Win new business by building powerful multi-channel campaigns

Správa kampaní

Získajte nových zákazníkov vďaka vybudovaniu účinných viackanálových kampaní

Bez tých správnych nástrojov môžu byť hybridné kampane nesúvislé a neúčinné.

Ak vaša technológia neumožňuje monitorovať odozvu na kampaň, ako môžete svoj marketing do budúcnosti vylepšiť?

Výhody našich nástrojov na riadenie kampaní

Benefits Benefits

Vytvárajte celistvé kampane

Komunikujte konzistentne prostredníctvom tlačených a digitálnych kanálov

Benefits Benefits

Zacieľte presne svoj marketing

Vytvárajte relevantné kampane v ten správny čas a na mieru publiku

Benefits Benefits

Udržte si spoľahlivejšie zákazníkov

Získajte prehľad o preferenciách svojich zákazníkov a o tom, ako nakupujú

Benefits Benefits

Znížte náklady na kampane

Ušetrite čas a peniaze vďaka automatizácii rutinných úloh

Jedinečnosť ako prostriedok k náskoku

Cross-media is now a big part of our service offering and our campaigns are more measurable
Hybridné médiá sú dnes zásadnou súčasťou našej ponuky služieb a naše kampane sú lepšie merateľné.

Remo Martin

Generálny riaditeľ, Rohner Spiller

Výzva

Švajčiarska spoločnosť Rohner Spiller poskytujúca komerčné tlačové služby chcela prilákať nových zákazníkov vďaka objavovaniu nových príležitostí v oblasti digitálneho marketingu. Nemala však dostatočné vedomosti a znalosti na vytváranie kampaní prostredníctvom hybridných médií.

We provided the Rohner Spiller team a comprehensive three-day training on cross-media marketing.
We provided the Rohner Spiller team a comprehensive three-day training on cross-media marketing.

Riešenie

Pre tím spoločnosti Rohner Spiller sme zorganizovali obsiahle trojdňové školenie zamerané na marketing cez hybridné médiá, ktoré im pomohlo sa rozhodnúť pre riešenie využívajúce softvér DirectSmile.

Prínosy

S našou pomocou spoločnosť Rohner Spiller vybudovala úspešnú značku digitálneho marketingu, ktorá posilnila spoločnosť ako takú. Okrem rozšírenia zákazníckej základne viedla nová ponuka hybridných produktov k 20 % nárastu objemov tlače a efektivity naprieč celou organizáciou.

With our help, Rohner Spiller established a flourishing digital marketing brand that has strengthened the company as a whole.

Zistite, ako vám naše riešenia na marketing cez hybridné médiá napomôžu dosiahnuť úspech


KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM

Ako to funguje

Odlíšte sa a získajte zákazníkov vďaka našim účinným nástrojom na riadenie kampaní.