Grizzly bear waiting for fish at waterfall

Precíznosť ako štandard

V mihnutí oka

Nepretržité zaostrenie na dianie umožňuje dosiahnuť rozšírený 61-bodový systém AF, ktorý sleduje aj tie najťažšie predvídateľné objekty. Pri modeli EOS 5D Mark IV sme 61 bodov AF1 rozmiestnili po širšej ploche, ktorá je vo vertikálnom smere o 8 percent väčšia v strednej časti a o 24 percent väčšia na okrajoch. Tým fotograf získava väčšiu voľnosť rozmiestnenia objektov snímania pri tvorbe kompozície.

Viewfinder focus area of Canon EOS 5D Mark IV

Rýchle a nepretržité
zaostrenie, aj
pri slabom svetle

Vďaka mimoriadne citlivému snímaču AF garantuje model EOS 5D Mark IV funkčnosť zaostrenia aj pri nízkej miere osvetlenia až do hodnoty EV-32. Pri snímaní pomocou živého náhľadu Live View s technológiou Dual Pixel CMOS AF sa táto hodnota zvyšuje až na EV-43.

Špičková presnosť AF,
dokonca aj pri dlhých objektívoch

Ak fotografujete šport alebo divokú prírodu, často potrebujete použiť superteleobjektív s konvertorom, ktorý umožní dostať sa k snímaným objektom bližšie. Vďaka využitiu maximálne 61 bodov s 21 bodmi AF krížového typu pri clone f/81 je precízne fotografovanie oveľa jednoduchšie.

Bear in viewfinder captured with EOS 5D Mark IV

150-tisícový merací snímač

Model EOS 5D Mark IV využíva špeciálny 150 000-pixelový merací snímač RGB+IR na dosiahnutie mimoriadne presného merania expozície. Snímač funguje spoločne so systémom automatického zaostrovania fotoaparátu a pomáha rozoznať a sledovať farebné objekty a vykonávať rozpoznanie tvárí.

150k pixel metering sensor in EOS 5D Mark IV

Sledujte snímané objekty
ešte precíznejšie

Fotoaparát EOS 5D Mark IV využíva systém automatického zaostrovania EOS iTR, ktorý výrazne zlepšuje funkčnosť sledovania objektov. Prispôsobte si sledovanie podľa potreby za pomoci rôznych režimov slúžiacich na zaostrovanie a sledovanie tvárí či iných objektov.

Vyberte si spôsob zaostrenia
zodpovedajúci
snímanému objektu

Inteligentné AF-Servo III spoločnosti Canon využíva algoritmus automatického zaostrovania, ktorý zlepšuje citlivosť pri scénach, pri ktorých môže dôjsť k náhlemu pohybu snímaného objektu.

Šesť prispôsobiteľných nastavení prípadových štúdií automatického zaostrovania vám pomôže vybrať tú najvhodnejšiu možnosť pre snímaný objekt, napríklad citlivosť sledovania, sledovanie zrýchľovania/spomaľovania a automatické prepínanie bodov AF.

AF case study settings on the Canon EOS 5D Mark IV

Zachyťte okamihy pri akomkoľvek zdroji umelého osvetlenia

Model EOS 5D Mark IV zistí frekvenciu blikania svetelných zdrojov a prispôsobí načasovanie snímania tak, aby sa zachytil čo najjasnejší obraz s cieľom znížiť účinky blikania. Táto funkcia pracuje spolu s frekvenciou blikania 100 Hz a 120 Hz a má vylepšený algoritmus, aby sa zabránilo nesprávnej detekcii blikajúceho svetla.

Výber bodu automatického zaostrenia

Nové tlačidlo výberu oblasti AF na zadnej strane modelu EOS 5D Mark IV uľahčuje prepínanie bodov AF počas držania fotoaparátu pri oku.

EOS 5D Mark IV AF selection

Poznámky pod čiarou

Objavte ďalšie výhody