Čiernobiele fotografie

EOS-1D_X_Mark_II_Sample_Image_Scotts_17.jpg

Jonathan a Angela Scottovci

V prípade čiernobielej snímky zohrávajú rozhodujúcu úlohu kompozícia, kontrast, tvar, textúra a forma. Postupujte podľa nasledujúcich krokov a dosiahnite nadčasovú kvalitu monochromatickej fotografie.

Objekty

EOS R Helen Bartlett Sample UK -0007.tif

Ambasádorka spoločnosti Canon Helen Bartlettová

Scény, v ktorých je dôležitá farba pre dojem, ako sú napríklad západy slnka, je obvykle najlepšie ponechať ako farebné fotografie, no čiernobiely efekt pristane miliónom iných objektov. Môže byť náročné odhadnúť, čo bude vyzerať dobre ako monochromatická snímka, no pomocou obrazovky so živým náhľadom Live View si môžete zobraziť ukážku efektu.

Monochromatický štýl Picture Style

PCA - Black and white photography - exercise-black_white_picstyle_English copy.jpg

Čiernobielu snímku môžete vytvoriť tromi spôsobmi: nastaviť vo fotoaparáte monochromatický režim snímania alebo nasnímať farebnú fotografiu a vytvoriť z nej čiernobielu kópiu vo fotoaparáte alebo pomocou externého softvéru. Konvertovanie na čiernobielu fotografiu v neskoršej fáze vám dáva priestor na rozmyslenie, no snímanie v monochromatickom režime zas ušetrí čas.

Vo fotoaparátoch s režimom Kreatívne automatické (CA) môžete vybrať možnosť Monochromatická atmosféra. Ak chcete mať viac kontroly nad vzhľadom snímok, vyberte jeden z režimov Kreatívnej zóny: Program (P), Priorita clony (Av), Priorita uzávierky (Tv), Manuálny (M) alebo Dlhodobá expozícia (Bulb) (B). V ponuke štýlov Picture Style vyberte možnosť Monochrome (Monochromatický). Do ponuky štýlov Picture Style získate prístup cez hlavnú ponuku fotoaparátu alebo môžete vykonať úpravy na obrazovke rýchleho ovládania.

Prispôsobenie štýlu Picture Style

Monochromatický režim môžete rovnako ako ostatné štýly Picture Style prispôsobiť, aby ste dosiahli rôzne vzhľady. Môžete tak urobiť zvýraznením tohto štýlu v ponuke štýlov Picture Style a stlačením tlačidla INFO.

Efekt filtra

Pre nastavenie Monochromatického štýlu existujú dve možnosti: Filter effect (Efekt filtra) a Toning effect (Tónovací efekt). Veľa farieb vyzerá po konvertovaní do odtieňov sivej podobne, no efekt filtra vám umožňuje zdôrazniť konkrétne farby tým, že ich zosvetlí alebo stmaví. Fotoaparát obsahuje štyri efekty filtra: žltý, oranžový, červený a zelený. Každý zosvetľuje vlastnú farbu a stmavuje ostatné farby v rôznych intenzitách.

Žltý filter

Originálna farebná snímka troch žltých kvetov.
Rovnaký obrázok troch kvetov, ale monochromaticky a bez filtra.
Rovnaká snímka troch kvetov, ale monochromaticky s žltým filtrom.

Farebne

Žltý filter

Vytvára najjemnejší efekt, preto je vhodný pre veľa typov fotografií. Môže napríklad zvýšiť kontrast medzi modrou oblohou a bielymi oblakmi pre zaujímavejšie fotografie krajiny alebo jemne zosvetliť bledé odtiene pokožky.

Oranžový filter

Originálny farebný portrét mladého človeka.
Rovnaký portrét, ale monochromaticky a bez filtra.
Rovnaký portrét, ale monochromaticky s oranžovým filtrom.

Farebne

Oranžový filter

Oranžový filter môže byť dobrou voľbou pre architektúru a snímky mesta, pretože dodáva eleganciu tehlovým stavbám. Taktiež zosvetlí bledé odtiene pokožky a sčervenanie na portréte, avšak do vyššej miery než žltý filter.

Červený filter

Originálna farebná snímka krajiny.
Rovnaká snímka krajiny, ale monochromaticky a bez filtra.
Rovnaká snímka krajiny, ale monochromaticky s červeným filtrom.

Farebne

Červený filter

Vytvára výrazný kontrast, ktorý často vyzerá dobre na fotografiách nasnímaných v letné dni, pretože modrá obloha vyzerá tmavšie a zdôrazňuje oblaky. Zvýšenie parametra kontrastu Monochromatického štýlu Picture Style môže zvýšiť viditeľnosť tohto efektu.

Zelený filter

Originálna farebná snímka červeného listu.
Rovnaká snímka listu, ale monochromaticky bez filtra.
Rovnaká snímka listu, ale monochromaticky so zeleným filtrom.

Farebne

Zelený filter

Skúste použiť zelený filter pri snímaní rastlín. Vytvára kontrast medzi zeleným lístím a kvetmi alebo jesenným lístím. Takisto zosvetľuje stromy a trávu vo vonkajších scénach, no zároveň je modrá obloha jasnejšia a menej dramatická.

Tónovací efekt

Čiernobiela snímka slnečných lúčov prenikajúcich cez oblaky bez tónovacieho efektu.
Rovnaká snímka so sépiovým tónovaním.
Rovnaká snímka s modrým tónovaním.
Rovnaká snímka s fialovým tónovaním.
Rovnaká snímka so zeleným tónovaním.

Žiaden

Zelená

Použitím tónovacieho efektu môžete pridať do monochromatickej snímky trochu farby. Môžete si vybrať zo štyroch možností: sépia, modrá, fialová alebo zelená. Navyše môžete skombinovať filter a tónovacie efekty a vytvoriť tak ohromujúce snímky.

Po ukončení snímania čiernobielych fotografií nezabudnite vrátiť štýl Picture Style na jednu z farebných možností, inak budú všetky ďalšie fotografie snímané v monochromatickom režime.

Súvisiace produkty

Súvisiace články