Dosiahnutie najlepšej expozície

EF-M_28mm_f3.5_Macro_IS_STM_Advanced_Sample_Flowers_003_A2

Vyhnite sa preexponovaným (príliš jasným) snímkam s týmito rýchlymi tipmi.

Prezeranie snímok

PCA exercise best exposure getting-the-best-exposure-reviewing copy

Ak je expozícia snímky príliš dlhá, vzniká riziko, že v najjasnejších oblastiach sa stratia všetky detaily a budú vyzerať neprirodzene. Zistiť to iba zo snímky zobrazenej na obrazovke fotoaparátu môže byť náročné, pretože v závislosti od nastavení jasu displeja sa snímky môžu zdať tmavšie alebo jasnejšie, ako v skutočnosti sú.

Zobrazenie histogramu

Snímka obrazovky z fotoaparátu Canon zobrazujúca fotografiu narcisov obklopenú informáciami o jej nastavení a histogramom.

Po nasnímaní fotografie sa v režime prehrávania fotoaparátu Canon zobrazia nastavenia, informácie o dátume a čase a graf histogramu, ktorý vám ukáže rozloženie tónov medzi tieňmi, strednými tónmi a svetlými oblasťami.

Zobrazenie histogramu jasu vedľa vašich snímok vám môže pomôcť, keďže vďaka nemu vizuálne identifikujete expozíciu svojich snímok. Histogram môžete zobraziť opakovaným stláčaním tlačidiel INFO alebo DISP, ktorými počas prehrávania snímok môžete prepínať medzi obrazovkami s informáciami.

Histogram je v skutočnosti stĺpcový graf, ktorý znázorňuje rozdelenie úrovní jasu na snímke – od tmavých naľavo po jasné napravo. Výška histogramu v každom bode na grafe zobrazuje, na koľkých pixeloch sú zaznamenané jednotlivé úrovne jasu. Čím viac pixelov sa nachádza v ľavej časti, tým je snímka tmavšia, a čím viac pixelov sa nachádza v pravej časti, tým je snímka jasnejšia.

Ak histogram dosahuje najvyšší bod na grafe úplne vľavo, vaša snímka môže byť podexponovaná (príliš tmavá). Ak sa najvyšší bod nachádza na pravej strane grafu, vaša snímka môže byť preexponovaná (príliš jasná).

Upozornenie na najjasnejšie oblasti

PCA exercise best exposure getting-the-best-exposure-highlight-alert-before-01 copy
PCA exercise best exposure getting-the-best-exposure-highlight-alert-after-01 copy

Na ešte jednoduchšiu vizuálnu identifikáciu aktivujte možnosť upozornenia na najjasnejšie oblasti, ktorú nájdete v ponuke fotoaparátu. Časti snímky, ktoré sú potenciálne preexponované, budú počas prehrávania blikať, čo vám umožní rýchlo posúdiť, či sú tieto oblasti na snímke dôležité a treba ich upraviť pomocou kompenzácie expozície.

Kompenzácia expozície

PCA exercise exposure compensation screen getting-the-best-exposure-compensation-screen-slovak copy

Na odstránenie problémov s expozíciou použite funkciu kompenzácie expozície svojho fotoaparátu. Môžete tak urobiť prostredníctvom obrazovky rýchleho ovládania. Ak chcete, aby bola vaša ďalšia snímka tmavšia, otočením hlavného voliča posuňte indikátor na stupnici doľava. Ak chcete, aby bol váš ďalší záber jasnejší, posuňte indikátor doprava. Kompenzáciu expozície vynulujete posunutím indikátora do stredu stupnice. Ako bezpečnostné opatrenie sa kompenzácia expozície automaticky vynuluje, keď fotoaparát vypnete.

Súvisiace produkty

Súvisiace články