Séria imageRUNNER ADVANCE DX C3700
Technické parametre

Podrobné informácie o technických parametroch

Hlavná jednotka

Typ zariadenia

Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A3

Základné funkcie

Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voliteľná funkcia faxu

Procesor

1,75 GHz procesor Dual Core

Ovládacie panely

Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 25,6 cm (10,1 palca)

Pamäť

Štandardná kapacita: 3,0 GB RAM

Jednotka pevného disku

Štandardne*: 320 GB (dostupný priestor na disku: 250 GB), Voliteľne: 250 GB, 1 TB *Na úvod môže byť použitý iný pevný disk.

Rozhrania na pripojenie

SIEŤ
Štandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Voliteľné: NFC, nízkoenergetická technológia Bluetooth Low Energy

INÉ
Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1
Voliteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania

Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m2)

Štandardne: 1 200 listov
Viacúčelový zásobník na 100 listov
Kazeta na 550 listov x 2
Maximum: 2 300 listov (s kazetovou podávacou jednotkou – AP1)

Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m2)

Štandardne: 250 listov
Maximum: 3 450 listov (s dokončovačom so zošívačkou – AA1 alebo dokončovačom na brožúry – AA1 a kopírovacím zásobníkom)

Možnosti záverečných úprav

Štandard: zakladanie, zoskupovanie
S možnosťami: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie, zošívanie na vyžiadanie

Podporované typy médií

Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, ťažký*, recyklovaný, kriedový*, farebný, pauzovací, kancelársky, fólia, štítok, dierovaný, obálka
*SRA3 nepodporuje kriedový (257 – 300 g/m2) a ťažký (257 – 300 g/m2) papier.

Horná kazeta: tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, kancelársky, fólia, dierovaný, obálka

Dolná kazeta: tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, kancelársky, fólia, dierovaný, obálka*
*Vyžaduje sa nástavec na podávanie obálok A (štandardný).

Podporované formáty médií

Viacúčelový zásobník:
Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm
Ľubovoľná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm
Obálky: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5
Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 98,0 mm až 320,0 x 457,2 mm

Horná kazeta:
Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5
Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm
Obálky: ISO-C5

Dolná kazeta:
Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm
Obálky*: COM10 č.10, Monarch, DL
*Vyžaduje sa nástavec na obálky A (štandardný).

Podporované hmotnosti médií

Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m2*
* SRA3 nepodporuje kriedový (257 – 300 g/m2) a ťažký (257 – 300 g/m2) papier.
Horná/dolná kazeta: 52 až 220 g/m2
Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m2

Čas zahrievania

Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej*
*Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie.
Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej
Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej*
*Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)

Rozmery (Š x H x V)

Štandardná konfigurácia s krytom predlohového skla: 565 x 692 x 777 mm
S jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov – C1: 565 x 722 x 887 mm
S obojstranným automatickým podávačom dokumentov – BA1: 565 x 719 x 880 mm

Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)

Základná konfigurácia:
978 x 1 118 mm (jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1 + otvorený pravý kryt + vysunutá podpera viacúčelového zásobníka + otvorená kazeta na papier)
978 x 1 115 mm (obojstranný automatický podávač – BA1 + otvorený pravý kryt + vysunutá podpera viacúčelového zásobníka + otvorená kazeta na papier)
Plná konfigurácia:
1 651 x 1 118 mm (s jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov – AA1 + dokončovač so zošívačkou – AA1/dokončovač na brožúry – AA1 + vysunutá podpera kopírovacieho zásobníka – J2 + otvorená kazeta na papier)
1 651 x 1 115 mm (s obojstranným automatickým podávačom dokumentov – BA1 + dokončovač so zošívačkou – AA1/dokončovač na brožúry – AA1 + vysunutá podpera kopírovacieho zásobníka – J2 + otvorená kazeta na papier)

Hmotnosť

S krytom predlohového skla – Y2: pribl. 66,7 kg vrátane tonera
S obojstranným automatickým podávačom dokumentov – BA1: pribl. 73,1 kg vrátane tonera
S jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov – C1: pribl. 79,6 kg vrátane tonera

Špecifikácie kopírovania

Rýchlosť kopírovania (ČB./FAR.)

iR-ADV DX C3730i:
Až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

iR-ADV DX C3725i:
Až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

iR-ADV DX C3720i:
Až 20 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

Čas do výstupu prvej kópie (A4) (čb./fareb.)

