Multifunkčné zariadenia

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C3800

Technické parametre

Technické parametre

 • Až 35 str./min (A4)

  Rýchlosť tlače

 • 270 obr./min (A4)

  Rýchlosť skenovania

 • 4 sekundy

  Čas zahrievania (režim rýchleho spustenia Quick Start)

 • uniFLOW Online Express

  V rámci štandardnej výbavy

 • Šifrovaný pevný disk SSD

  Štandardné zabezpečenie

Podrobné informácie o technických parametroch

Hlavná jednotka

Špecifikácie tlače

Špecifikácie kopírovania

Špecifikácie skenovania

Technické údaje odosielania

Špecifikácie faxu

Technické údaje pre ukladanie

Technické údaje pre zabezpečenie

Technické údaje pre prostredie

Softvér a správa tlačiarne

Spotrebný materiál

Možnosti pre podávanie papiera

Možnosti pre výstup

Hardvérové príslušenstvo

Možnosti zabezpečenia

Možnosti pre systém a ovládač

Ďalšie možnosti