Canon imageRUNNER 1435P Technické parametre

Typ zariadenia

Čiernobiela laserová monofunkčná tlačiareň na formát A4

Dostupné hlavné funkcie

Tlač

TECHNICKÉ ÚDAJE TLAČIARNE

Rýchlosť tlače

35 str./min (A4 jednostranne), 15 str./min (A5 jednostranne)¹, 18 str./min (A4 obojstranne)

Metóda tlače

Čiernobiela tlač laserovým lúčom

Rozlíšenie tlače

600 dpi x 600 dpi

Obojstranná tlač

Automatická (štandardná)

Priama tlač

Možnosť priamej tlače z pamäťového kľúča USB


Podporované typy súborov: JPEG, TIFF, PDF

Tlač zo zariadení pripojených na internet

K dispozícii je celý sortiment softvéru umožňujúceho tlač z mobilných zariadení a zariadení pripojených na internet. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.

Vstup papiera (štandardný)

1 kazeta s kapacitou 500 listov (80 g/m2), 100-listový (80 g/m2) univerzálny zásobník

Vstup papiera (voliteľný)

1 kazeta s kapacitou 500 listov (80 g/m2) (kazetový podávací modul AC1)

Maximálna vstupná kapacita papiera

1 100 listov (80 g/m2)

Výstupná kapacita papiera

100 listov (80 g/m2)

Možnosti záverečných úprav

Štandard: zakladanie, zoskupovanie

Podporované typy médií

Kazety:


Tenký papier, obyčajný papier, recyklovaný papier, farebný papier, ťažký papier


Univerzálny zásobník:


Tenký papier, obyčajný papier, recyklovaný papier, farebný papier, ťažký papier, priehľadné fólie, štítky, obálky (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Podporované formáty médií

Kazety na papier:


A4


Univerzálny zásobník:


Štandardná veľkosť: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, obálky (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)


Vlastná veľkosť (76 mm až 216 mm X 127 mm až 356 mm)

Podporované hmotnosti médií

Kazety: 64 až 90 g/m2


Viacúčelový zásobník: 60 až 128 g/m2


Obojstranný podávač: 64 až 105 g/m2

Jazyky popisu strany

UFRII, PCL5c/6, Adobe PostScript úrovne 3

Písma

Písma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR


Písma PS: 136 Roman

Kompatibilita s operačnými systémami

UFRII: Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008R2/Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 alebo novší)


PCL: Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012R2


PS: Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 alebo novší)


PPD: MAC OS 9.1 alebo novší, MAC OS X (10.3.9 alebo novší), Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/8.1


Informácie o dostupnosti tlačových riešení pre iné operačné systémy a prostredia vrátane AS/400, UNIX, Linux a Citrix nájdete na webovej lokalite http://software.canon-europe.com. Niektoré z týchto riešení sú dostupné za poplatok.


Typy zariadení SAP sú dostupné prostredníctvom služby SAP Market Place.

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Čas zahrievania

Pribl. 20 sekúnd od zapnutia

Obnova činnosti z režimu spánku

7,8 sekundy alebo menej

Typ rozhrania

Vysokorýchlostné USB 2.0, 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 x USB Host (vpredu), 1 x USB Host (vzadu), 1 x zariadenie USB


Odporúčame externé bezdrôtové riešenie Silex SX-BR-4600WAN. Ďalšie podrobnosti nájdete na lokalite www.silex-europe.com.

