Informácie o kompatibilite digitálnych kompaktných fotoaparátov značky Canon s rozhraním Wi-Fi

Kompaktné digitálne fotoaparáty Canon s rozhraním Wi-Fi¹ ponúkajú mnoho spôsobov pripojenia a zdieľania fotografií či videí s inými zariadeniami alebo prostredníctvom internetu. Na tejto stránke sú uvedené požadované technické parametre pre každý typ pripojenia, ako aj dôležité informácie o používaní rozhrania Wi-Fi.

Tabuľka kompatibility rozhrania Wi-Fi

Funkcia Pomocou priameho pripojenia
(napr. pri pripojení vonku)
Pomocou prístupového bodu siete Wi-Fi
(napr. pri pripojení k domácej sieti Wi-Fi)
Posielanie obrázkov na iný fotoaparát značky Canon
s rozhraním Wi-Fi
K dispozícii pre všetky modely Canon s rozhraním Wi-Fi
Nie je k dispozícii

Pripájajte a zdieľajte obrázky s inteligentným telefónom alebo tabletom, pridávajte polohu GPS alebo fotografujte na diaľku z mobilného zariadenia prostredníctvom bezplatnej aplikácie Canon CameraWindow. Viac informácií o kompatibilite nájdete na odkazoch nižšie:K dispozícii pre:


Mobilné zariadenia so systémom Apple iOS


Mobilné zariadenia so systémom Android*

K dispozícii pre:


Mobilné zariadenia so systémom Apple iOS


Mobilné zariadenia so systémom Android

Zdieľajte pomocou online služieb:
Facebook™
Twitter™

irista
Flickr™
Google Drive™
YouTube™
E-mail
Online album CiG

(Zdieľanie online si vyžaduje prístup k službe image.canon.)

Pri pripojení fotoaparátu k mobilnému zariadeniu s podporou funkcie Wi-Fi Tethering/Mobilný prístupový bod

(Mobilné zariadenia musia mať prístup k mobilnej dátovej sieti. Na túto službu sa môžu vzťahovať ďalšie poplatky.)

K dispozícii pre všetky modely Canon s rozhraním Wi-Fi

Zálohujte obrázky na: 

irista
účet v službe image.canon,
účet v službe Flickr,
Google Drive,
počítač.

(Funkcia zálohovania si vyžaduje prístup k službe image.canon.)

Pri pripojení fotoaparátu** k mobilnému zariadeniu s podporou funkcie Wi-Fi Tethering/Mobilný prístupový bod

(Mobilné zariadenia musia mať prístup k mobilnej dátovej sieti. Na túto službu sa môžu vzťahovať ďalšie poplatky.)

K dispozícii**

Pripojenie k počítaču s rozhraním Wi-Fi Nie je k dispozícii

Dostupný

Tlač fotografií priamo vašou tlačiarňou, ktorá je kompatibilná s rozhraním PictBridge prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN K dispozícii*


K dispozícii*

* Nie je k dispozícii pre modely IXUS 510 HS a IXUS 240 HS.
** Nie je k dispozícii pre modely PowerShot S110, IXUS 510 HS a IXUS 240 HS.

Ďalšie informácie

Pripojenia

Priame bezdrôtové pripojenie Wi-Fi využíva fotoaparát ako prístupový bod, na ktorý sa môže pripojiť cieľové zariadenie. To umožňuje prepojiť fotoaparát s iným zariadeniami s rozhraním Wi-Fi aj v prípade, ak nie je k dispozícii externý prístupový bod Wi-Fi.

Ak nepoužívate priame pripojenie Wi-Fi, fotoaparát musí byť pripojený na prístupový bod Wi-Fi (napr. domáci bezdrôtový internetový smerovač LAN), aby mohol komunikovať s ostatnými zariadeniami s rozhraním Wi-Fi.

Hoci tieto fotoaparáty podporujú pripojiteľnosť k prístupovým bodom Wi-Fi, nie je možné používať ich v bezdrôtových sieťach ako sú verejné prístupové body, ktoré vyžadujú používanie webového prehľadávača na overenie.

V určitých krajinách alebo regiónoch môžu byť bezdrôtové dátové pripojenia (vrátane Wi-Fi) obmedzené. Používanie rozhrania Wi-Fi musí byť v súlade so zákonmi a predpismi krajiny a oblasti, v ktorej sa používa, vrátane všetkých obmedzení týkajúcich sa používania elektroniky.

Na jedno odoslanie je možné poslať až 50 obrázkov. Ak nie je potrebný prenos v plnom rozlíšení, k dispozícii je možnosť automatickej zmeny veľkosti obrázka. Je možné prenášať aj videá, ak ich celková dĺžka nepresahuje 2 minúty.

Inteligentné telefóny a tablety

Zdieľať obrázky z týchto fotoaparátov s inteligentnými telefónmi/tabletmi môžete dvomi spôsobmi:
A) Na displeji fotoaparátu si vyberte obrázky, ktoré chcete zdieľať a prekopírujte ich do galérie fotografií inteligentného telefónu.
B) Pomocou aplikácie Canon CameraWindow prehľadajte obsah fotoaparátu z obrazovky inteligentného telefónu a vyberte obrázky, ktoré chcete uložiť do galérie fotografií inteligentného telefónu alebo nahrať online (iba pre systém Android).

