Kde sa dá nájsť sériové číslo?

USP

Nižšie vyberte svoj typ produktu

Umiestnenie sériového čísla sa medzi jednotlivými produktmi značky Canon líši. Sériové číslo je kombinácia čísel a/alebo písmen bez medzier alebo špeciálnych znakov. Čísla alebo písmená v zátvorkách si nevšímajte.

 • Sériové číslo zariadenia imageRUNNER je sekvenciou 8 alfanumerických znakov.

  Sériové číslo môžete nájsť použitím tlačidla [123] alebo vytlačené na štítku zariadenia, ako je vysvetlené v pokynoch uvedených nižšie.

  Použitie tlačidla [123]:

  Na získanie sériového čísla postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

  1. Zapnite zariadenie a stlačte tlačidlo [123], ktoré je zvýraznené na obrázku nižšie.

  2. V závislosti od typu zariadenia, sériové číslo bude zobrazené na prvej obrazovke

   alebo po výbere možnosti [Check Device Configuration/Kontrola konfigurácie zariadenia] a kliknutí na tlačidlo [OK].


  Umiestnenie na zariadení:

  1. Sériové číslo nájdete vytlačené na štítku na zadnej strane zariadenia pri napájacom kábli.
  2. Na niektorých zariadeniach sa nachádza na štítku pod sklenenou platňou skenera (uvidíte ho po zdvihnutí veka skenera).

 • Štruktúra sériového čísla zariadenia i-SENSYS sa líši v závislosti od typu modelu, ako je vysvetlené nižšie:

  • Ak zariadenie poskytuje iba tlač, sériové číslo bude dlhé 10 znakov a bude pozostávať zo 4 písmen a 6 číslic, napr. XXXX-000000.
  • Ak zariadenie poskytuje tlač a kopírovanie, skenovanie alebo faxovanie, sériové číslo bude dlhé 8 znakov a bude pozostávať z 3 písmen a 5 číslic, napr. XXX-00000.

  Sériové číslo je vždy vytlačené na nálepke umiestnenej na zadnej strane zariadenia alebo v prípade niektorých modelov vo vnútri zariadenia.

  Pozrite si príklady umiestnení sériových čísel zvýraznené na obrázkoch nižšie: • imagePROGRAF

  Štruktúra sériového čísla zariadenia imagePROGRAF sa líši v závislosti od typu produktovej série. Vybraním jednej z nižšie uvedených produktových sérií nájdete podrobné informácie o štruktúre a umiestení sériového čísla vášho produktu.

   

  Séria imagePROGRAF iPF

  Sériové číslo zariadenia imagePROGRAF iPF je sekvenciou 8 alfanumerických znakov.

  Nájdete ho v ponuke alebo vytlačené na nálepke na zadnej strane zariadenia, ako je vysvetlené v pokynoch uvedených nižšie.

  Používanie ponuky:

  Na získanie sériového čísla postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

  1. Stlačte tlačidlo [Ponuka].
  2. Na obrazovke „Tab Selection“ (Výber karty) položky „Control Panel“ (Ovládací panel) stlačte šípku doľava alebo doprava a vyberte kartu [Settings/Adj.] (Nastavenia/Úpr).

  3. Vyberte možnosť [Printer Info] (Informácie o tlačiarni) a stlačte tlačidlo [OK].

  4. Vyberte možnosť [System Info] (Informácie o systéme) a stlačte tlačidlo [OK].

  5. Sériové číslo bude zobrazené, ako je znázornené na obrázku nižšie.


  Umiestnenie na zariadení:

  Sériové číslo je vytlačené na nálepke umiestnenej na zadnej strane zariadenia.


   


  Séria imagePROGRAF PRO

  Sériové číslo tlačiarne imagePROGRAF PRO je sekvenciou 9 alfanumerických znakov.

  Nájdete ho v ponuke alebo vytlačené na nálepke na zadnej strane zariadenia, ako je vysvetlené v pokynoch uvedených nižšie.

