Inteligentné knihy – budúcnosť vydavateľského odvetvia

Nové modely poskytovania služieb, aký predstavuje aj služba Spotify, ukazujú smer k novým bohatým zdrojom výnosov vo vydavateľskom odvetví

PREVZIAŤ SPRÁVU

Využite potenciál viacerých obsahových platforiem

Zistite, ako môžu dodávatelia služieb tlače kníh dať knihám novú podobu a vytvoriť tak nové zdroje výnosov

Prevziať správu

Man reading book to daughter in a tent at home using phone light

Vývoj v oblasti tlačených kníh

Ako spotrebitelia sme čoraz viac upriamení na seba. Očakávame, že značky budú svoje ponuky modelovať podľa našich preferencií. Navyše sme netrpezliví: chceme mať všetko rýchlo a presne vtedy, keď nám to vyhovuje.

Za tento náš prerod môžu vplyvné a všadeprítomné digitálne platformy. Nový smer vytýčila spoločnosť Amazon, ktorá spochybnila stáročný kamenný model maloobchodného predaja. Netflix (125 miliónov predplatiteľov a ich počet stále rastie) a iné platformy na požiadanie zmenili spôsob, akým sledujeme filmy a televíziu. Prihláste sa do služby Spotify (170 miliónov používateľov každý mesiac) a každé ráno tu nájdete prispôsobený zoznam skladieb na daný deň starostlivo zostavený iba pre vás na základe toho, čo ste počúvali naposledy. Spoločnosť Airbnb zasa po tom, ako revolučným spôsobom zmenila odvetvie ubytovacích služieb, uviedla program Airbnb Experiences, ktorý cestovateľom umožňuje absolvovať počas dovolenky rôzne aktivity – lekcie kaligrafie či možno skôr hodiny malajzijského tanca. Generálny riaditeľ Brian Chesky v rozhovore pre denník USA Today povedal, že túto príležitosť na trhu považuje za porovnateľnú s tou, akej sa v minulosti chopila spoločnosť Amazon.

Prispôsobené ponuky v nás vyvolávajú pocit vážených zákazníkov, no majú svoju cenu – osobné informácie. Naša história prehliadania a vzory nákupného správania živia algoritmy, ktoré značkám prinášajú digitálne štatistiky a umožňujú vytvárať nové, na mieru prispôsobené ponuky. Je to ale cena, ktorú drvivá väčšina z nás ochotne zaplatí.

Discover the future of books with end-to-end digital printing solutions that drive new revenue streams.

Nové príležitosti na zlepšenie služieb tlače kníh

Spoločnosť Amazon sa síce pevne zahryzla do maloobchodu s knihami, ale aktéri zainteresovaní v širšom procese vydávania kníh zatiaľ neprišli na to, ako zosúladiť svoj primárny produkt – knihu – s nezastaviteľným trendom smerujúcim k individualizácii.

Nejde pritom o to, že by toto odvetvie zanedbávalo digitálne technológie – vydavatelia, poskytovatelia tlačových služieb a poskytovatelia digitálnych technológií za posledné desaťročie vytvorili „trojuholník odbornosti“ a podnietili revolúciu v oblasti digitálnej tlače kníh. Plánovanie nákladov na základe hrubých odhadov nahradili efektívne výrobné postupy a distribučné modely na požiadanie, ktoré znižujú riziká a umožňujú držať na sklade nulový počet výtlačkov.

Navyše v kontexte zmiernenia obáv z toho, že by elektronické knihy mohli výrazne vytlačiť knihy tlačené, zažíva klasická kniha obrodenie v súvislosti s tým, že spotrebitelia presýtení digitálnym svetom objavujú čaro fyzického média. S tržbami vo výške 151 miliárd USD globálny knižný trh trojnásobne prekonáva hudobný priemysel.

Minulý a súčasný vývoj však nie je žiadnou zárukou budúcich výsledkov. Revolúcia v oblasti digitálnej výroby zlepšila súčasný stav, ale nepredstavuje nový začiatok, ktorý by bol hybnou silou budúceho rastu. Nová generácia čitateľov dokáže pohotovo sledovať obsah – textový, zvukový alebo obrazový – na viacerých zariadeniach súčasne. Ako konštatoval autor Peter Fisk počas fóra Future Book Forum spoločnosti Canon: „Spotreba sa mení – z hľadiska médií aj formátu, času a miesta, postupnosti a spontánnosti, trvania aj vnímanej hodnoty.“

Naše predstavy o knihe ako takej musia zohľadňovať tieto zmeny. Knihy zajtrajška prinesú na mieru šité zážitky postavené na spojení pohlcujúcej a hmatateľnej povahy fyzických kníh a možností digitálnych formátov a k tomu budú pohotové, efektívne a budú sa dať prispôsobiť a aktualizovať.

Kniha už nie je produkt, ale služba poskytovania obsahu, ktorá sa vyvinula do podoby „inteligentnej knihy“.

Young woman reading book on stool

Čo je inteligentná kniha?

Túto otázku sme položili viac než 300 odborníkom na inovácie, vydavateľom, tlačiarom kníh a expertom na technológie na podujatí Future Book Forum 2017 spoločnosti Canon. Dospeli k záveru, že inteligentná kniha musí mať tieto vlastnosti:

Zameraná na používateľa: Mala by prinášať obsah prispôsobený špecifickým potrebám a preferenciám čitateľa, a to kedykoľvek, kdekoľvek a v rámci fyzických aj digitálnych platforiem.

Prístupná a dostupná: Mala by ponúkať rýchly a neobmedzený prístup k obsahu čo najširšiemu možnému publiku a eliminovať bariéry vyplývajúce z nákladov alebo geografickej polohy. Pôjde o multiplatformový otvorený zdroj, ktorý je vždy k dispozícii.

Mala by vedieť spotrebiteľovi čítať myšlienky: Obsah bude prispôsobený na mieru konkrétnemu jednotlivcovi na základe údajov, ktoré vydavateľ zozbiera o jeho správaní, záujmoch a preferenciách. Obsah bude dynamický – zastaraný obsah bude vecou minulosti.

Pohlcujúca: Fyzická kniha je len jeden element 360-stupňového zážitku – odrazový mostík k ďalším formátom a obsahu.PODSTATOU INTELIGENTNEJ KNIHY JE, ŽE POUŽÍVATEĽOVI PROMPTNE PRINÁŠA RELEVANTNÝ A VHODNÝ OBSAH.

Peter Fisk, GeniusWorks

Digitálna tlač kníh zohráva kľúčovú úlohu

Toto odvetvie má pred sebou ešte kus cesty, kým sa podarí vytvárať takéto holistické produkty, jeho logika je však nepopierateľná: kombinácia fyzických a dynamických prvkov, spojenie statického a dynamického a viac pozornosti venovanej obsahu povedú k vyšším výnosom. Pracovné postupy digitálnej tlače môžu zohrať kľúčovú úlohu pri využívaní existujúcich príležitostí, avšak iba vtedy, keď si vydavatelia a tlačiari uvedomia dve veci: že digitálny formát ponúka viac než len zvýšenie efektivity a že musia ešte užšie spolupracovať, aby objavili ďalšie možnosti, ktoré tlač ponúka.

Zistite, ako dať knihe novú podobu a vytvoriť tak nové zdroje výnosov

Súvisiace riešenia

Zistite viac

Zistite, ako umocniť rast ziskov pomocou digitálnej tlače kníh

OZVITE SA