Pribl. 5,9/8,2 sekundy alebo menej

Rozlíšenie kópie

600 x 600

Viaceré kópie

Až 999 kópií

Hustota kopírovania

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

Zväčšenie

Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)
Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Funkcie kopírovania

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatívy/pozitívy, opakovanie obrázkov, zrkadlový obraz, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie

Špecifikácie skenovania

Typ

Štandardne: farebné predlohové sklo
Voliteľne: predlohové sklo, jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1 alebo BA1 [obojstranné na obojstranné (automaticky s obojstranným automatickým podávačom dokumentov)]
* Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.

Obojstranný automatický podávač dokumentov

Kapacita podávača dokumentov (80 g/m2)

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1: až 200 listov
Obojstranný automatický podávač dokumentov DADF – BA1: až 100 listov

Prijateľné originály a hmotnosti

Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty
Hmotnosť médií do podávača dokumentov:
Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1:
Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m2 (čiernobiele, farebné)
Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m2 (čiernobiele, farebné)
*Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m2.
DADF-BA1:
Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m2 (čiernobielo), 64 až 128 g/m2 (farebne)
Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m2 (čiernobielo), 64 až 128 g/m2 (farebne)

Podporované formáty médií

Platňa: max. skenovacia veľkosť: 297,0 x 431,8 mm
Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,
Vlastná veľkosť: 70,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,
Vlastná veľkosť: 139,7 x 128 mm až 297,0 x 431,8 mm

Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobiele/farebné, A4)

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1:
Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 51/51 (600 x 600 dpi, kopírovanie)
Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 51/51 (600 x 600 dpi, kopírovanie)
DADF-BA1:
Jednostranné skenovanie: 70/70 (300 x 300 dpi, odosielanie), 51/51 (600 x 600 dpi, kopírovanie)
Obojstranné skenovanie: 35/35 (300 x 300 dpi, odosielanie), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopírovanie)

Rozlíšenie skenovania (dpi)

Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600
Skenovanie na odosielanie: (typ Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (typ Pull) 600 x 600
Skenovanie na fax: 600 x 600

Technické údaje pre skenovanie typu Pull scan

Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA
Podporované operačné systémy: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Metóda skenovania

Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online)

Špecifikácie SEND

Cieľ

Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka
Voliteľné: Super G3 FAX, IP Fax

Adresár

LDAP (2 000), miestne (1 600), rýchle voľby (200)

Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)

Typ Push: až do 600 x 600
 Typ Pull: až do 600 x 600

Komunikačný protokol

Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

Formát súborov

Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadávateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Univerzálne funkcie pre odosielanie

Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych originálov

Špecifikácie faxu

Maximálny počet pripojených liniek

2

Rýchlosť modemu

Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s

Metóda kompresie

MH, MR, MMR, JBIG

Rozlíšenie (dpi)

400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)

Veľkosť pri odosielaní alebo nahrávaní

Odosielanie: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1
Prijímanie: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R
*1 Odosiela sa ako A4
*2 Odosiela sa ako B4 v malom objeme

Pamäť FAXOV

Až 30 000 strán (2 000 úloh)

Rýchle voľby

Max. 200

Skupinové voľby/ciele

Max. 199 volieb

Sekvenčné vysielanie

Max. 256 adries

Zálohovanie pamäte

Áno

Funkcie pre faxovanie

Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier

Technické údaje pre ukladanie

Poštová schránka (podporovaný počet)

100 používateľských poštových schránok,
1 priečinok doručenej pošty Memory RX,
50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty
Uloží sa najviac 10 000 strán (2 000 úloh)

Rozšírený priestor

Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV
Podporované klientske počítače: Windows® 7/8.1/10
Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3

Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore

Štandard: 16 GB
(S možnosťou: max. 480 GB)

Funkcie rozšíreného priestoru

Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoraďovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie

Technické údaje pre zabezpečenie

Autentifikácia a riadenie prístupu

Štandardné:
overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)

Bezpečnosť dokumentov

zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW*1),
zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty),
zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle®), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), uzamknutie skenovania (QR kód), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač)

*1 Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW

Zabezpečenie siete

TLS 1.3, IPSec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, bezdrôtová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie komunikačných liniek (G3 FAX, port USB, rozšírený priestor, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch)

Zabezpečenie zariadenia

ochrana údajov na pevnom disku (šifrovanie údajov na pevnom disku (s overením FIPS140-2), vymazanie prepísania údajov na pevnom disku, zamknutie pevného disku), štandardné spustenie pevného disku, model Trusted Platform Module (TPM), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (overenie systému pri spúšťaní, detekcia narušenia Runtime),
súlad s IEEE2600.2 (bežné certifikačné kritériá) (TBD)

Správa zariadení a audit

heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu,
spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia

Technické údaje pre prostredie

Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 ºC
Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)

Zdroj napájania

220 – 240 V, 50/60 Hz, 4 A

Zástrčka (hlavná jednotka)

Spotreba energie

Maximum: Pribl. 1 500 W
Pohotovostný režim: Pribl. 45,1 W*1
Režim spánku: Pribl. 0,8 W*2
*1 Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky
*2 0,8 W režim spánku nie je k dispozícii za všetkých okolností, čo je spôsobené určitými nastaveniami.

