Znížte náklady a zvýšte efektivitu

Tam kde vy vidíte tlač, my vidíme zvýšenú bezpečnosť dokumentov.


V dnešnom dynamicky sa meniacom svete nebolo znižovanie nákladov a výdavkov na asistenčné služieb pri súčasnom zabezpečení informačnej infraštruktúry pred hrozbami ešte nikdy tak dôležité.

No kým si podniky čím ďalej tým viac uvedomujú dôležitosť tlačových služieb pre svoju integrovanú informačnú infraštruktúru, máloktorý z nich si uvedomí, koľko na ne minú – či už peňazí alebo ľudí.

Spoločnosť R&V, jedna z najstarších a najväčších poisťovacích spoločností, sa rozhodla čeliť týmto problémom s pomocou spoločnosti Canon. Tým, že sa podujala na inovatívnu zmenu svojej tlačovej infraštruktúry, sa jej podarilo zvýšiť produktivitu, značne posilniť bezpečnosť a dosiahnuť zníženie nákladov o viac ako 50 %.

Nejde len o úspory a bezpečnosť

Pomocou spravovaných služieb tlače od spoločnosti Canon môžete zvýšiť produktivitu, zmeniť tlačové postupy a zároveň znížiť negatívny vplyv na životné prostredie.

Zákaznícke výzvy

Čo hovoria naši zákazníci