Príručka k používaniu loga Canon

Rady pre autorizovaných partnerov a nezávislých predajcov

Spoločnosť Canon dbá o ochranu svojich ochranných známok a obchodných názvov. Z toho dôvodu pripravila spoločnosť Canon pre svojich autorizovaných partnerov a nezávislých predajcov túto príručku, v ktorej nájdu informácie o povolenom a nepovolenom používaní loga a ochranných známok spoločnosti Canon na ich webových lokalitách a účtoch v sociálnych sieťach.

Canon_logo_usage

POVOLENÉ POUŽITIE

  • Môžete propagovať seba a názov svojej spoločnosti.
  • Môžete vyhlasovať, že vaše názory sú vaše vlastné a nie spoločnosti Canon1.
  • Na webovej lokalite môžete použiť logo spoločnosti Canon vedľa popisu alebo obrázku produktu Canon, ktorý predávate, v rámci bežných zákonných podmienok používania na označenie jeho pôvodu.

NEPOVOLENÉ POUŽITIE

  • Nepoužívajte logo „Canon“ alebo ochrannú známku spoločnosti Canon ako súčasť názvu vašej domény alebo názvu účtu v sociálnych sieťach.
  • Nepoužívajte logo „Canon“ ani jeho časť ako ikonu, obrázok alebo fotografiu názvu vášho účtu.
  • Neskracujte, neupravujte ani nekombinujte logo „Canon“ s iným slovom alebo obrázkom.
  • Nekupujte si názov domény ani si nevytvárajte účet v sociálnej sieti, ktoré by obsahovali slovo „Canon“, pretože by ste tým porušili práva spoločnosti Canon2.
  • Nezavádzajte a ani nenavrhujte, že ste subjektom spoločnosti Canon výberom obrázkov, názvov či textov.
  • Nezverejňujte obsah, ktorý by mohol byť nezákonný, urážlivý alebo ktorý by sa mohol považovať za obťažovanie spoločnosti Canon alebo akejkoľvek inej tretej strany.

Ak by ste mali akékoľvek otázky o tom, ako uplatniť informácie v tejto príručke na vašej webovej lokalite alebo účte/účtoch v sociálnej sieti, odporúčame, aby ste vyhľadali nezávislé oficiálne poradenstvo.

Ak potrebujete podrobnejšie informácie o používaní loga Canon a ochranných známok, obráťte sa na adresu corporate.communications@canon-europe.com, kde nájdete kompletný dokument PDF.¹ Nezabúdajte, že nesiete výlučnú a právnu zodpovednosť za obsah, ktorý zverejníte online. Uistite sa, že dodržujete autorské práva, korektné využívanie, súkromie, zverejňovanie finančných údajov a iné príslušné právne predpisy.

² Spoločnosť Canon bude vyžadovať, aby bola každá doména kúpená treťou stranou, ktorá má v názve ochranné známky spoločnosti Canon, presmerovaná na spoločnosť Canon, a bude kontaktovať poskytovateľov sociálnych sietí vo veci zrušenia účtov, ktoré nebudú v súlade s právami spoločnosti Canon.