Podpora

Canon WG7450Z

Prevezmite ovládače, softvér, firmvér a príručky a získajte prístup k zdrojom na riešenie problémov pre váš produkt série WG.

Ovládače

Pre určité produkty sa vyžaduje ovládač na umožnenie prepojenia vášho produktu s počítačom. Na tejto karte nájdete príslušné ovládače pre svoj produkt, alebo, v prípade absencie akýchkoľvek ovládačov, vysvetlenie kompatibility vášho produktu s každým operačným systémom.

Užitočná informácia : Na prístup k softvéru, manuálom a ďalšiemu obsahu použite vyššie uvedené karty.

Operačný systém bol detegovaný.

Softvér

Prevzatím tohto softvéru, ktoré je voliteľné, získate prístup k pokročilým funkciám, ktoré vám umožnia využívať svoj produkt naplno. Na tejto karte môžete zobraziť a prevziať dostupný softvér pre svoj produkt.

Softvér

Prevzatím tohto softvéru, ktoré je voliteľné, získate prístup k pokročilým funkciám, ktoré vám umožnia využívať svoj produkt naplno. Na tejto karte môžete zobraziť a prevziať dostupný softvér pre svoj produkt.
Operačný systém bol detegovaný.

Manuály

Príručky alebo softvér pre váš výrobok nájdete nižšie.

Aplikácie a funkcie

Na tejto karte môžete zobraziť dostupné aplikácie a funkcie, ktoré sú kompatibilné s vaším produktom.

Firmvér

Firmvér je permanentný softvér nainštalovaný vo vašom výrobku, ktorý je potrebný na jeho správne fungovanie. Spoločnosť Canon môže pravidelne vydávať aktualizácie tohto firmvéru, ktoré si budete môcť prevziať nižšie.

FAQs a pomoc

Na tejto karte môžete nájsť výber najčastejších otázok a iných užitočných informácií, ktoré vám môžu pomôcť s vašou otázkou alebo problémami.

Dôležitá informácia

Na tejto karte môžete nájsť výber najčastejších otázok, pri ktorých považujeme za dôležité dať vám ich do pozornosti.

Chybové kódy

Chybový kód alebo hlásenie sa môže na vašom produkte objaviť z rôznych dôvodov. Použitím vyhľadávacieho poľa získate prístup k užitočným informáciám týkajúcich sa konkrétneho chybového kódu, ktoré vám vysvetlia príčinu a ukážu vám kroky, ktoré je potrebné vykonať.

Technické údaje

Nižšie sú uvedené všetky technické parametre tohto produktu.
Prieskum