Typická spotreba energie (TEC):
iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh
iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh
iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh
Poznámka:
Podľa programu USA Energy Star 3.0

Úroveň hluku

Hladina akustického výkonu (LWA, m)
Aktívny režim (jednostranne)
iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B
Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Akustický tlak (LpAm)
Pozícia okolostojaceho:
Aktívny režim (čiernobielo/farebne) (jednostranne):
iR-ADV DX C3730i: 48 dB*/49 dB*
iR-ADV DX C3725i: 48 dB*/48 dB*
iR-ADV DX C3720i: 47 dB*/47 dB*
Pohotovostný režim:
iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB*

*Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Štandardy

Modrý anjel

Spotrebný materiál

Kazety s tonerom

Toner C-EXV 49 BK/C/M/Y

Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 5 %)

Toner C-EXV 49 BK: 36 000 strán
Toner C-EXV 49 C/M/Y: 19 000 strán

Softvér a správa tlačiarne

Sledovanie a hlásenie

Universal Login Manager (ULM):
uniFLOW Online Express

Nástroje na správu na diaľku

Konzola na správu iW
eMaintenance
Systém na poskytovanie obsahu

Softvér na skenovanie

Network ScanGear

Nástroje na optimalizáciu

Konfiguračný nástroj ovládača Canon
NetSpot Device Installer

Platforma

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform).

Správa dokumentov

Kofax Power PDF

Možnosti pre podávanie papiera

KAZETOVÁ PODÁVACIA JEDNOTKA AP1

Kapacita papiera: 550 listov x 2 (1 100 listov) (80 g/m2)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný
Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm
Hmotnosť papiera: 52 až 220 g/m2
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 565 x 615 x 248 mm
Hmotnosť: pribl. 16,0 kg

Hardvérové príslušenstvo

Čítačky kariet

MiCARDPLUS FOR ULM
Čítačka kopírovacích kariet-F2
Príslušenstvo čítačky kariet na kopírovanie B7

Others

Úžitkový zásobník – B1
Numerická klávesnica – A1
Kryt predlohového skla – Y2

Možnosti zabezpečenia

Zabezpečenie údajov

2,5-palcový/1 TB pevný disk – P1

Možnosti pre systém a ovládač

Príslušenstvo pre tlač

Súprava medzinárodných písiem PCL A

Tlač čiarových kódov

Súprava na tlač čiarových kódov D1

Systémové príslušenstvo

Súprava rozhrania riadenia kopírovania A1
Súprava sériového rozhrania – K3
Súprava na pripojenie A2 pre Bluetooth LE
Súprava NFC – E1

Príslušenstvo na faxovanie

Faxová karta Super G3 – AS1
Dvojlinková faxová karta Super G3 – AU1
 Súprava vzdialeného faxu-A1
 Rozširujúca súprava faxovania cez ip B1

Ďalšie možnosti

Príslušenstvo pre prístup

Rukoväť na prístup k ADF A1
Súprava hlasového navádzania – G1
Súprava hlasovej obsluhy – D1

Zásobník na zošívanie

Zošívanie P1
Zásobník na zošívanie – Y1

Zásady ochrany osobných údajov

Kontaktovať odborníka

Máte otázku alebo hľadáte nejaké informácie? Nižšie zadajte svoje údaje a jeden z našich odborníkov vám zavolá naspäť.

Hľadáte technickú podporu?

  • Čo najskôr
  • 10:00 - 11:00
  • 11:00 - 12:00
  • 12:00 - 13:00
  • 13:00 - 14:00
  • 14:00 - 15:00
  • 15:00 - 16:00
  • 16:00 - 17:00
  • +421

Všetky informácie, s ktorými sa s nami chcete podeliť a ktoré by mohli našim odborníkom pomôcť

Vďaka!

Jeden z našich odborníkov vám zavolá.

[TIME]

Dovidenia

Ľutujeme

Chyba