Hero image

Kde sa dá nájsť sériové číslo?

Umiestnenie sériového čísla sa medzi jednotlivými produktmi značky Canon líši. Sériové číslo je kombinácia čísel a/alebo písmen bez medzier alebo špeciálnych znakov. Čísla alebo písmená v zátvorkách si nevšímajte.

imageRUNNER

Sériové číslo zariadenia imageRUNNER je sekvenciou 8 alfanumerických znakov.

Sériové číslo môžete nájsť použitím tlačidla [123] alebo vytlačené na štítku zariadenia, ako je vysvetlené v pokynoch uvedených nižšie.

  • Použitie tlačidla [123]:

Na získanie sériového čísla postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

  1. Zapnite zariadenie a stlačte tlačidlo [123], ktoré je zvýraznené na obrázku nižšie.

  2. V závislosti od typu zariadenia, sériové číslo bude zobrazené na prvej obrazovke


alebo po výbere možnosti [Check Device Configuration/Kontrola konfigurácie zariadenia] a kliknutí na tlačidlo [OK].


  • Umiestnenie na zariadení:
  1. Sériové číslo nájdete vytlačené na štítku na zadnej strane zariadenia pri napájacom kábli.
  2. Na niektorých zariadeniach sa nachádza na štítku pod sklenenou platňou skenera (uvidíte ho po zdvihnutí veka skenera).

Možno budete potrebovať aj...

Feedback