Znížte náklady a zvýšte efektivitu

Tam kde vy vidíte tlač, my vidíme zvýšenú bezpečnosť dokumentov.

V dnešnom dynamicky sa meniacom svete nebolo znižovanie nákladov a výdavkov na asistenčné služieb pri súčasnom zabezpečení informačnej infraštruktúry pred hrozbami ešte nikdy tak dôležité.

No kým si podniky čím ďalej tým viac uvedomujú dôležitosť tlačových služieb pre svoju integrovanú informačnú infraštruktúru, máloktorý z nich si uvedomí, koľko na ne minú – či už peňazí alebo ľudí.

Spoločnosť Armstrong Watson sa rozhodla týmto problémom radikálne postaviť s pomocou spoločnosti Canon. Tým, že sa podujala na inovatívnu zmenu svojej tlačovej infraštruktúry, sa jej podarilo zvýšiť produktivitu, značne posilniť bezpečnosť a znížiť hlásenia technických problémov o 50 %.

Nejde len u úspory a bezpečnosť

Pomocou spravovaných služieb tlače od spoločnosti Canon môžete zvýšiť produktivitu, zmeniť tlačové postupy a zároveň znížiť negatívny vplyv na životné prostredie.

Paul Cullen z oddelenia informačných technológií tiež rýchlo postrehol výrazné zmeny, ktoré sa prejavili 50 % znížením hlásení problémov zamestnancov spojených s tlačou a skenovaním.

„Namiesto zabíjania času riešením najrôznejších problémov s celým radom dodávateľov teraz na riešenie otázok týkajúcich sa softvéru a hardvéru používame jediné číslo centrály spoločnosti Canon.“

Armstrong Watson, Spojené kráľovstvo

Zákaznícke výzvy

Čo hovoria naši zákazníci