FIRMVÉR PTZ

Aktualizácia firmvéru systému Canon Remote PTZ a doplnkové aplikácie

Nové aktualizácie firmvéru od spoločnosti Canon ponúkajú množstvo bezplatných funkcií a vylepšení, ktoré umožňujú vašej kamere PTZ, aplikáciám a príslušenstvu od spoločnosti Canon ešte väčšiu flexibilitu a výkon. Vyberte si model kamery PTZ a zobrazia sa vám dostupné firmvéry na prevzatie a kontaktujte svojho miestneho predajcu spoločnosti Canon, ktorý vám ponúkne možnosti zakúpenia doplnkovej aplikácie. Prevezmite si ho ešte dnes a využite všetky tieto kľúčové výhody.

Jún 2024: aplikácia pre automatické sledovanie (Auto Tracking) (RA-AT001)

V novom firmvéri je dostupná nová bezplatná aplikácia automatického sledovania RA-AT001 (Lite), pričom plná verzia je dostupná prostredníctvom platenej licencie. Funkčné aktualizácie sú uvedené nižšie.

Nové bezplatné automatické sledovanie RT-AT001 (Lite)
Bezplatné predinštalované automatické sledovanie s najnovším firmvérom. Využite výhody aplikácie automatického sledovania RA-AT001(Lite) na automatické sledovanie objektov. Platená verzia (RA-AT001) odomyká vyššiu všestrannosť.

Zdokonalený výkon sledovania
Môžete sa spoľahnúť na to, že kamera uzamkne a bude sledovať vybraný objekt, aj keď sa objekt pohybuje a prechádza poza prekážky. Vďaka novému vylepšenému algoritmu sledovania umožňuje aplikácia inteligentne udržiavať sledovanie zvoleného objektu s vyššou presnosťou.

Plynulejšie pohyby kamery
Získajte profesionálnejší záznam vďaka zdokonalenému algoritmu ovládania posunu/naklonenia pre sledovanie objektu. Výsledkom sú plynulejšie a prirodzenejšie pohyby sledovania od začiatku do konca.

Podpora viacerých nastavení pamäte
Ako predvoľby pre automatické sledovanie je možné uložiť až päť nastavení.

Tlačidlo displeja novej počiatočnej polohy
Zjednodušte kontrolu počiatočnej polohy počas nastavovania pomocou nového tlačidla „displeja počiatočnej polohy“.

Obmedzenie plochy sledovania
Obmedzte sledovanie zariadenia v zakázaných oblastiach. Vďaka funkcii aplikácie Sledovanie zakázanej oblasti môžete definovať oblasť, ktorá zabráni kamere v sledovaní.

Vylepšené ovládanie sledovania
Jemne vyladené ovládanie je možné pomocou ovládača RC-IP1000 a aplikácie Remote Camera Control.

Aktualizácie kamery PTZ

Nastavenie RC-IP1000

Automatické sledovanie s aplikáciou RA-AT001. Získajte možnosť automaticky sledovať hlavného prezentujúceho s pomocou rozpoznávania tváre počas toho, ako sa pohybuje na javisku. Optimalizujte efektívnosť tvorby prednášok, firemných podujatí, vysielania bohoslužieb, živých vystúpení a iných programov.

Automatické sledovanie RT-AT001 (Lite)

-> CR-N700/CR-N500/CR-N300/CR-N100

S najnovším firmvérom využite bezplatnú aplikáciu automatického sledovania RA-AT001(Lite) na automatické sledovanie objektov. Platená verzia (RA-AT001) odomyká vyššiu všestrannosť.

Zlepšený výkon UVC výstupu

-> CR-N300 a CR-N100

Modely CR-N300/CR-N100 podporujú štandard UVC a možno ich pripojiť k PC a použiť ako webovú kameru bez potreby nastavovaní ovládača. Vďaka aktualizácii firmvéru je možné prenášať video vo vysokom rozlíšení a plynulejšie až do Full HD s rýchlosťou 30 sn./s, a to aj s pripojením USB.

Aktualizácia firmvéru tiež umožňuje vybrať širší rozsah snímkovej frekvencie. Pri 59,94 Hz: 30,00 sn./s, 15,00 sn./s, 5,00 sn./s a pri 50,00 Hz: 25,00 sn./s, 12,50 sn./s, 5,00 sn./s.

K dispozícii je aj nižšie rozlíšenie YUV (640 x 360). Pri 59,94 Hz: 30,00 sn./s, 15,00 sn./s, 5,00 sn./s a pri 50,00 Hz: 25,00 sn./s, 12,50 sn./s, 5,00 sn./s.

Podpora farebných pruhov

-> CR-N500/CR-N300/CR-N100

K modelom CR-N500, CR-N300 a CR-N100 bola teraz pridaná podpora farebných pruhov s tromi dostupnými možnosťami signálu.

