Séria imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200
Technické parametre

Podrobné informácie o technických parametroch

Všeobecné technické údaje

Typ zariadenia

Farebné laserové multifunkčné zariadenie (samostatná skenovacia jednotka a tlačiareň)

Základné funkcie

Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a voliteľne fax

Procesor

1,8 GHz

Čas zahrievania

Pribl. 31 s od spustenia (normálny režim),
7 s od spustenia (režim rýchleho spustenia)

Obnova činnosti z režimu spánku

18 s (iR-ADV C5240i EQ80), 15 s (iR-ADV C5255i EQ80)

Pamäť

2,5 GB

Jednotka pevného disku

Štandardná jednotka pevného disku s kapacitou 320 GB
(využiteľný priestor 160 GB)

Typ rozhrania

Vysokorýchlostné USB 2.0, Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 x USB Host (2.0)

Sieťové protokoly

TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk
* Podpora protokolu IPv4/IPv6

Ovládacie panely

21,3 cm (8,4 palcový) TFT SVGA farebný dotykový displej podsvietený diódami LED

Rozmery (Š x H x V)

C5240i: 620 mm x 712 mm x 1 182 mm
C5255i: 620 mm x 715 mm x 1 201 mm

Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)

850 mm x 1 196 mm (iR-ADV C5255i EQ80 + viacúčelový zásobník a otvorené zásuvky kaziet)
850 mm x 1 164 mm (iR-ADV C5240i EQ80 + viacúčelový zásobník a otvorené zásuvky kaziet)

Hmotnosť

(vrátane KAZETOVEJ PODÁVACEJ JEDNOTKY)
C5240i: 172 kg
C5255i: 177 kg

Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F)
Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

Zdroj napájania

220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz),
4,3 – 5,6 A

Spotreba energie

Maximálna: pribl. 1,8 kW (iR-ADV C5255i EQ80),
1,5 kW (iR-ADV C5240i EQ80)
Pohotovostný režim: pribl. 110 W
Režim energetickej úspory: pribl. 60 W
Režim spánku: pribl. maximálne 0,8 W*
Hodnotenie TEC (podľa Energy Star v2.0) 2,9 kWh (iR-ADV C5255i EQ80), 2,20 kWh iR-ADV C5240i EQ80
* Režim 1 W spánku nemusí byť možné použiť za každých okolností; ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke.

Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Úrovne hluku

Akustický tlak*
C5255i EQ80: 53 dB, C5240i EQ80: 51 dB
Pohotovostný režim: C5255i EQ80: 31 dB,
C5240i EQ80: 25 dB
*Deklarovaný produkovaný hluk v súlade s normou ISO 7779

Softvér a správa tlačiarne

Konzola pre správu iW pre centralizovanú správu zariadenia (monitorovanie spotrebného materiálu a chýb a upozornenia, adresár, konfigurácia a aktualizácia firmvéru, distribúcia aplikácií MEAP, metrické snímanie, správa ovládačov a zdrojov);
Kompatibilné so službou eMaintenance prostredníctvom vstavaného RDS (umožňuje metrické snímanie, automatickú správu spotrebného materiálu a diaľkovú diagnostiku);
Systém doručovania obsahu (diaľková distribúcia firmvéru, doplnkov iR a aplikácií MEAP);
Vzdialené používateľské rozhranie (RUI); Network ScanGear; NetSpot Device Installer;
MEAP (multifunkčná integrovaná aplikačná platforma); web MEAP

Bezpečnostné funkcie

Štandardné: filtrovanie adries IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802,1X, Trusted Platform Module (TPM), bezpečná tlač, zaheslovanie pevného disku, vymazanie pevného disku, univerzálny správca prihlásenia, ID oddelenia, SSO-H, poštová schránka, systém riadenia prístupu. TLS 1.2
Voliteľné: šifrovaná zabezpečená tlač a bezpečnostné vodotlače, šifrovanie PDF, podpisy používateľa a zariadenia.
Nasledujúce položky vyžadujú uniFLOW Online: skenovanie do cloudu, tlač z cloudu, My Print Anywhere

Špecifikácie kopírovania

Rýchlosť kopírovania (ČB./FAR.)

