Discover how innovative newspaper printing solutions can help publishers thrive.

Digitálna tlač novín

Nedovoľte, aby váš podnik stratil svoju výnimočnosť: zistite, ako môžu naše inovatívne riešenia pre tlač novín pomôcť vydavateľom prosperovať na digitálnom trhu.

Keďže vydavatelia novín čelia klesajúcim príjmom z nákladu a príjmov z reklamy, hľadajú nové príležitosti na trhu, pričom sa súčasne snažia znížiť náklady.

Najnovšie vylepšenia v oblasti digitálnej tlače novín môžu vydavateľom pomôcť zvýšiť záujem čitateľov, skrátiť čas dodania na trh a vytvárať nové výnosné zdroje príjmov z reklamy.

Výhody našich riešení pre digitálnu tlač novín

Benefits Benefits

Zvýšte záujem čitateľov

Poskytujte noviny s hyperlokálnym obsahom a obsahom zameraným na cieľové skupiny

Benefits Benefits

Vytvorte nové zdroje príjmov

Ponúkajte inzeráty so zameraním na geografickú polohu a prispôsobené reklamné kampane

Benefits Benefits

Zvýšte online zdroje príjmov

Vytvárajte krížové masmédiá s prispôsobenými adresami URL

Benefits Benefits

Zvýšte dostupnosť publikácií

Znížte náklady na dodanie medzinárodných vydaní v 1. deň

Viera v silu digitálnej tlače

Together we built a solution which is both viable for our business and environmentally friendly.
Spoločne sme vytvorili riešenie, ktoré je realizovateľné pre náš podnik a súčasne šetrné k prostrediu.

Toon Osaer

Výkonný riaditeľ, Halewijn

Výzva

V reakcii na klesajúci záujem o predplatné na odber belgických cirkevných novín KERK&leven sa vydavateľská a tlačiarenská spoločnosť Halewijn rozhodla zvýšiť záujem čitateľov a súčasne znížiť náklady na produkciu. Spoločnosť vlastnila pomalé a nevýkonné ofsetové stroje, ktoré nedokázali tlačiť premenné údaje, čo znamená, že jednotlivé sekcie miestnych novín museli byť vytvárané samostatne.

Together we built a solution which is both viable for our business and environmentally friendly.
This system was designed to increase productivity and reduce costs

Riešenie

Na základe našich odporúčaní spoločnosť Halewijn investovala do riešenia pre digitálnu platformu a pracovné toky a zakúpila si farebnú atramentovú tlačiareň série ColorStream. Tento systém bol navrhnutý na zvýšenie produktivity, zníženie nákladov a súčasnú maximalizáciu rozsahu pre tlač rozličných údajov.

Prínosy

Spoločnosť Halewijn pracovala efektívnejšie a šetrnejšie a riešenie jej umožnilo zvýšiť vernosť čitateľov prispôsobením obsahu novín podľa adresy odberateľa a cieľovej skupiny. Halewijn taktiež využil svoju digitálnu platformu na vytvorenie novej spoločnosti, ktorá produkuje personalizované noviny v malých objemoch.

Halewijn also used its digital platform to create a new company that creates short run personal newspapers.

Premeňte trendy na obchodné príležitosti s inovatívnymi obchodnými modelmi digitálnych novín a tlačových riešení.


KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM

Ako to fungujeKľúčové riešenia

A breakthrough range of software tools that enable you to streamline and automate workflows

Balík PRISMA

Revolučný rad softvérových nástrojov, ktorý vám umožňuje zjednodušiť a automatizovať pracovné toky v každom štádiu procesu produkčnej tlače od prípravy na tlač až po dokončovanie.

ColorStream

Vysokorýchlostné plnofarebné komerčné atramentové tlačiarne, ktoré ponúkajú výnimočnú produktivitu, efektivitu a kvalitu – umožňujú jednoduchý a rýchly prechod z monochromatickej na farebnú tlač.
High-speed, full-colour commercial inkjet printers that offer outstanding productivity, efficiency and quality
Tlačte noviny rýchlejšie a hospodárnejšie a súčasne zvýšte ich účinok.