Tlačiarne pre domácnosť

PIXMA TR8550

Technické parametre

Technické parametre

 • Notification Image

  Wi-Fi a Ethernet

 • Notification Image

  Aplikácia Canon PRINT

 • Notification Image

  5 samostatných atramentov

 • Notification Image

  10,8 cm dotykový displej

 • Notification Image

  Bluetooth

 • Notification Image

  Aplikácia PIXMA Cloud Link

 • Notification Image

  Dva podávače papiera

 • Notification Image

  Automatický podávač dokumentov na 20 hárkov

Podrobné informácie o technických parametroch

Technické údaje tlačiarne

Kazety a výťažnosti

Podporované typy papiera

Technické údaje skenera

Technické údaje kopírky

Špecifikácie faxu

Rozhranie

Možnosti pripojenia

Softvér

Fyzické vlastnosti

Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.

Rýchlosť tlače sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie systému, rozhrania, softvéru, zložitosti dokumentu, režimu tlače, pokrytia strany, typu použitého papiera atď.

Rýchlosť skenovania sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie systému, rozhrania, softvéru, nastavení režimu skenovania, veľkosti dokumentu atď.

Rýchlosť kopírovania sa môže líšiť v závislosti od zložitosti dokumentu, režimu kopírovania, pokrytia strany, typu použitého papiera atď. a nezapočítava sa do nej čas zahrievania.

Výťažnosť atramentu môže kolísať v závislosti od tlačeného textu/fotografií, použitých softvérových aplikácií, režimu tlače a typu použitého papiera. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.canon-europe.com/ink/yield

Všetky značky a názvy produktov predstavujú ochranné známky príslušných spoločností.

 1. Kvapôčky atramentu sa dajú umiestniť s minimálnym odstupom 1/4 800 palca.
 2. Rýchlosti tlače dokumentov sú založené na priemerných hodnotách ESAT s využitím testu pre kancelárske tlačiarne v predvolenom základnom režime podľa normy ISO/IEC 24734.
 3. Rýchlosti tlače dokumentov sú založené na priemerných hodnotách ESAT s využitím testu pre kancelárske tlačiarne v predvolenom základnom režime podľa normy ISO/IEC 24734.
 4. Rýchlosť tlače fotografií zodpovedá tlači pri predvolenom nastavení podľa normy ISO/JIS-SCID N2 na lesklý fotografický papier Plus II a nezapočítava sa do nej čas spracovania údajov v hostiteľskom počítači.
 5. Rýchlosť skenovania farebného dokumentu sa meria podľa normy ISO/IEC 29735, cieľ A. Rýchlosť skenovania je čas nameraný od stlačenia tlačidla skenovania v ovládači skenera do vypnutia zobrazenia stavu na obrazovke. Rýchlosť skenovania sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie systému, rozhrania, softvéru, nastavení režimu skenovania, veľkosti dokumentu atď.
 6. Optické rozlíšenie je mierou maximálneho hardvérového rozlíšenia vzorkovania podľa normy ISO 14473. Skenovanie v optickom rozlíšení je k dispozícii iba pri použití ovládača TWAIN.
 7. [7] Rýchlosť prenosu faxu je meraná podľa predvoleného nastavenia pomocou tabuľky č. 1 normy ITU-T pre čiernobiely fax a pomocou testovacieho hárka farebných faxov značky Canon pre farebný fax. Skutočná rýchlosť prenosu môže kolísať v závislosti od zložitosti dokumentu, nastavení faxu na strane príjemcu a stavu linky atď.
 8. [7] Rýchlosť prenosu faxu je meraná podľa predvoleného nastavenia pomocou tabuľky č. 1 normy ITU-T pre čiernobiely fax a pomocou testovacieho hárka farebných faxov značky Canon pre farebný fax. Skutočná rýchlosť prenosu môže kolísať v závislosti od zložitosti dokumentu, nastavení faxu na strane príjemcu a stavu linky atď.
 9. Frekvenčné pásmo Wi-Fi: 2,4 GHz, zabezpečenie Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, správcovské heslo
 10. Pri tlači vzoru ISO/JIS-SCID N2 na lesklý fotopapier Plus II veľkosti 10 x 15 cm pri predvolených nastaveniach.
 11. Pri kopírovaní vzoru ISO/JIS-SCID N2 (vytlačenom atramentovou tlačiarňou) na obyčajný papier veľkosti A4 s použitím predvolených nastavení.