Ostrejšie fotografie

Ostrý snímok ruže.
Nesprávne zaostrenie vedie k rozmazanej snímke ruže.
Otrasy fotoaparátu vedú k rozmazanej snímke ruže.

Ostré

Otrasy fotoaparátu

Môžno sa vám niekedy stane, že ste frustrovaní občasným rozmazaným obrazom, ale keď si uvedomíte, že existujú iba dve príčiny rozmazania – nesprávne zaostrenie a pohyb (buď objektu alebo fotoaparátu) – dokážete tomu jednoducho zabrániť. Nižšie nájdete niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu nasnímať vždy ostré zábery.

Fotoaparát pevne uchopte

Držanie fotoaparátu ďaleko od tela bez primeranej podpory.
Držanie fotoaparátu blízko tváre alebo tela poskytuje podporu.

Nepodporované

Podporované

Postavte sa tak, aby vaše chodidlá smerovali k fotografovanému objektu a aby boli od seba vzdialené asi na šírku ramien. Fotoaparát pevne uchopte a držte ho blízko tela s lakťami opretými o hrudník, aby ste získali ďalšiu oporu. Ak používate hľadáčik, aj vaša tvár môže prispieť k stabilizácii fotoaparátu.

Stabilizáciu fotoaparátu môžete zvýšiť taktiež opretím sa o pevný predmet, ako je stena alebo stôl, alebo pevným ovinutím popruhu fotoaparátu okolo lakťa.

Pri snímaní fotografie jemne (nie rázne) stlačte tlačidlo spúšte. Počas fotografovania sa pokúste držať fotoaparát v pokoji. Niektoré fotoaparáty zobrazujú v automatickom režime alebo hybridnom automatickom režime blikajúcu ikonu fotoaparátu, aby vás upozornili, že obraz bude pravdepodobne rozostrený z dôvodu otrasov fotoaparátu.

Rýchlosť uzávierky

Ak je rýchlosť uzávierky príliš nízka, bude náročné udržať fotoaparát počas expozície nehybne a vznikne rozmazaný obrázok. Rýchlosť uzávierky môžete skontrolovať v hľadáčiku alebo na obrazovke rýchleho ovládania. V ideálnom prípade by ste mali použiť rýchlosť uzávierky, ktorá je prinajmenšom taká rýchla ako „účinná“ ohnisková vzdialenosť – čo je ohnisková vzdialenosť objektívu vynásobená faktorom orezania snímača veľkosti APS-C (x 1,6). Napríklad v prípade 50 mm objektívu by ste sa mali snažiť o rýchlosť uzávierky 1/80 sekundy. Ak sa objekt pohybuje, možno budete potrebovať ešte vyššiu rýchlosť uzávierky. Ak váš fotoaparát ponúka športový režim, tento režim sa automaticky pokúsi nastaviť vyššiu rýchlosť uzávierky. No najjednoduchším spôsobom ovládania rýchlosti uzávierky je použitie režimu priority uzávierky (Tv).

Stabilizátor obrazu

Objektívy, ktoré vo svojom názve obsahujú označenie „IS“, sú vybavené technológiou Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu). Niektoré fotoaparáty majú tiež vstavaný stabilizátor obrazu (IBIS), ktorý znižuje účinok otrasov fotoaparátu aj v prípadoch, že objektív nemá stabilizátor obrazu. Ak použijete objektív so stabilizátorom obrazu, vstavaný stabilizátor obrazu (IBIS) bude pracovať v súčinnosti s objektívom. Stabilizátor obrazu (IS) a vstavaný stabilizátor obrazu (IBIS) redukujú účinky otrasov fotoaparátu, takže môžete snímať pri nižších rýchlostiach uzávierky a stále dosahovať ostré výsledky. Je dôležité poznamenať, že funkcia IS dokáže kompenzovať iba otrasy fotoaparátu a nie pohyb objektu (na dosiahnutie ostrej fotografie budete stále potrebovať pomerne vysokú rýchlosť uzávierky).

Ak chcete povoliť funkciu stabilizátora obrazu na objektíve RF, EF alebo EF-S IS, použite prepínač na objektíve. Ak je fotoaparát upevnený na statíve, je vhodné túto funkciu vypnúť. V opačnom prípade môže dôjsť k mierne rozmazaným výsledkom.

