Politika ochrany informátorov (Speak Up)

Spoločnosť Canon je plne odhodlaná zabezpečiť efektívne riadenie, riadenie rizík a dodržiavanie predpisov v celej organizácii a ako taká má proaktívny prístup k upozorňovaniu na obavy z neetického alebo nezákonného správania. Zaviedli sme systém nahlasovania týkajúci sa dodržiavania predpisov s názvom „Speak Up“, aby sme dostávali informácie týkajúce sa problémov s dodržiavaním predpisov vrátane porušovania zákonov alebo nariadení pravidiel správania spoločnosti Canon.

Dôvernosť informátorov prísne zachovávame a zaručujeme ochranu pred odvetnými opatreniami na pracovisku. Neustále sa snažíme podporovať správne používanie systému tak, že zvyšujeme povedomie o ňom. Po prijatí správy o možnom porušení dodržiavania predpisov sa začne vyšetrovanie s cieľom zistiť fakty a bude prijaté konečné rozhodnutie o tom, či skutočne došlo k porušeniu. Ak sa zistí, že došlo k porušeniu dodržiavania predpisov, budú prijaté potrebné nápravné opatrenia, ako aj opatrenia, ktoré majú zabrániť opakovaniu tejto situácie.

Ak chcete upozorniť na problém, kliknite sem