  Používanie ponuky:

  Na získanie sériového čísla postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

  1. Potiahnite prstom po ovládacom paneli.

  2. Vyberte položku [Printer Information] (Informácie o tlačiarni)

  3. Vyberte položku [System information] (Informácie o systéme)

  4. Sériové číslo bude zobrazené, ako je znázornené na obrázku nižšie.


  Umiestnenie na zariadení:

  Sériové číslo je vytlačené na nálepke umiestnenej na zadnej strane zariadenia.


   

  Séria imagePROGRAF TX

  Sériové číslo tlačiarne imagePROGRAF TX je sekvenciou 9 alfanumerických znakov.

  Nájdete ho v ponuke alebo vytlačené na nálepke na zadnej strane zariadenia, ako je vysvetlené v pokynoch uvedených nižšie.

  Používanie ponuky:

  Na získanie sériového čísla postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

  1. Potiahnite prstom po ovládacom paneli.

  2. Vyberte položku [Printer Information] (Informácie o tlačiarni)

  3. Vyberte položku [System information] (Informácie o systéme)

  4. Sériové číslo bude zobrazené, ako je znázornené na obrázku nižšie.


  Umiestnenie na zariadení:

  Sériové číslo je vytlačené na nálepke umiestnenej na zadnej strane zariadenia.


   

  Séria imagePROGRAF TM

  Sériové číslo série imagePROGRAF TM sa skladá z 9 alfanumerických znakov.

  Na tlačiarni sú dve miesta, kde možno nájsť sériové číslo, a to buď v ponuke ovládacieho panela tlačiarne, alebo na štítku umiestnenom na zadnej strane tlačiarne. Pokyny na prístup k ovládaciemu panelu tlačiarne a prečítanie štítku na zadnej strane tlačiarne sú uvedené nižšie.

  Prístup k ovládaciemu panelu tlačiarne

  1. Na obrazovke HOME (DOMOV) ťuknite na ikonu „Gear icon“ (Setup) (Ikona ozubeného kolesa (Nastavenie)).

  2. Ťuknite na položku [Printer Information] (Informácie o tlačiarni).

  3. Ťuknite na položku [System information] (Informácie o systéme).

  4. Sériové číslo bude zobrazené, ako je znázornené na obrázku nižšie.


  Prečítanie štítku na zadnej strane tlačiarne na získanie sériového čísla

  Umiestnenie na zariadení:

  Sériové číslo je vytlačené na nálepke umiestnenej na zadnej strane zariadenia.

  Karta s obrázkami

 • Sériové číslo zariadenia imagePRESS je sekvenciou 8 alfanumerických znakov.

  Sériové číslo môžete nájsť použitím tlačidla [123] alebo vytlačené na štítku zariadenia, ako je vysvetlené v pokynoch uvedených nižšie.

  Použitie tlačidla [123]:

  Na získanie sériového čísla postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

  1. Zapnite zariadenie a stlačte tlačidlo [123], ktoré je zvýraznené na obrázku nižšie.

  2. V závislosti od typu zariadenia, sériové číslo bude zobrazené na prvej obrazovke

   alebo sa zobrazí po výbere možnosti [Check Device Configuration/Kontrola konfigurácie zariadenia] a kliknutí na tlačidlo [OK].

  3. Umiestnenie na zariadení:

   Sériové číslo nájdete vytlačené na štítku na zadnej strane zariadenia pri napájacom kábli.

 • Sériové číslo skeneru imageFORMULA je dlhé 8 znakov a pozostáva z 2 písmen nasledovaných 6 číslicami, napr. XX000000. Je vytlačené na nálepke umiestnenej na zadnej alebo spodnej strane skenera.

  Pozrite si príklady umiestnení sériových čísel zvýraznené na obrázkoch nižšie:

 • Sériové číslo sa nachádza na spodnej strane produktu v políčku označenom „sériové číslo“. Ako je znázornené na obrázku nižšie, sériové číslo sa nachádza na mieste znázorneného červeného pruhu:


 • Sériové číslo je umiestnené na vertikálnej kovovej platni konštrukcie zariadenia, vnútri jednej zásuvky zásobníka na papier. Obsahuje minimálne 7 číslic.

  Pre predstavu si pozrite obrázok nižšie.

Možno budete potrebovať aj...

Prieskum