Pozrite rýchlosti uvedené pre tlač

Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT)

iR-ADV C5240i EQ80 približne 5,4 s (ČB)/8,1 s (farebne) alebo menej
iR-ADV C5255i EQ80 približne 3,9 s (ČB)/6,0 s (farebne) alebo menej

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

Čítanie: 600 dpi x 600 dpi
Tlač: 1 200 dpi x 1 200 dpi pre znaky/čiary, 600 dpi x 600 dpi pre grafiky/obrázky

Viaceré kópie

Až 999 kópií

Zmenšenie/zväčšenie

Transfokácia: 25 - 400 % v prírastkoch o 1 %
Fixný pomer transfokácie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Voliteľné/štandardné

Voliteľné

Pamäť

2 GB

Písma

nainštalované písma 138 Adobe PS, podpora dvojbajtových písiem

Sieťové protokoly

TCP/IP, AppleTalk, Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, NTP, IPv6

Špecifikácie skenovania

Supported media size/s

C5240i: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6;
A3, A4, A4R, A5, A5R, vlastná veľkosť (Š x D): min. 140 mm x 128 mm, max. 432 mm x 305 mm
C5255i: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6;
A3, A4, A4R, A5, A5R, vlastná veľkosť (Š x D): min. 140 mm x 128 mm, max. 432 mm x 305 mm

Podporované hmotnosti médií

C5240i: jednostranné skenovanie: 42 až 128 g/m2/64 až 128 g/m2;
Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m2/64 až 128 g/m2;
C5255i: jednostranné skenovanie: 42 až 157 g/m2/64 až 157 g/m2;
Obojstranné skenovanie: 50 až 157 g/m2/64 až 157 g/m2;

Rozlíšenie pri skenovaní

100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Obojstranné skenovanie

Obojstranné na obojstranné (automatické)

Rýchlosť skenovania (A4, 300 dpi)

C5240i:
jednostranné: 51/51 obr./min (čiernobiele/farebné); obojstranné: 19,6/19,6 obr./min (čiernobiele/farebné)
C5255i:
jednostranné: 75/75 obr./min (čiernobiele/farebné); obojstranné: 120/120 obr./min (čiernobiele/farebné)

Metóda skenovania

Skenovanie typu Push Scan: funkcia odosielania dostupná u všetkých modelov
Skenovanie typu Pull Scan: TWAIN/WIA Skenovanie typu Pull Scan dostupné na všetkých modeloch
Skenovanie na pamäťový kľúč USB: dostupné u všetkých modelov
Skenovanie do mobilných zariadení, zariadení pripojených k internetu a služieb typu Cloud: k dispozícii je rad riešení pre skenovanie do mobilných zariadení a zariadení pripojených k internetu a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek.
Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.

Technické špecifikácie pre skenovanie typu Pull scan

Windows 10 (32-bitová verzia) Windows 10 (64-bitová verzia) Windows 8.1 (32-bitová verzia) Windows 8.1 (64-bitová verzia) Windows 7 (32-bitová verzia) Windows 7 (64-bitová verzia) Windows Server 2008 (32-bitová verzia) Windows Server 2008 (64-bitová verzia) Windows Server 2008 R2 (64-bitová verzia) Windows Server 2012 (64-bitová verzia) Windows Server 2012 R2 (64-bitová verzia) Windows Server 2016 (64-bitová verzia) Windows Server 2019 (64-bitová verzia)

Špecifikácie SEND

Adresár

LDAP (1000)/lokálne (max.

Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)

100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Cieľové miesta

E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV.

Formát súborov

TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS s vysokou kompresiou, PDF/A-1b, prehľadávateľné PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word)

Voliteľné súpravy pre funkciu univerzálneho odosielania

Súprava pokročilých funkcií na univerzálne odosielanie E1: Vytvára prehľadné PDF (formát Trace and Smooth) a dokumenty v aplikácii Adobe Reader Extensions PDF UNIVERSAL SEND.
SÚPRAVA FUNKCIÍ NA ZABEZPEČENIE D1: Odosiela šifrované súbory PDF a do súborov vo formáte PDF/XPS dopĺňa digitálny podpis zariadenia.

