Banner

Recyklačný program kaziet značky Canon

Vedeli ste, že spoločnosť Canon bola prvou spoločnosťou, ktorá v roku 1990 zaviedla program recyklácie tonerových kaziet?

Recyklačný program kaziet značky Canon

Program recyklácie tonerových kaziet značky Canon ponúka bezplatný, jednoduchý a ekologicky zodpovedný spôsob recyklácie vašich prázdnych tonerových kaziet Canon.

Vedeli ste, že spoločnosť Canon prevádzkuje program na recykláciu kaziet už od roku 1990?

Spoločnosť Canon dôsledne dodržiava zásadu nulového skládkovania odpadov. Každá časť vrátených tonerových kaziet sa opätovne využíva alebo recykluje – či už ako komponent v novej tonerovej kazete, základný materiál v inom priemyselnom odvetví, alebo ako náhrada fosílnych palív. Žiadna časť tonerovej kazety neskončí na skládke s odpadom.

Ďalšie informácie o celosvetovom programe recyklácie kaziet spoločnosti Canon

Zrecyklujte svoje kazety

Ponúkame bezplatný recyklačný program pre originálne tonerové a atramentové kazety značky Canon. Kliknite na príslušnú ikonu nižšie, vyplňte formulár na vrátenie a požiadajte o štítky, škatule alebo obálky na bezplatné vrátenie poštou.

Ako sa kazety recyklujú?

Keď sa tonerové kazety dostanú na recyklačné pracovisko spoločnosti Canon, ešte pred rozobratím sa roztriedia podľa daného modelu.

Počas tohto procesu sa využiteľné časti, ako napríklad tlačový valec, vyvíjacia jednotka a magnetický valec, vyčistia a zrepasujú. Po vyčistení prejdú tieto časti procesom prísnej kontroly, pri ktorom sa uplatňujú rovnako prísne normy kvality ako v prípade nových dielov.

Tonerové kazety obsahujúce recyklované časti majú rovnakú kvalitu ako úplne nové kazety. Vďaka prísnym normám kvality spoločnosti Canon nie je možné rozoznať tonerovú kazetu, ktorá obsahuje recyklované časti, od kazety novej.

Niektoré časti nie sú vhodné na opätovné využitie vo výrobnom procese. Tieto sa recyklujú alebo sa použijú na obnovu energie, aby žiaden odpadový materiál neskončil na skládke.

História recyklácie kaziet

1982 – 1992

25 Years 82-92

1982 – 1992: Prvý recyklačný program na svete

V roku 1982 uviedla spoločnosť Canon na trh prvé osobné kopírovacie zariadenia so systémom kazety typu všetko-v-jednom. O osem rokov neskôr, v roku 1990, bol program recyklácie tonerových kaziet značky Canon zavedený v USA, Japonsku a Nemecku. V roku 1992 spoločnosť Canon zaviedla uzavretý proces recyklácie plastov a získala hlavnú cenu v súťaži Global Environmental Awards.

1997 – 2002

25Years

1997 – 2002: Rast recyklačného programu

V roku 1997 začala spoločnosť Canon recyklovať kazety v závode Canon Bretagne vo Francúzsku a o 2 roky neskôr, v roku 1999, bol recyklačný program zavedený v ďalších troch európskych krajinách. V roku 2002 rozšírila spoločnosť Canon svoj program do 10 európskych krajín.

2003 – 2009

25Years

2003 – 2009: Expanzia možností vrátenie kaziet

V roku 2003 dosiahla spoločnosť Canon cieľ nulového skládkovania odpadov pri recyklácií tonerových kaziet. V roku 2008 sa recyklačný program rozšíril do ďalších 12 krajín a spustil sa online proces vracania kaziet. V rovnakom roku dosiahol objem zozbieraných kaziet 200 000 ton. V nasledujúcom roku 2009 sa začalo s hromadnou recykláciou kaziet vo Fínsku a Švédsku.

2011 – 2013

25Years

2011 – 2013: Objem vrátených kaziet dosiahol 300 000 ton

V roku 2011 sa počet európskych krajín, v ktorých spoločnosť Canon ponúka program recyklácie tonerových kaziet, zvýšil na 18. V nasledujúcom roku 2012 dosiahol celosvetový objem zozbieraných tonerových kaziet 300 000 ton. V roku 2013 bol v závode Canon Bretagne zavedený úplne nový proces recyklácie materiálov.

2015

25Years

2015: Spoločnosť Canon oslavuje 25. výročie recyklačného programu.

Fakty a čísla

Facts-icons

Od roku 1990 do roku 2018 spoločnosť Canon zhromaždila a zrecyklovala viac ako 408,000 ton kaziet z celého sveta. Za rovnaké obdobie spoločnosť Canon ušetrila viac ako 601,000 ton emisií CO2, ktoré sú jednou z hlavných príčin klimatickým zmien.

Obnovením, opätovným použitím a recyklovaním dielov z použitých kaziet dokázala spoločnosť Canon v období rokov 1990 až 2018 znížiť svoju závislosť na nových materiáloch o viac ako 285,000 ton.

Facts-icons

Ocenenia

Green-Logo

Green Apple Award 2015

International Green Apple Environment Awards je kampaň, ktorá každoročne uznáva, odmeňuje a vyzdvihuje najlepšie postupy týkajúce sa ochrany životného prostredia po celom svete. Program recyklácie tonerových kaziet značky Canon bol vybratý spomedzi viac ako 500 projektov a získal ocenenie Gold Award for Environmental Best Practice (zlatú medailu za najlepšie postupy týkajúce sa ochrany životného prostredia po celom svete).

The Circulars 2016 – People’s Choice Award

The Circulars je program a iniciatíva združenia Young Global Leaders of the World Economic Forum (Mladí lídri Svetového ekonomického fóra), ktorá sa každoročne zameriava na vyjadrenie uznania pre organizácie z celého sveta, ktoré výraznou mierou prispeli k šíreniu princípov cirkulárnej ekonomiky. Program recyklácie kaziet značky Canon bol výborom posudzovateľov vybraný do užšieho finále a na základe hlasovania verejnosti bol neskôr vyhlásený za víťaza.

people's-choice