkové papierové moduly

Zásobníky na papier

2 x 600 listov, 1 x 1 700 listov (80 g/m2) na papierový modul

Maximálna kapacita papiera

15 600 listov (2 papierové moduly)

Veľkosť papiera

203 x 203 mm – 488 x 320 mm; Statement (178 x 252 mm); voliteľné 350 x 500 mm (pevne)

Rozmery (Š x H x V)

940 x 716 x 1 150 mm

Hmotnosť

180 kg

VSTUPNÝ MODUL ROZHRANIA

Rozmery (Š x H x V)

470 x 1 060 x 1 150 mm

Hmotnosť

100 kg

VEĽKOKAPACITNÝ ZÁSOBNÍK

Popis

Môžu byť zahrnuté tri veľkokapacitné zásobníky

Zásobníky

2 x 3 000 listov (80 g/m2) na zásobník

Veľkosť papiera

203 x 203 mm – 330 x 500 mm; voliteľne 178 x (203 – 320 mm)

Maximálna kapacita papiera

18 000 listov (3 zásobníky)

Rozmery (Š x H x V)

1 154 x 850 x 1 150 mm, 1 154 x 850 x 1 928 mm (vrátane dokončovača série)

Hmotnosť

178 kg (290 kg vrátane dokončovača série)

Funkcie

Tabulátorová tlač, OEM výstup pre koncovú úpravu treťou stranou

VOLITEĽNÝ DOKONČOVAČ

Popis

Voliteľný dokončovač zakladania a spinkovania v kombinácií s veľkokapacitným zásobníkom

Výstupná kapacita

4 000 hárkov (80 g/m2, A4)

Kapacita zošívania

100 listov (80 g/m2)

Veľkosť papiera

208 x 275 mm – 220 x 306 mm

Zošívanie

Rohové zošívanie, dvojstranné zošívanie

Umiestnenie zošívania

Na výšku, na šírku, kniha

Funkcie

Voliteľné krátke 50-listové zošívacie spony

OVLÁDAČ

Popis

Ovládač PRISMAsync; typ: T20 iBase

HARD DISK

Rozhranie

10/100 MB, 1 GB Ethernet

Jazyk popisu stránky

PostScript 3 (štandard), PDF, PCL 5e/PJL, PCL 6, IPDS

FONTS

Protokoly

TCP/IP, IPP, SMB, LPR/LPD, zásuvková tlač, SNMP (MIB II, MIB tlačiareň, MIB monitorovanie úlohy)

PRACOVNÝ TOK

Pracovný tok

Technológia automatického rozpoznávania jazyka z PostScript, PDF a PCL 6


Okamžité prepínanie z IPDS alebo PCL5e /PJL do PostScript 3, PDF alebo PCL 6


Správanie datového toku pre všetky PDL


Softvér Xerox DigiPath®/FreeFlow a podpora úlohovej priepustky s pomocou softvéru DPlink


Podpora konektivity Kodak SmartBoard® pomocou softvéru KDKlink

SOFTVÉR PRISMA®

Softvér PRISMA®

PRISMAaccess, PRISMAprepare, PRISMAproduction, PRISMAsatellite for ERP, PRISMAspool, DPconvert, VPconvert, MeterManager

TVORBA BROŽÚR (BLM200)

Kapacita zošívania

2 – 25 listov (80 g/m2 médiá)

Výstupná kapacita pásového dopravníka

Závisí od hrúbky brožúry: až 100 brožúr; dostupný voliteľný PowerStacker


Remeň dopravníka podporuje neobmedzené zošívanie privádzaním brožúr k externému zachytávaciemu zásobníku

Hmotnosť papiera

Strany brožúry: 60 – 300 g/m2


Kryt brožúry: až do 300 g/m2

Minimálna veľkosť papiera

203 mm x 248 mm

Maximálna veľkosť papiera

320 mm x 470 mm

Rozmery (Š x H x V), hmotnosť jednotky

1 540 x 680 x 1 135 mm, 150 kg

Požiadavky na napájanie

240 V, 7 A

Funkcie

Chrbtová väzba využíva kazety na zošívacie spony, zloženie na polovicu (1 list)

Možnosti

Modul rezačky líca, modul SquareFold, otočník pre maximalizáciu produktivity pri produkcii brožúr A5, poháňaný zásobník na 400 brožúr

TVORBA BROŽÚR (BLM550)

Kapacita chrbtovej väzby

2 – 50 listov (80 g/m2 médiá); 2 – 55 listov 70 g/m2 médiá

Výstupná kapacita pásového dopravníka

Závisí od hrúbky brožúry: až 35 brožúr, dostupný voliteľný zakladač kníh


Remeň dopravníka podporuje neobmedzené zošívanie privádzaním brožúr k externému zachytávaciemu zásobníku

Hmotnosť papiera

Strany brožúry: 70 – 250 g/m2


Obal brožúry: až do 250 g/m2

Minimálna veľkosť papiera

203 mm x 203 mm

Maximálna veľkosť papiera

320 mm x 488 mm

Rozmery (Š x H x V), hmotnosť jednotky

1 675 x 1 870 x 1 330 mm, 700 kg

Požiadavky na napájanie

240 V, 4 A

Funkcie

Chrbtová väzba: až 6 zošití na brožúru, zloženie na polovicu (1 list), orezávanie líca, tvorenie štvorcového chrbta, otočník pre maximalizáciu produktivity pri produkcii brožúr A5

Možnosti

Zakladač kníh pre výrobné prostredie:


930 mm kapacita vkladania, čo znamená približne:


– 400 brožúr s 10 listami/40 strán (2 mm chrbát)


– 175 brožúr s 25 listami/100 strán (5 mm chrbát)


– 80 brožúr s 50 listami/200 strán (10 mm chrbát)


Zakladač kníh sa spoločne so systémom BLM550 predáva pod označením BLM550 PRO

Poznámka pod čiarou

¹ Rýchlosť tlače závisí od kvality média


² Funkcia stálej alebo dočasnej aktualizácie rýchlosti