ONYX Thrive

ONYX® Thrive je prispôsobiteľné softvérové riešenie v oblasti tlačovej produkcie založené na technológii Adobe® PDF Print Engine, ktoré zabezpečuje komplexný pracovný tok, od digitálneho súboru cez správu farieb až po tlač a orezanie.

Výhody

  • Komplexné 64-bitové riešenie určené pre vysokovýkonný pracovný tok v oblasti veľkoformátovej tlačovej produkcie
  • Používateľské rozhranie na báze prehliadača umožňuje ovládať pracovný tok odkiaľkoľvek
  • Prepracované používateľské rozhranie RIP-Queue ešte viac zjednodušuje používanie
  • Výkonné funkcie automatizácie s nástrojom Quick Set a aplikačnými nástrojmi
  • Vylepšená konzistentnosť tlače rôznych úloh na rôznych tlačiarňach vďaka šablónam Quick Set
  • Rad užitočných nástrojov na konečné úpravy: spadávky, kovové očká a tlačové značky
  • Prepracovaný nástroj na vytváranie bodovej vrstvy pre biely atrament a špeciálne atramenty
  • Vysokorýchlostné grafické spracovanie a veľmi rýchla rotácia súborov
  • Vlastné možnosti veľkosti a štýlu výstupu papiera
  • Možnosti kontroly zmenšenej veľkosti pre produkčné tlačiarne a kontrolné zariadenia

Detailnosť

Pozrite sa zblízka na produkt ONYX Thrive

Vysokovýkonná 64-bitová platforma


Nová, plne integrovaná 64-bitová platforma umožňuje rýchlo nastavovať úlohy, presúvať súbory, rýchlo otvárať aplikácie a zároveň naplno využívať hardvér na 64-bitových platformách operačného systému Windows®.

Zefektívnite a zautomatizujte rutinné úlohy


Softvér ONYX® Quick Sets 2.0 prináša jednoduché prispôsobiteľné šablóny nastavení tlačiarne a konečných úprav výstupov, aby ste mohli zabezpečiť konzistentné výsledky pri opakovaných alebo štandardizovaných úlohách v rámci rôznych výrobných pracovných tokov a na rôznych tlačiarňach.

Zjednodušené rozhranie s ľahkou obsluhou


Ušetrite čas pri každej úlohe vďaka zjednodušenému, výrazne vizuálnemu rozhraniu a novým výkonným nástrojom. Nové zobrazenie na obrazovke umožňuje rýchle prechádzanie a vyhľadanie úloh vďaka funkcii náhľadov vo forme miniatúr a zoradeniu do stĺpcov. Zároveň umožňuje prezerať si nastavenia tlačiarne, vnorené náhľady a podrobnosti úloh.

Nové, vylepšené vlastnosti úloh


Vďaka novému zobrazeniu so stromovou štruktúrou v kontextovom okne vlastností úloh ľahšie nájdete možnosti úloh a v aplikácii RIP-Queue zvládnete základné úpravy akejkoľvek úlohy. Na väčšom paneli náhľadu sa zobrazujú podrobnosti súboru, vernosť farieb a použité konečné úpravy.

Výkonné, vstavané výrobné nástroje


Použite rozšírené funkcie konečných úprav a automatizáciu pomocou aplikačných nástrojov (napr. spadávky, kovové očká a tlačové značky). Softvér obsahuje aj prepracovaný jednoduchý nástroj na vytváranie bodovej vrstvy s pokročilými možnosťami, ktoré maximálne rozširujú možnosti zariadenia.

Plne sieťové, centrálne riadenie


Používateľské rozhranie softvéru Thrive na riadenie produkcie na báze prehliadača umožňuje ovládať pracovný tok odkiaľkoľvek. Používatelia môžu odosielať, ovládať a sledovať úlohy na počítači, tablete a mobilných zariadeniach, čím maximálne zvyšuje produktivitu obsluhy aj výstupných zariadení.

Technické parametre produktu

Zistite viac o produkte ONYX Thrive, jeho funkciách a možnostiach využitia.