Pokročilé ovládanie obrazu

-> CR-N700

S novým firmvérom prichádzajú tri dôležité aktualizácie CR-N700:

 • Vylepšenie nastavenia čistého snímania, ktoré zlepšuje výkon pri snímaní proti AR/LED stene
 • Pridané farebné priestory Canon709, CMT709
 • Pridané vyváženie bielej, prírastok G (model CR-N700 momentálne ponúka len prírastok R a prírastok B)

Aktualizácie funkcií ovládačov RC-IP1000 a RCCA

Vďaka novému firmvéru sa výrazne rozšírila funkčnosť ovládača RC-IP1000.

V skratke:

 • Výstup z viacnásobnej obrazovky IP na externý displej (výstup 12G-SDI/HDMI)
 • Zobrazenie miniatúr predvolieb/sledovania na LCD paneli, externý výstup (výstup 12G-SDI/HDMI)
 • Umožňuje výber cieľa sledovania a nastavenie polohy/veľkosti zobrazenia aplikácie automatického sledovania
 • Funkcie displeja osciloskop/vektorskop/značka
 • Sprievodca zaostrovaním MF v čase ovládania
 • Nastavenia kamery kopírovanie, zálohovanie/obnovenie
 • Informácie o nastavení kamery sa zobrazujú ako OSD na video kanáli na paneli.
 • Priame pripojenie k Stream Deck cez USB
 • Rozšírenie konektivity protokolu XC na pripojenie k externým zariadeniam

Vylepšenie funkcie externého video výstupu
Z terminálu SDI OUT/HDMI OUT umožňuje nový firmvér nielen video výstup pre jednu kameru, ale aj 2 x 2 a 3 x 3 viacdisplejové obrazovky, plus zobrazenie miniatúr predvolieb/sledovania, ktoré je možné priviesť na externý monitor. Počas kontroly snímok z viacerých kamier na externom monitore možno dotykový panel použiť na zobrazenie a ovládanie bežných ponúk1.

Zobrazenie miniatúr predvolieb/sledovania
Vďaka novému firmvéru možno na dotykovom paneli zobraziť miniatúry vopred zaregistrovaných predvolieb a sledovania. Dotykom na miniatúru obrázka je možné ovládať prehrávanie predvolieb a sledovania.

Výber cieľa sledovania a poloha displeja
Vďaka novému firmvéru je povolený priamy výber cieľa sledovania z displeja LCD a ovládanie veľkosti a polohy objektu.

Displej sprievodcu zaostrovaním, displej OSD parametrov nastavenia kamery
Po výbere manuálneho zaostrenia môžete na dotykovom paneli zobraziť sprievodcu zaostrovaním. Okrem toho je na obraze na dotykovom paneli možné zobraziť displej OSD s informáciami o nastavení kamery. Nastavenia kamery môžete rýchlo skontrolovať aj počas snímania.

Asistenčná funkcia
Vďaka novému firmvéru je na dotykovom paneli možné zobraziť osciloskop, vektorskop a tri typy značiek. To umožňuje jednoduchú vizuálnu kontrolu kontrastu, farby a kompozície.

Funkcia kopírovania nastavení kamery
Dokončite nastavenia kamery výberom zdrojovej a cieľovej kamery2 bez potreby počítača. V rozsiahlom systéme s veľkým počtom kamier sa výrazne skracuje čas a úsilie potrebné na nastavenie kamery.

Podpora pre systémy budov s externými zariadeniami použitím protokolu XC
Rozšírením protokolu XC je možné ovládať RC-IP1000 a získavať informácie o stave v spojení s externým ovládacím systémom.
Pri kombinácii vzdialeného kamerového systému vrátane RC-IP1000 s externým produktom umožňuje firmvér vybudovať flexibilnejší a kompatibilnejší systém.

Kompatibilita so stream deckom
Vďaka novému firmvéru je možné Elgato’s Stream Deck pripojiť priamo cez USB a zvýšiť tak počet ovládacích tlačidiel. Zo zariadenia RC-IP1000 možno funkcie, ako je výber kamery a prednastavené prehrávanie, priamo priradiť klávesom stream decku. Systém je možné zostaviť bez počítača.

Podpora automatického sledovania pre aplikáciu Remote Camera Control (RCCA)
Nový firmvér podporuje operácie a nastavenie funkcie automatického sledovania. V scénach, kde sa používajú viaceré kamery, je možné automatické sledovanie efektívnejšie ovládať a nastavovať.

 1. Ak je obrazovka s viacerými displejmi zobrazovaná externe, na dotykovom paneli nie je možné spustiť viac obrazoviek.
 2. Kopírovať je možné len v prípade, že model kamery a verzia FW sú rovnaké.