SLUŽBY

Služby správy životného cyklu dokumentov

Document Lifecycle service

Riešenie na udržanie životnosti aktív v podobe obchodných dokumentov

Maximalizujte strategickú, finančnú, prevádzkovú aj intelektuálnu hodnotu kľúčových obchodných dokumentov a zlepšite výkonnosť firmy.

Služby na správu životného cyklu dokumentov prinášajú viac než len podporu pri správe dokumentov. Počnúc vytvorením až po archiváciu dokumentov využívame odbornú technológiu, postupy aj ľudí na zabezpečenie úplného súladu s bezpečnostnými aj regulačnými požiadavkami, a zároveň z nich vyťažíme čo najviac hodnoty, aby sme posilnili výkonnosť a rast podnikania počas celej životnosti vašich dokumentov.

Čo ponúkame

Tvorba

Od začiatku životného cyklu dokumentov zachovávajte konzistentnosť pri tvorbe alebo snímaní dokumentov a vstupov, čím zjednodušíte ich spracovanie.

Distribúcia

Spoľahnite sa na osvedčenú distribúciu dokumentov príjemcom, do tlačiarní, do systémov na správu dokumentov alebo obsahu, aj na fyzické a digitálne uskladnenie dokumentov.

Prístup a úložisko

Uložte dokumenty bezpečne s overeným prístupom, ktorý umožňuje jednoduché vyhľadávanie, zobrazovanie, úpravu, sledovanie, správu verzií a prehodnocovanie dokumentácie.

Archivovanie

Zabezpečte dokumenty v papierovej aj elektronickej forme tak, že ich archivujete na neskoršie použitie, alebo ich na konci ich prevádzkovej životnosti úplne zničíte.

Integrácia s aplikáciami v priestoroch podniku

Zabezpečte jednoduchý prístup k dokumentom a obrázkom cez vaše existujúce podnikové aplikácie v priestoroch vášho podniku, a zároveň zachovajte súlad s bezpečnostnými požiadavkami.

Smart Shoring video

spôsobilosti.

Odborné spracovanie

Dokumenty budú spracovávané v stredisku pre zdieľané služby spoločnosti Canon, ktoré optimálne vyhovuje vašim požiadavkám.

Kvalifikovaný personál

Naši skúsení operátori hovoria viacerými jazykmi, aj tým vaším, aby vám poskytli nadpriemerné služby.

Digitálne zabezpečenie

Využívame bezpečný prístup na diaľku, vďaka čomu pri správe údajov plne dodržiavame európske nariadenia.

Document lifecycle

Prevezmite obsah

Download content

Riešenia inteligentnej podpory

Osloboďte svojich zamestnancov od manuálnych úloh a sústreďte sa na podstatu svojho podnikania. Inteligentná podpora sa postará o overovanie, kontrolu, analýzu a vytváranie hlásení za vás, pričom vám ušetrí čas aj peniaze.

Využitím správy životného cyklu dokumentov zefektívnite každodenné obchodné procesy

Súvisiace služby

Document Capture and Data Processing

Snímanie dokumentov a spracovanie údajov

Zvýšte efektívnosť prostredníctvom automatizovanej správy vstupu fyzických aj digitálnych údajov.

Out-Tasking

Outtasking

Outsourcingom nákladných a pracovne náročných úloh zvýšite produktivitu svojich zamestnancov.

Print-room Services

Služby tlačiarenského oddelenia

Majte potreby tlače pod kontrolou vďaka produkčným službám na pracovisku aj mimo neho.

S podporou outsourcingu procesov urýchlite svoje obchodné operácie

KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM