Boost your business by talking to customers more effectively.

Komunikácia so zákazníkmi

Naštartujte svoju obchodnú činnosť vďaka efektívnejšej komunikácii so zákazníkmi.

Komunikácia so zákazníkmi je dôležitou súčasťou každej organizácie, avšak zanedbanie vývoja tohto procesu môže vážnym spôsobom ohroziť váš úspech.

Zákazníci dnes očakávajú, že im spoločnosti poskytnú vybrané informácie vtedy, kedy chcú, na nimi zvolenom zariadení.

Výhody lepšej komunikácie so zákazníkmi

Retain customers Retain customers

Udržte si zákazníkov

Za pomoci lepšej a osobnejšej komunikácie

Strengthen branding Strengthen branding

Posilnite svoju značku

Vďaka jednotnejšej komunikácii cez viacero kanálov

Improve efficiency Improve efficiency

Zvýšte efektivitu

Podnik sa namiesto riešenia technológií môže venovať tvorbe obsahu pre zákazníkov

Speed up time to market Speed up time to market

Urýchlite uvedenie na trh

Vďaka integrácii údajov zo starších systémov

Správa zákazníkov a komunikácia: nový prístup

This solution has improved operational productivity and increased our responsiveness to customers
Toto riešenie zvýšilo produktivitu prevádzky a zlepšilo našu odozvu voči zákazníkom.

Alan Watson

Vzťahový manažér, Aegon UK

Výzva

Medzinárodná poisťovňa Aegon chcela zlepšiť spôsob, akým komunikuje s 2 miliónmi svojich zákazníkov v Spojenom kráľovstve. Okrem prípravy na prechod z tlačenej do digitálnej formy chcela znížiť náklady tým, že presunie niektoré svoje úkony na externého poskytovateľa, pričom zároveň zlepší zabezpečenie údajov a možnosti kontroly.

This solution has improved operational productivity and increased our responsiveness to customers
We helped Aegon develop a state-of-the-art inbound and outbound mail processing system

Riešenie

Pomohli sme spoločnosti Aegon vyvinúť najmodernejší systém na spracovanie prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty s automatizovanými procesmi manipulácie s dokumentmi a elektronickým uchovávaním. Tento efektívnejší systém na spracovanie dokumentov sme umiestnili do nového, na tento účel vybudovaného externého zariadenia, ktoré spravuje spoločnosť Canon.

Prínosy

Naše externé riešenie na komunikáciu so zákazníkmi umožnilo zvýšiť rýchlosť spracovania pošty o 50 % a náklady znížiť celkom o 25 %. Toto riešenie spoločnosti Aegon nielen napomohlo prejsť z tlačových na digitálne médiá, ale zároveň zlepšilo kontrolu výstupov a údajov, čo umožnilo splniť požiadavky príslušných predpisov.

Customer Communications solution led to 50% faster mail processing and a total 25% cost reduction.

Spoznajte nové spôsoby ako efektívnejšie komunikovať so svojimi zákazníkmi.


KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM

Ako to funguje

Skúmajte nové spôsoby zapojenia zákazníkov pomocou našich riešení pre digitálnu komunikáciu.

Súvisiace riešenia

Zistite viac

-->