Sieťové protokoly

TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery)


* Podpora protokolu IPv4/IPv6

Rýchlosť procesora

528 MHz

Pamäť

512 MB (RAM)

Jednotka pevného disku

Nie je k dispozícii

Ovládací panel

5-riadkový monochromatický podsvietený LCD displej

Rozmery (Š x H x V)

Štandardné: 545 mm x 457 mm x 382,5 mm


S voliteľným kazetovým podávacím modulom AC1: 545 mm x 457 mm x 512,5 mm

Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)

772,1 mm x 784,5 mm (hlavná jednotka + otvorený univerzálny zásobník + otvorené zásuvky kaziet)

Hmotnosť

Pribl. 20,5 kg bez tonera

Prevádzkové prostredie

Teplota: 10 až 30 ºC (50 až 86 ºF)


Vlhkosť 20 až 80 % RV (bez kondenzácie)

Zdroj napájania

220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 A

Spotreba energie

Maximálna: pribl. 1,5 kW


Pohotovostný režim: pribl. 15 W


Režim spánku: približne 2,0 W alebo menej¹


Čas nečinnosti na prechod do režimu spánku: minimálne 180 s/predvolene 300 s


Režim plugin-off: 0,1 W alebo menej


Čas nečinnosti na prechod do režimu plugin-off: predvolene 4 hodiny


Typická spotreba elektrickej energie (TEC)²: 1,5 kWh


Lot26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Úrovne hluku

Akustický tlak¹


(referenčné údaje, LpAm, pozícia prístojaceho)


Aktívny režim: 55,2 dB


Pohotovostný režim: nepočuteľné (menej ako 30 dB)

Správa tlačiarne 1

eMaintenance: Vstavaný RDS umožňuje diaľkové služby eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika.


Vstavaná kompatibilita so softvérom uniFLOW: Na integráciu s platformou správy výstupu uniFLOW od spoločnosti Canon.


Konzola na správu iW: serverový softvér na centralizovanú správu skupiny zariadení (zahŕňa monitorovanie spotrebného materiálu, monitorovanie stavov a upozornenia, konfiguračné nastavenia, firmvér, metrické zachytávanie a podávanie hlásení a správu ovládačov a zdrojov)

Správa tlačiarne 2

Systém vzdialeného firmvéru (GDLS): Umožňuje distribúciu firmvéru na diaľku.


Rozhranie vzdialeného používateľa (RUI): Rozhranie založené na webe v každom zariadení pomáha poskytovať vzdialenú správu a kontrolu zariadenia.


Nástroj Driver Configuration Tool od spoločnosti Canon (poskytuje sa prostredníctvom servisu): Aplikácia určená na zmenu predvolených výrobných nastavení ovládačov tlačiarne Canon.

Bezpečnostné funkcie

Štandardné:


Filtrovanie adries IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, zabezpečená tlač, ID oddelenia

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Fľaša na toner

Čierny toner C-EXV 50 (výťažnosť: čierna 17 600)¹

ŠPECIFIKÁCIE PRE DOPLNKY

Jednotka podávania kaziet

Názov: Kazetový modul AC1


Popis: Voliteľná kazetová podávacia jednotka s kapacitou papiera 1 x 500 listov. Rozširuje kapacitu kazety na papier až na 1 100 listov.


Rozmery (Š x H x V): 520 mm x 451 mm x 155 mm


Hmotnosť: pribl. 5 kg

Hardvérové doplnky

Hladký podstavec typu G1 na používanie samostatne stojaceho zariadenia

Ďalšie možnosti

Jednotka valca C-EXV 50: čiernobiely valec s výťažnosťou 35 500 strán

Vyhlásenie

Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

Poznámka pod čiarou

¹ Formát A5 obojstranne nie je podporovaný.

¹ Režim spánku so spotrebou 2 W energie nemusí byť možné použiť za každých okolností. Niektoré sieťové konfigurácie a doplnky môžu zariadeniu brániť v prechode do režimu hlbokého spánku. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke


² Hodnota typickej spotreby elektrickej energie (TEC) predstavuje typickú hodnotu energie spotrebovanej produktom počas 1 týždňa a meria sa v kilowatt-hodinách (kWh). Metodika testovania je definovaná programom Energy Star (www.eu-energystar.org).

¹ Deklarovaný produkovaný hluk v súlade s normou ISO 7779.

¹ Založené na 6 % pokrytí strany (A4).