Spoločnosti skupiny Canon Group v Európe

Od softvérových spoločností až po riešenia obrazových sietí a technológií na tlač a fotografovanie – disponujeme odbornými znalosťami a schopnosťami potrebnými na to, aby sme zostali globálnym lídrom v oblasti zobrazovacích technológií. Viac informácií o spoločnostiach skupiny Canon Group so sídlom v Európe nájdete tu.

Arcules

Arcules

Ponuka služieb kombinujúcich siete IoT a cloudové video pre veľké podniky. Vďaka spojeniu technológií IoT a obrazových údajov vniesla revolúciu do sveta kamerových systémov, s využitím najnovších cloudových technológií a umelej inteligencie.

Axis Communications

Axis

Líder na trhu so sieťovým videom. Neúnavný inovátor technológií sledovacích kamerových systémov, ktoré zvyšujú bezpečnosť miliónov ľudí po celom svete a pomáhajú naplniť stále prísnejšie nároky inteligentnejšieho a bezpečnejšieho sveta.

BriefCam

Briefcam

Popredný poskytovateľ riešení zastrešených technológiou Video Synopsis® na rýchlu kontrolu videí, vyhľadávanie vo videách, poskytovanie upozornení v reálnom čase a kvantitatívne skúmanie videí.

Canon Medical Systems Europe

Canon Medical Systems Europe

Spoločnosť Canon Medical Systems, pôvodne známa ako Toshiba Medical Systems, vyvíja a vyrába diagnostické zobrazovacie systémy vrátane CT, MRI, ultrazvukových a röntgenových systémov a klinických laboratórnych systémov.

Cognitas

Cognitas

Spoločnosť Cognitas zo skupiny Canon so sídlom v Nemecku ponúka na mieru navrhnuté riešenia kompletného procesu dokumentácie a vyvíja návody na používanie, inštruktážne príručky, internetové systémy podpory, opisy softvéru a katalógy.

DocsPro

DocsPro

Spoločnosť DocsPro je súčasťou spoločnosti Canon Netherlands a špecializuje sa na záznam, spravovanie a inteligentné spracovanie dokumentov.

Iris

I.R.I.S.

Svetový líder v oblasti technológií na optické rozpoznávanie znakov (OCR) a mobilné skenovanie – spoločnosť I.R.I.S. vytvára softvér a produkty, ktoré ľuďom pomáhajú dosiahnuť vyššiu produktivitu pri skenovaní a konverzii dokumentov.

milestone

Milestone

Svetový líder spomedzi poskytovateľov softvéru na správu IP videí (VMS) s otvorenou platformou, ktorého poslaním je poskytovať najkvalitnejší softvér pre podnikové obrazové platformy, ktoré môžu jeho hardvéroví a softvéroví partneri integrovať do svojich obrazových riešení uplatňovaných nielen na účely zabezpečenia.

Nokavision

Nokavision

Spoločnosť Nokavision Software B.V., ktorá je súčasťou spoločnosti Canon Netherlands, je popredný dodávateľ riešení na správu komunikácie so zákazníkmi a digitálnu transformáciu.

NTware

NT-Ware

Popredná technologická spoločnosť špecializujúca sa na tvorbu, vývoj a podporu softvéru na správu tlače a skenovania, predovšetkým UniFlow.

Therefore

Preto

Poskytovateľ softvéru na správu informácií pre podniky vo všetkých priemysloch a oddeleniach.