Keď použijete objektív so stabilizátorom obrazu (IS), vstavaný stabilizátor obrazu (IBIS) bude pracovať v súčinnosti s objektívom tak, aby sa redukovali otrasy fotoaparátu pri výrazne nižšej rýchlosti uzávierky. Predvolene je funkcia IBIS zapnutá, keď je však fotoaparát upevnený na statíve, odporúčame ju vypnúť, inak môže vytvárať mierne rozmazané výsledky. Keď vypnete funkciu IS objektívu, vypne sa aj funkcia IBIS. V prípade objektívov bez funkcie IS môžete funkciu IBIS vypnúť v ponuke fotoaparátu.

Pomocou statívu

Ak sa zníži úroveň osvetlenia alebo použijete malú clonu, statív vám umožní použiť nastavenia nízkej citlivosti (ISO) a pomôže dosiahnuť pomocou fotoaparátu tie najlepšie výsledky. Umožňuje fotoaparátu zostať nehybne v dokonalej polohe pri snímaní, vďaka čomu je skvelým doplnkom vášho vybavenia na snímanie krajiny, zátiší a makrosnímok.

Ak je fotoaparát pripevnený na statíve alebo položený na stabilnom povrchu, namiesto stlačenia tlačidla uvoľnenia spúšte použite na nasnímanie obrázka dvojsekundovú samospúšť alebo diaľkovú aktiváciu. Fotoaparát s podporou Wi-Fi môžete taktiež ovládať pomocou aplikácie Camera Connect na mobilnom zariadení.

Zaostrovanie

Systém automatického zaostrovania vášho fotoaparátu by vám mal zabezpečiť ostrý obraz, pokiaľ sa medzi fotoaparátom a hlavným objektom nenachádza niečo, čo by mohlo narušiť zaostrenie. Ak namiesto automatického výberu bodu zaostrenia fotoaparátom vyberiete bod AF manuálne, môžete skontrolovať, či sa nachádza v správnej časti scény.

Výber clony

Zmena clony umožňuje ovládať hĺbku ostrosti obrázka. Malé clony, napríklad f/22, poskytujú veľkú hĺbku ostrosti, čo znamená, že väčšia časť vášho obrázka bude vyzerať ostro. Veľké clony, ako napríklad f/2.8, znižujú hĺbku ostrosti, takže iba malá časť obrázka sa zobrazuje zaostrená.

Možno si myslíte, že väčšinou je vhodné nastaviť malú clonu, ale malé clony znižujú množstvo dostupného svetla, čo môže viesť k dlhším časom uzávierky a väčšiemu riziku rozmazaných fotografií.

Veľké clony prepúšťajú veľa svetla a umožňujú vyššie rýchlosti uzávierky, ale malá hĺbka ostrosti znamená, že budú zreteľné všetky chyby zaostrenia.

Výber clony niekde uprostred rozsahu, napríklad f/8, často poskytuje najlepší kompromis medzi hĺbkou ostrosti a rýchlosťou uzávierky. Clonu môžete ovládať v Režime expozície s prioritou clony (Av) a v Manuálnom režime (M).

Nastavenie citlivosti (ISO)

Citlivosť ISO určuje, koľko svetla potrebuje fotoaparát na nasnímanie obrázka. Pri jasných podmienkach môžete použiť nízku citlivosť ISO pre najlepšiu kvalitu obrázka, ale pri slabom svetle budete možno musieť citlivosť ISO zvýšiť, aby ste zabránili príliš nízkej rýchlosti uzávierky pre ostré obrázky. Dokonca aj pri jasnom svetle je lepšie nastaviť vyššiu citlivosť ISO, vďaka čomu získate dostatočne vysoké rýchlosti uzávierky na zmrazenie pohybujúcich sa objektov alebo na zníženie účinkov otrasov fotoaparátu.

Samozrejme, môžete nechať fotoaparát nastaviť citlivosť ISO automaticky pomocou funkcie Auto ISO. Skontrolujte dosiahnuté výsledky a potom experimentujte s rôznymi nastaveniami.

Súvisiace produkty

Súvisiace články