Súkromie

Záväzok spoločnosti Canon na zachovanie súkromia

Spoločnosť Canon berie svoju zodpovednosť za ochranu súkromia ľudí a spracovanie ich osobných údajov veľmi vážne. Spoločnosť Canon pravidelne kontroluje svoje zásady a postupy ochrany osobných údajov a v prípade potreby ich upravuje. Spoločnosť Canon spracováva osobné údaje osôb z rozličných dôvodov, ktoré sú popísané nižšie v príslušných oznámeniach v závislosti od toho, aký s našou spoločnosťou máte vzťah. Nižšie uvádzame zoznam aktuálnych oznámení.


Najnovšie oznámenia o ochrane súkromia

Oznámenie spoločnosti Canon o ochrane súkromia spotrebiteľov

Oznámenie spoločnosti Canon o ochrane súkromia podnikov

Oznámenie o ochrane súkromia pri prijímaní do zamestnania

Oznámenie o používaní súborov cookie