Špecifikácie faxu

Voliteľné/štandardné

Voliteľné pre všetky modely (s faxovou kartou Super G3-AE1)

Rýchlosť modemu

Super G3 33,6 kb/s (3 s/str.)*

Rozlíšenie (dpi)

Štandardné: 200 x 100 dpi
Jemné: 200 x 200 dpi
Veľmi jemné: 200 x 400 dpi
Extrémne jemné: 400 x 400 dpi

Pamäť FAXOV

Až 6 000 strán*
* Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1

Rýchle voľby

Max. 200

Skupinové voľby/ciele

Max. 199 volieb

Sekvenčné vysielanie

256 adries z adresára plus 256 nových cieľov

Zálohovanie pamäte

3 hodiny

Príjem

Tlač prijatých faxovaných dokumentov, uloženie v priečinku prijatej pošty v pamäti RX, preposlanie faxu, nastavenia preposlania, preposlať bez podmienok, priečinok prijatých dôverných faxov, oznámenie o vykonaní preposlania.

Odosielanie

Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, hustota pre skenovanie, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, zadanie mena odosielateľa (pri odosielaní faxu), priame odosielanie, odosielanie z pamäte, oneskorené odosielanie, ukážka, pečiatka finalizácie, oznámenie o dokončení úlohy, odosielanie s vedľajšími adresami.

Spotrebný materiál

Kazety s tonerom

C-EXV 28 TONER BK/CY/MG/YL
(výťažnosť 44 000/38 000/38 000/38 000 strán
(založené na pokrytí 6 %) (pre iR-ADV C5255i EQ80)
C-EXV 29 TONER BK/CY/MG/YL
(výťažnosť 36 000/27 000/27 000/27 000 strán
(založené na pokrytí 6 %) (pre iR-ADV C5240i EQ80)

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE DOPLNKY

Dokončovacie zariadenie so zošívačkou 1

VNÚTORNÉ DOKONČOVACIE ZARIADENIE E1 (kompaktné vnútorné dokončovacie zariadenie)
Počet zásobníkov: 1 (možnosť pridania prídavného zásobníka)
Štandardná kapacita zásobníka: 500 listov (A4/A5/A5R), 200 listov (SRA3, A3, A4R) (80 g/m2)
Kapacita s prídavným zásobníkom: horný zásobník: 100 listov (všetky veľkosti), dolný zásobník: 200 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m2
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania: A4: 50 listov, A3/A4R: 30 listov
Rozmery (Š x H x V): 865 mm x 540 mm x 234 mm
Hmotnosť: pribl. 12 kg, s prídavným zásobníkom: 13 kg

Dokončovacie zariadenie so zošívačkou 2

DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU J1 (externý) (TLMIACA PRECHODOVÁ JEDNOTKA G1 ako súčasť štandardnej výbavy)
Počet zásobníkov: 2
Kapacita zásobníka A (horný): A4/A5R 1 300 listov, A3/A4R 650 listov
Kapacita zásobníka B (dolný): A4/A5R: 1 700 listov, A3/A4R: 650 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m2
Umiestnenie zošívania: roh, kapacita dvojitého zošívania: A4: 50 listov; A3/A4R: 30 listov.
Rozmery (Š x H x V): 559 mm x 646 mm x 1 097 mm (ak nie je vytiahnutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 46 kg

