SLUŽBY

Outtasking

Out-Tasking

Osloboďte svojich zamestnancov od pracovne náročných úloh

Sústreďte sa na podstatu svojho podnikania a zvýšte produktivitu zamestnancov outsourcingom časovo náročných manuálnych postupov.

Skenovanie papierových dokumentov, overovanie údajov, kontrola informácií a správa výnimiek sú nákladné a časovo náročné a nepredstavujú práve najlepší spôsob, ako využiť čas vašich zamestnancov. Strediská pre zdieľané služby spoločnosti Canon môžu vybaviť tieto pracovne náročné úlohy za vás, pričom vám ušetria čas aj peniaze a uvoľnia váš personál, ktorý bude môcť pomáhať pri dôležitejších aspektoch podnikania, akými sú napríklad rozvoj a rast.

Čo ponúkame

Snímanie dokumentov

Správa vstupu fyzických aj digitálnych dokumentov vrátane zadávania údajov, spracovania, indexácie a extrakcie zabezpečí kompletné snímanie dokumentov.

Kontrola údajov

S kompletnými kontrolami na potvrdenie platnosti a overenie obchodných dokumentov si budete istí, že sú vaše údaje úplné, správne a relevantné.

Služby obohacovania dokumentov

Hodnotu svojich obchodných údajov maximalizujete, ak ich prispôsobíte pôvodným dokumentom zákazníkov alebo manuálne pridáte polia s údajmi.

Zadávanie údajov

Zabezpečený a presný vstup údajov zabezpečí efektívnu správu údajov vo viacerých systémoch v rámci infraštruktúry vášho podniku.

Správa výnimiek

Automatizované pracovné postupy zisťujú chyby v údajoch, napríklad chýbajúce údaje, ktoré rýchlo a efektívne vyriešime v našich strediskách pre zdieľané služby.

Špecializované služby

Naši operátori sa bezproblémovo integrujú do vašich obchodných procesov, vykonajú manuálne úlohy za vás a odbremenia vašich zamestnancov.

Smart Shoring video

spôsobilosti.

Optimálne miesta

Strediská pre zdieľané služby spoločnosti Canon sú bezpečné miesta na spracovanie vašich dokumentov a údajov.

Viacjazyčné zdroje

Naši vysoko kvalifikovaní a všeobecne školení operátori dokážu spracovať dokumenty a údaje v mnohých jazykoch.

Súlad so zákonmi o ochrane údajov

Naši operátori v strediskách zdieľaných služieb využívajú bezpečný prístup na diaľku, aby ste mali istotu v otázke dodržiavania všetkých nariadení.

Optimum locations

Prevezmite obsah

Download content

Riešenia inteligentnej podpory

Osloboďte svojich zamestnancov od manuálnych úloh a sústreďte sa na podstatu svojho podnikania. Inteligentná podpora sa postará o overovanie, kontrolu, analýzu a vytváranie hlásení za vás, pričom vám ušetrí čas aj peniaze.

Aegon case study

Prípadová štúdia spoločnosti Aegon

Pomohli sme spoločnosti Aegon vyvinúť najmodernejší systém na spracovanie prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty s automatizovanými procesmi manipulácie s dokumentmi a elektronickým uchovávaním. Tento efektívnejší systém na spracovanie dokumentov sme umiestnili do nového, na tento účel vybudovaného externého zariadenia, ktoré spravuje spoločnosť Canon.

Pozrite sa, koľko času a peňazí by vám mohol ušetriť outtasking od spoločnosti Canon

Súvisiace služby

Document Capture and Data Processing

Snímanie dokumentov a spracovanie údajov

Zvýšte efektívnosť prostredníctvom automatizovanej správy vstupu fyzických aj digitálnych údajov.

Document Lifecycle Management

Správa životného cyklu dokumentov

Vďaka odborným procesom aj osobám vyťažíte z obchodných dokumentov maximum.

Dodajte svojmu podniku nový impulz prostredníctvom riešení outsourcingu pre všetky úlohy

KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM