Rozmanitosť, rovnosť a začlenenie

Spoločnosť Canon sa snaží vytvoriť rozmanitú kultúru, rozvíjať inkluzívne pracovisko a pracovať na budovaní spravodlivejšej spoločnosti pre všetkých. S viac ako 22 000 zamestnancami a 102 národnosťami v Európe, na Blízkom východe, v Afrike a 180 000 ľuďmi na celom svete sa stretnete s niekým z každej oblasti života.
Group of people standing in front of a park bridge
Sme presvedčení o našej podnikovej filozofii Kyosei – spoločne žiť a pracovať pre všeobecné blaho. Táto túžba spolupodieľať sa na rozvoji lepšej spoločnosti, zakladá našu túžbu po inkluzívnejšej a spravodlivejšej spoločnosti.

Naším cieľom je vytvoriť pracovisko charakterizované rozmanitosťou, začlenením a rovnosťou, ktoré odráža rôznorodosť komunít, v ktorých pôsobíme, a zákazníkov, ktorým potreby plníme v rámci celého regiónu EMEA. Snažíme sa to dosiahnuť vytvorením pracovného prostredia, v ktorom majú ľudia cenu, rešpekt, majú pocit spolupatričnosti a priestor na osobný aj profesionálny rozvoj.

PETER SAAK, Executive Vice President, Canon EMEA Developing Regions Business Group

Realizácia vízie inkluzívnosti ľudských zdrojov

„Rozmanitosť, rovnosť a začlenenie sú základom toho, ako naši kolegovia odrážajú a stelesňujú našu firemnú filozofiu ‚Kyosei'. Takto vyjadrujeme aj svoj záväzok vybudovať rozmanitú organizáciu, v ktorej môžu byť ľudia sami sebou a mať príležitosť vo svojej úlohe uspieť či rozvíjať svoju kariéru.“
Group of people standing on a softball pitch

Vytvorenie rozmanitej kultúry

Spolu s naším vedením a zamestnancami presadzujeme a pracujeme na modeli inkluzívneho správania. Naším cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom sa všetci cítia rešpektovaní, cenení a majú priestor na osobný aj profesionálny rozvoj.

Canon Camera

Vytvorenie inkluzívneho pracoviska

Zaviazali sme sa poskytovať a formovať skúsenosti našich zamestnancov so začlenením a rovnosťou vo všetkých fázach ich života.

Canon Camera
Group of people at a food buffet
Two people having a meeting

Budovanie spravodlivejšej spoločnosti pre všetkých

Zameriavame sa na to, aby sme boli prostredníctvom našej firemnej filozofie Kyosei zodpovedným obchodným partnerom, ktorý prispieva k lepšej spoločnosti pre všetkých. Našou úlohou v spoločnosti je vytvorenie inkluzívnejšieho a spravodlivejšieho sveta.

Canon Camera

Zistite viac

Rozmanitosť, rovnosť a začlenenie sú kľúčovými piliermi našej agendy v oblasti trvalej udržateľnosti a podporujú naše firemné hodnoty. Naším cieľom je poskytovať príležitosti pre rast, vzdelávanie a rozvoj, ktoré podporia našu snahu o vytvorenie špičkových technologických inovácií, ktoré dokážu podporiť podnikanie a životy ľudí.