Na pripojenie fotoaparátu k inteligentnému telefónu musíte mať nainštalovanú aplikáciu Canon CameraWindow. Ak si chcete prevziať aplikáciu, ktorá bude kompatibilná s vašim zariadením, navštívte tieto stránky:

Pre inteligentný telefón s operačným systémom Android (verzia OS 4.0 alebo vyššia) kompatibilným s pripojením NFC platí, že aktivovaním funkcie NFC a dotknutím sa značky N (NFC) na fotoaparáte sa na inteligentnom telefóne spustí lokalita Google Play. Keď sa zobrazí stránka prevzatia aplikácie CameraWindow,
prevezmite a nainštalujte si aplikáciu. Po inštalácii môžete použiť pripojenie NFC na spustenie aplikácie.

GPS cez mobil

K fotografiám, ktoré ste urobili pomocou kompaktného fotoaparátu značky Canon, môžete pridať polohu pomocou funkcie GPS cez mobil. Ak chcete využívať túto funkciu, musíte vlastniť inteligentný telefón alebo tablet s modulom GPS a aplikáciu Canon CameraWindow. Inteligentný telefón/tablet je možné použiť na záznam lokalít počas snímania s fotoaparátom. Keď prestanete fotografovať, lokality zaznamenané inteligentným telefónom môžete cez rozhranie Wi-Fi synchronizovať s obrázkami vo fotoaparáte.

Diaľkové snímanie pomocou inteligentného telefónu

Fotoaparát môžete bezdrôtovo ovládať pomocou inteligentného telefónu až do diaľky 5 m, čo je ideálne, ak chcete samých seba pridať na skupinový záber s priateľmi a rodinou alebo snímať prírodu. Stačí pripojiť fotoaparát k inteligentnému telefónu pomocou rozhrania Wi-Fi a pomocou funkcie živého náhľadu Live View v rámci špeciálnej aplikácie môžete ovládať uzávierku, zoom, blesk a samospúšť.

Nahrávanie na internet z fotoaparátu

Pri pripojení k mobilnému zariadeniu:
Niektoré mobilné zariadenia vrátane inteligentných telefónov podporujú funkciu Wi-Fi Tethering alebo Mobilný prístupový bod. To im umožňuje zdieľať pripojenie k mobilnej dátovej sieti s inými zariadeniami vrátane fotoaparátov Canon s rozhraním Wi-Fi. Funkcia okamžitého zdieľania fotoaparátu je pri používaní zdieľaného pripojenia rovnaká ako v prípade pripojenia fotoaparátu k bežnému internetovému prístupovému bodu Wi-Fi (pozrite nižšie). Na zdieľané pripojenie sa môžu vzťahovať ďalšie poplatky od vášho mobilného operátora.

Pri pripojení k prístupovému bodu siete Wi-Fi:
Na nahrávanie obrázkov do webových služieb prostredníctvom fotoaparátu je potrebný prístup k prístupovému bodu siete Wi-Fi a služba image.canon. Obrázky sa uložia do vášho online albumu služby image.canon a prepojenie na každý nový album sa odošle do vášho konta Facebook alebo Twitter, prípadne do tela e-mailovej správy.
Pri zdieľaní na sociálnej sieti Facebook je tiež možné zvoliť, či sa má obrázok uložiť len na sociálnej sieti Facebook, len na lokalite image.canon alebo na oboch.
Ak je miestom určenia lokalita YouTube, videá sa nahrajú a uložia priamo na vaše konto YouTube.
Obrázky môžete odoslať aj na vaše účty v službách irista, Flickr a Google Drive.

image.canon

image.canon je služba online na zdieľanie fotografií a videí. Poskytuje osobnú úložnú kapacitu až 10 GB a je ideálna na zdieľanie viacerých fotografií, aj v plnom rozlíšení. Jednoduché rozhranie umožňuje používateľom vyhľadávať obrázky, vytvárať kombinované albumy fotografií a videí, ktoré môžu vaši priatelia komentovať, a zdieľanie albumov priamo prostredníctvom e-mailu alebo stránok sociálnych sietí. Fotoaparáty Canon s pripojením Wi-Fi využívajú službu image.canon na prístup k rôznym webovým službám, ako sú sociálne siete či e-mail, priamo z fotoaparátu.

Zálohovanie online alebo v počítači (funkcia Synchronizácia obrázkov/Odoslať cez server)

Na zálohovanie obrázkov pomocou funkcie Synchronizácia obrázkov/Odoslať cez server je potrebný účet v službe image.canon. Vybrané obrázky je možné zálohovať online (prostredníctvom účtu v službe irista, image.canon, Flickr a Google Drive) a na určenom počítači.

Pripojenie k počítaču

Fotoaparát je možné pripojiť k počítaču bezdrôtovo, ak sú pripojené k tej istej sieti Wi-Fi (napr. domácim smerovačom Wi-Fi). V počítači musí byť pred pripojením nainštalovaný softvér CameraWindow DC.

Tlač z fotoaparátu

Z fotoaparátu môžete bezdrôtovo tlačiť fotografie na tlačiarňach kompatibilných s rozhraním PictBridge cez bezdrôtovú sieť LAN vrátane vybraných tlačiarní Canon SELPHY a PIXMA.


– Wi-Fi je označenie, ktoré indikuje certifikáciu vzájomnej súčinnosti zariadení s bezdrôtovou sieťou LAN.
– Kompatibilné sú štandardy bezdrôtovej siete LAN EEE802.11 b, g a n (len 2,4 GHz pásmo). Režim infraštruktúry (kompatibilný s WPS), režim Ad hoc. Zabezpečenie: WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP).
– Informácie na tejto stránke sa nevzťahujú na digitálne fotoaparáty Canon IXUS s rozhraním Wi-Fi uvedené na trh v roku 2005.
Znak FLICKR je registrovaná ochranná známka spoločnosti Yahoo! Inc.