Softvér na prácu s pracovným tokom v oblasti prezentačnej grafiky

Zefektívnite pracovný tok od predtlačovej prípravy až po koncovú úpravu. Zabezpečte konzistentný výstup a správu farieb.

Súvisiace produkty a služby

Súvisiace produkty

Softvér na správu obchodu s výtlačkami >
Ideálne na zefektívnenie pracovného toku tlače pre tlačiarov bežných úloh a reprografov.

Tlačiarne na označenia a POS >
Ideálne na tlač plagátov, oznamov a výstavnej grafiky.

Tlačiarne na tlač fotografií a umeleckej grafiky >
Ideálne na tlač fotografií, grafiky a zákazkových aplikácií.

Špeciálne a priemyselné tlačiarne >
Ideálne pre produkčne orientované tlačové procesy mimo trhu s prezentačnou grafikou.

Súvisiace služby

Podnikové služby >
Chcete zveľaďovať svoj podnik, zvýšiť produktivitu, znížiť náklady na tlač alebo začať využívať na služby súvisiace s tlačou a dokumentmi externých dodávateľov? Nech už sa usilujete o čokoľvek, spoločnosť Canon vám pomocou služieb šitých na mieru pomôže dosiahnuť vaše ciele.