Critical document governance. Ensure critical documents are sent to the right place at the right time

Riadenie kritických dokumentov

Postarajte sa, aby kritické dokumenty vždy smerovali na to správne miesto.

V rámci organizácie potrebujete rýchly a účinný spôsob vytvárania a zasielania kritických dokumentov – a to interne aj externe


Prípadné nesprávne doručenie kritických dokumentov môže mať neblahý obchodný aj právny dopad na vašu spoločnosť a zároveň môže poškodiť vašu reputáciu.

Výhody nášho riešenia na riadenie kritických dokumentov

More efficient delivery More efficient delivery

Efektívnejšie doručovanie

Menej pochybení pri doručovaní dokumentov vďaka kontrole všetkých procesov

Faster error correction Faster error correction

Rýchlejšia oprava chýb

Chyby a zlyhania je možné rýchlejšie zistiť a napraviť

Stronger compliance Stronger compliance

Lepšie plnenie povinností

Kontrolné záznamy a archivácia napomáhajú postupovať v súlade s požiadavkami a právnymi predpismi

Better monitoring Better monitoring

Lepšie monitorovanie

V prípade potreby je možné vytvoriť a skontrolovať dôkaz o doručení

Riešenie, ktoré prináša skutočnú zmenu

A critical document governance solution that delivers real change
Vyvinuli sme spoľahlivý a výkonný nový štandard, ktorý je pripravený čeliť budúcim zmenám a zároveň znižuje náklady.

Popredný poskytovateľ životného poistenia

Výzva

Popredný poskytovateľ životného poistenia hľadal spôsob, ako zaistiť, aby sa kľúčové dokumenty vždy odoslali tým správnym príjemcom. Okrem naplnenia požiadaviek na ochranu údajov spotrebiteľov muselo toto riešenie umožniť budúcu integráciu nových procesov a výstupných formátov.

A critical document governance solution that delivers real change
Using Canon’s Critical Document management platform enabled the company to automate and control critical document workflows

Riešenie

Za pomoci platformy spoločnosti Canon na správu kritických dokumentov spoločnosť dokázala zautomatizovať procesy spracovania kritickej dokumentácie a získať nad nimi dokonalú kontrolu. Toto riešenie zároveň spoločnosť pripravilo na budúcu integráciu nových procesov a výstupných formátov.

Prínosy

Kompletný prehľad všetkých dokumentov kritických pre obchodnú činnosť spoločnosti zároveň napomohol zladiť systém spracovania dokumentov s požiadavkami na kvalitu a právnymi predpismi. Spoločnosť navyše ušetrila 150 000 € ročne na nákladoch na poštové služby.

Canon’s Critical Document system made the company fully compliant

Zistite, ako môže lepšie riadenie informácií skvalitniť vašu činnosť.


OZVITE SA NÁŠMU TÍMU

Ako to funguje

Spoznajte nové spôsoby, ako ušetriť čas a peniaze vďaka našim inovatívnym nástrojom na riadenie údajov.

Súvisiace riešenia

Zistite viac