Simple HDR workflows

XF705

Jednoduché pracovné postupy v rozlíšení HDR

Interný záznam vo formáte HLG/PQ

Model XF705 umožňuje používateľovi zaznamenávať súbory v rozlíšení HDR priamo na karty SD pomocou technológie Hybrid Log-Gamma (HLG) alebo Perceptual Quantization (PQ). Vďaka tomu možno model XF705 jednoducho prispôsobiť na rôzne typy rýchlych pracovných postupov v rozlíšení HDR.

Internal recording of HLG/PQ

Produkcia HDR s výstupom SDR

Model XF705 dokáže vysielať signál SDR a zároveň interne zaznamenávať súbory v rozlíšení HDR na kartu SD, vďaka čomu umožňuje súčasnú produkciu HDR/SDR. Okrem toho počas simultánneho záznamu HDR/SDR možno prírastok signálu SDR upraviť vzhľadom na expozičnú úroveň HDR, vďaka čomu sa dosiahnu správne expozičné úrovne pre oba signály na výstupe.

HDR production with SDR output

Pomocné funkcie snímania HDR

Automatická clona optimalizuje expozíciu na snímanie v rozlíšení HDR, aby nedochádzalo k preexponovaniu v jasných oblastiach. Clona disponuje funkciou posunu automatickej expozície, zatiaľ čo integrovaný monitor vlnového priebehu (WFM) a vzor zebra uľahčujú ovládanie. 

Okrem toho je model XF705 vybavený monitorom LCD s vysokou svietivosťou na kontrolu snímok v rozlíšení HDR a elektronickým hľadáčikom s funkciou asistencie pri prezeraní, ktorá používateľom umožňuje prezerať si snímky zaznamenané vo formáte HLG a PQ na hľadáčiku SDR.

HDR shoot assist functions

Canon Log 3/podporovaná funkcia BT.2020

Okrem záznamu v rozlíšení HDR s formátom HLG/PQ podporuje model XF705 aj nastavenie Canon Log 3 pre kreatívne pracovné postupy.

Canon Log 3 / BT.2020 supported

Súvisiace produkty