Recyklácia

Program recyklácie kaziet s tonerom spoločnosti Canon

Vedeli ste, že spoločnosť Canon prevádzkuje program na recykláciu tonerových kaziet od roku 1990?
Canon Toner Cartridge Recycling Programme

Informácie

V spoločnosti Canon preberáme zodpovednosť za recykláciu a obnovu 100 % kaziet s tonerom, ktoré nám vrátia naši zákazníci. Zohľadňovanie životného prostredia je súčasťou každej stránky dizajnu, od výberu materiálov a ich použitia pri výrobe produktov až po opätovné spracovanie použitých kaziet.

Výhody

 • Bezplatná recyklácia vašich tonerových kaziet značky Canon

  Ušetríme vám náklady na bežnú likvidáciu.

 • Dôsledné dodržiavanie predpisov

  Všetci obchodní zástupcovia spoločnosti Canon sú držiteľmi požadovaných licencií, vďaka čomu máte istotu, že váš odpad sa spracováva patričným spôsobom.

 • Žiadna kazeta neputuje na skládku

  V spoločnosti Canon preberáme zodpovednosť za recykláciu a obnovu 100 % kaziet s tonerom, ktoré nám vrátia naši zákazníci.

 • Opätovné využitie dielov a materiálov

  Kúpou a recykláciou kaziet s tonerom značky Canon v rámci nášho programu pomáhate udržiavať uzavretý systém výroby a minimalizovať našu spotrebu surovín.

UČTE SA

Ako sa kazety recyklujú?

Po prijatí v recyklačnom pracovisku spoločnosti Canon prejdú tonerové kazety procesom komplexnej recyklácie, v ktorej sa obnovia znovu použiteľné časti a recyklujú tie časti, ktoré nie sú vhodné na opätovné použitie vo výrobnom procese.

Vhodné kazety

Do recyklačného programu sú vhodné iba univerzálne kazety s tonerom. Fľaše na toner a atramentové kazety nie je možné recyklovať prostredníctvom tohto programu. Zoznam schválených kaziet nájdete nižšie:

Vhodné kazety

029 valec
712
CRG 071 H

Vhodné kazety

Séria 039
713
CRG 070

Vhodné kazety

Séria 040
714
CRG 070 H

Vhodné kazety

Séria 041
Séria 715
E16

Vhodné kazety

Séria 045
Séria 716
E30

Vhodné kazety

Séria 046
Séria 717
EP-22

Vhodné kazety

047 toner
Séria 718
EP-25

Vhodné kazety

049 valec
Séria 719
EP-27

Vhodné kazety

Séria 051
720
EP-52

Vhodné kazety

Séria 052
Séria 723
EP-65

Vhodné kazety

Séria 053
Séria 724
Séria EP-83

Vhodné kazety

Séria 054
725
Séria EP-87

Vhodné kazety

Séria 055
726
FX10

Vhodné kazety

Séria 059
728
FX3

Vhodné kazety

Séria 064
Séria 729
FX4

Vhodné kazety

Séria 701
Séria 731
FX7

Vhodné kazety

Séria 702
Séria 732
T06

Vhodné kazety

703
737
T08

Vhodné kazety

705
A30
Séria T09

Vhodné kazety

706
Séria C-EXV 26
Séria T10

Vhodné kazety

Séria 707
C-EXV 40 čierna
Séria T12

Vhodné kazety

Séria 708
C-EXV 5 valec
T13

Vhodné kazety

Séria 710
CRG 073

Vhodné kazety

Séria 711
CRG 071

Informácie

Tonerové fľaše

Fľaše na toner a atramentové kazety, ktoré sa začínajú nasledujúcimi kódmi, nie sú vhodné na recykláciu prostredníctvom tohto programu. Ďalšie informácie vám poskytne miestna národná obchodná kancelária. Ak chcete recyklovať originálne atramentové kazety značky Canon, navštívte stránku programu na recykláciu atramentových kaziet.

C-EXV, NPG, CLC, GP

Často kladené otázky

Program recyklácie tonerových kaziet spoločnosti Canon umožňuje zákazníkom z vybraných európskych krajín vytlačiť si štítok na bezplatné poštovné na vrátenie a recykláciu prázdnych originálnych tonerových kaziet značky Canon.

V niektorých krajinách si môžu zákazníci dohodnúť bezplatný odvoz alebo vyzdvihnutie škatúľ s použitými tonerovými kazetami pri opakovanom vrátení alebo pri hromadnom vrátení.

Webová lokalita sa na mojej obrazovke nezobrazuje správne.

Lokalita recyklácie tonerových kaziet je vyvinutá tak, aby fungovala s najnovšími verziami prehliadačov. To znamená Internet Explorer 6 alebo vyšší, Firefox 3.5 alebo vyšší, Google Chrome a Safari 5 alebo vyšší. Musí byť zapnutá podpora JavaScript. Stránka bude pravdepodobne fungovať aj na iných prehliadačoch, nemôžeme to však zaručiť.

Prečo nie je moja kazeta uvedená na zozname vhodných kaziet?

Kazeta možno nie je originálna tonerová kazeta značky Canon. Ak ste si istí, že vlastníte originálnu tonerovú kazetu značky Canon, ale nenachádza sa v uvedenom zozname, kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára spätnej väzby a uveďte číslo modelu kazety. Spoločnosť Canon vám v odpovedi potvrdí, či vašu kazetu možno recyklovať prostredníctvom tohto programu.