Dokončovacie zariadenie na brožúry

DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY J1 (externý) (TLMIACA PRECHODOVÁ JEDNOTKA G1 ako súčasť štandardnej výbavy)
Počet zásobníkov: 2
Kapacita zásobníka A (horný): A4/A5R 1 300 listov, A3/A4R 650 listov
Kapacita zásobníka B (dolný): A4/A5R: 1 700 listov, A3/A4R: 650 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m2
Umiestnenie zošívania: roh, dvojité, kapacita zošívania pri zošívaní brožúr: A4: 50 listov; A3/A4R: 30 listov
Formát papiera na zošívanie brožúr: A3, A4R
Kapacita zošívania pri zošívaní brožúr: 16 listov (64 strán, 64-81 g/m2) x 10 brožúr
Rozmery (Š x H x V): 671 mm x 646 mm x 1 097 mm (ak nie je vysunutý vysúvací zásobník)
Hmotnosť: pribl. 75 kg

Rezačka na brožúry

Nie je k dispozícii

PRÍDAVNÉ DOPLNKY

Hardvérové doplnky 1

DOPLNKOVÝ ZÁSOBNÍK PRE VNÚTORNÉ DOKONČOVACIE ZARIADENIE A1: Pridáva druhý výstupný zásobník pre VNÚTORNÉ DOKONČOVACIE ZARIADENIE E1.

Hardvérové doplnky 2

Kopírovací zásobník J2: Poskytuje jednoduchý zásobník pre základné výstupné potreby. Výstupná kapacita je 100 listov (A4).
Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus. Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Canon.

Doplnky pre ovládač tlače

SÚPRAVA NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV-D1: Umožňuje tlačiť čiarové kódy prostredníctvom technológie Jet Caps.

Systémové príslušenstvo

SÚPRAVA FAXOVANIA NA DIAĽKU A1: Umožňuje zariadeniu odosielať a prijímať faxy z iného zariadenia pripojeného pomocou faxovej karty.
PORT ZARIADENIA USB E4: Pridáva dva prídavné porty USB na používanie s uniFLOW alebo čítačkami na karty 3. strany, prípadne multimediálnou čítačkou/zapisovačom A2.
SOFTVÉR NA PRÍSTUP K WEBU H1: Zabezpečuje prístup k webovým stránkam a ďalšiemu webovému online obsahu.

Príslušenstvo na ochranu zariadenia

SÚPRAVA NA ŠIFROVANIE A ZRKADLENIE ÚDAJOV PRE PEVNÝ DISK C1: Umožňuje šifrovanie a zrkadlenie dočasných i trvalých údajov. Skopírované či naskenované obrázky je možné zašifrovať PRED ich uložením na pevný disk zariadenia. Súčasťou balenia je bezpečnostný balíček MFP 2.01 od spoločnosti Canon, ktorý spĺňa požiadavky Common Criteria na úrovni EAL3. Pri zrkadlení sa všetky údaje kopírujú v reálnom čase, čím sa zabezpečuje vysoko spoľahlivý proces zálohovania.

Príslušenstvo na ochranu dokumentov

BEZPEČNOSTNÁ VODOTLAČ B1: Zabraňuje kopírovaniu citlivých výtlačkov zahrnutím skrytej vodotlače, ktorá sa stáva viditeľnou až po skopírovaní.
SOFTVÉR ŠIFROVANEJ TLAČE-D1: Šifruje tlačovú úlohu pri prenose do zariadenia a na vytlačenie citlivých dokumentov požaduje zadanie hesla na ovládacom paneli zariadenia.

Príslušenstvo pre prístup

RUKOVÄŤ NA PRÍSTUP K ADF-A1: Nasadzuje sa na podávač dokumentov a uľahčuje prístup pre sediacich používateľov.
SOFTVÉROVÁ SÚPRAVA PRE VZDIALENÚ OBSLUHU B1: Umožňuje obsluhovať obrazovky ovládacieho panelu zariadenia zo vzdialených počítačov.

Ďalšie možnosti

KAZETA S PEČAŤOVÝM ATRAMENTOM C1
KAZETA NA SPINKY D3: (R) GP pre dokončovacie zariadenie na brožúry J1.
KAZETA NA SPINKY J1: GP pre vnútorné dokončovacie zariadenie E1 a dokončovacie zariadenie so zošívačkou J1.

Technické údaje podliehajú zmenám. Pre najnovšie aktualizácie sa obráťte na miestne zastúpenie spoločnosti Canon.