Súkromie

Záväzok spoločnosti Canon na zachovanie súkromia

Spoločnosť Canon berie svoju zodpovednosť za ochranu súkromia ľudí a spracovanie ich osobných údajov veľmi vážne. Spoločnosť Canon pravidelne kontroluje svoje zásady a postupy ochrany osobných údajov a v prípade potreby ich upravuje. Spoločnosť Canon spracováva osobné údaje osôb z rozličných dôvodov, ktoré sú popísané nižšie v príslušných oznámeniach v závislosti od toho, aký s našou spoločnosťou máte vzťah. Nižšie uvádzame zoznam aktuálnych oznámení.


Najnovšie oznámenia o ochrane súkromia

Oznámenie spoločnosti Canon o ochrane súkromia spotrebiteľov

Oznámenie spoločnosti Canon o ochrane súkromia podnikov

Oznámenie o ochrane súkromia pri prijímaní do zamestnania

Zásady používania súborov cookieMáte právo opraviť, upraviť alebo odstrániť svoje údaje. Ak disponujete online účtom, napríklad účtom Canon ID, tieto práva môžete uplatniť priamo po prihlásení do profilu svojho účtu. Ak účet nemáte, žiadosti môžete zasielať e-mailom na jednu z nasledujúcich adries.

Consumer.deletions.corrections@canon-europe.com

Business.deletions.corrections@canon-europe.com


V prípade ďalších otázok alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia zo strany spoločnosti Canon, vrátane práv na prístup, sa obráťte na adresu DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com