Ponúka spoločnosť Canon recyklačnú službu pre ďalší spotrebný materiál (napr. tonerové fľaše a atramentové kazety)?

Spoločnosť Canon neponúka recyklačnú službu pre tonerové ani vývojárske jednotky, tonerové fľaše ani iný spotrebný materiál pre veľkoformátové tlačiarne a kopírky GP, iR, iRC, NP a CLC z dôvodu nepriaznivého vplyvu prepravy týchto produktov na životné prostredie. Snažte sa preto tieto produkty likvidovať alebo recyklovať na lokálnej úrovni ako kancelársky odpad.

Existuje jednoduchý spôsob, ako vrátiť niekoľko kaziet naraz?

Hromadné vrátenie tonerových kaziet je možné v niekoľkých európskych krajinách. Či je táto služba dostupná, zistíte na miestnej webovej lokalite spoločnosti Canon. Ak vaša krajina momentálne hromadný zber neponúka, pravidelne dostupnosť tejto služby znovu kontrolujte, pretože my naše služby neustále rozširujeme.

Nemôžem nájsť svoju krajinu na zozname, ale chcem vrátiť kazetu. Ako mi môžete pomôcť?

Žiaľ, momentálne vo vašej krajine neponúkame program recyklácie tonerových kaziet. Informujte sa u svojho miestneho predajcu spoločnosti Canon, či sa programy ponúkajú na miestnej úrovni.

Ako vymažem svoje údaje z vášho systému?

Ak chcete, aby boli vaše osobné údaje odstránené z nášho systému, kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára spätnej väzby.

Nedokážem zobraziť štítok, ktorý mi bol poslaný.

Ak nedokážete zobraziť štítok, nainštalujte si najnovšiu verziu programu Acrobat Reader. Ak to nepomôže, kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára spätnej väzby.

Nedokážem riadne vytlačiť štítok.

Ak sa vám štítok nevytlačí tak, ako je zobrazený na obrazovke, príčinou môžu byť ovládače tlačiarne. Nainštalujte najnovšie ovládače tlačiarne a zopakujte pokus znova. Získajte najnovší ovládač pre svoju tlačiareň značky Canon.

Zobrazuje sa mi chybová správa oznamujúca, že štítok už bol použitý.

Každý poštový štítok má jedinečný čiarový kód, ktorý možno použiť iba raz. Potom, ako je tento čiarový kód v našom systéme zaznamenaný ako použitý, príslušné prepojenie už nebude aktívne. Znova navštívte webovú lokalitu recyklačného programu a zadajte požiadavku na ďalšie štítky.

Môžem použiť každý štítok viackrát?

Každý poštový štítok možno použiť iba raz, pretože každý obsahuje jedinečný čiarový kód na účely poštovného.

RECYKLÁCIA TONEROVÝCH KAZIET

Zmluvné podmienky

Vaša účasť v programe recyklácie tonerových kaziet značky Canon a jeho využívanie, a dodávanie náležitých služieb spoločnosti Canon je vymedzené v dokumente Zmluvné podmienky. Do týchto zmluvných podmienok je prostredníctvom odkazu zahrnuté všeobecné vyhlásenie, ktoré tvorí ich neoddeliteľnú súčasť. Všeobecné vyhlásenie možno vytlačiť a otvoriť kliknutím na uvedené prepojenie, ako aj prostredníctvom prepojenia v spodnej časti webovej lokality spoločnosti Canon.

Podľa platných zmluvných podmienok spoločnosť Canon nebude využívať vami poskytnuté osobné údaje v súvislosti s recyklačným programom tonerových kaziet značky Canon na marketingové účely ani na informovanie o iných produktoch a službách.

Upozorňujeme, že recyklačný program tonerových kaziet značky Canon môžete používať iba na vrátenie prázdnych originálnych tonerových kaziet značky Canon. V prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia týchto zmluvných podmienok má spoločnosť Canon právo odmietnuť akúkoľvek ďalšiu účasť v recyklačnom programe atramentových kaziet značky Canon a okamžite zastaviť dodávanie príslušných služieb bez toho, aby boli dotknuté iné práva spoločnosti Canon. Okrem toho si spoločnosť Canon vyhradzuje právo žiadať náhradu v prípade porušenia akejkoľvek z týchto zmluvných podmienok.

RECYKLÁCIA TONEROVÝCH KAZIET

Dôležitá informácia

V súčasnosti umožňuje spoločnosť Canon použitie tejto stránky len na vracanie originálnych tonerových kaziet značky Canon pre zariadenia LBP, FAX, PFC a MFP. Tonery pre ostatné zariadenia nie je možné vrátiť prostredníctvom tohto programu. V prípade týchto produktov zabezpečte ich správnu likvidáciu. Program vracania tonerových kaziet funguje len v niektorých európskych krajinách.

Ak máte zmluvu o poskytovaní služieb so spoločnosťou Canon, obráťte sa na svojho zástupcu spoločnosti Canon, ktorý vám poradí, ako spravovať zber odpadu.

Tiež by vás mohlo zaujímať…