Canon TrueProof

TrueProof

TrueProof je predtlačový kontrolný systém s reálnym náhľadom na obrazovke (WYSIWYG) fungujúci ako virtuálna tlačiareň, ktorý skvalitňuje a optimalizuje predtlačovú kontrolu. Umožňuje zobraziť náhľad obrázkov na strane a skontrolovať presnosť registrácie, v prípade potreby s pixelovou presnosťou, ešte pred začatím realizácie digitálnych tlačových úloh.
Systém TrueProof možno navyše rozšíriť o voliteľné moduly, ktoré zabezpečujú maximalizované prispôsobovanie farieb a umožňujú kontrolu farieb softvérovej a tlačenej kópie. Zákazníkovi sa tak predkladá komplexné riešenie kontroly digitálnej plnofarebnej produkčnej tlače.

Výhody

  • Eliminuje náklady súvisiace s prestojmi, spotrebným materiálom, personálom a časom nastavenia veľkoobjemovej produkčnej tlačiarne, ktoré vznikajú pri tlači kontrolných výtlačkov.
  • Vďaka možnosti TrueProof SoftProof možno ušetriť množstvo zbytočných kontrolných výtlačkov. Komplexná simulácia tlačiarne zaisťuje presnosť
  • Zobrazenie s pixelovou presnosťou vrátane simulácie priehľadného papiera, samostatných rovín farieb a predtlačených formulárov
  • Určenie spotreby atramentu poskytuje dôležitý a presný vstupný údaj na výpočet celkových nákladov
  • Overovanie tlačových údajov na základe skutočných podmienok tlače a podľa vydaných noriem (napr. ISO 12647, G7) alebo vlastných hodnôt
  • TrueProof V5.0 ponúka prvé holistické riešenie v oblasti kontroly farieb v rámci pracovného toku pre odvetvie digitálnej tlače.

Detailnosť

Pozrite sa zblízka na produkt Canon TrueProof

Flexibilné softvérové riešenie kontroly pre komerčnú tlač


TrueProof je komplexný softvérový kontrolný nástroj s pixelovou presnosťou s reálnym náhľadom na obrazovke (WYSIWYG), ktorý funguje ako virtuálna veľkoobjemová produkčná tlačiareň Canon IPDS alebo PCL. TrueProof dokáže zabezpečiť, že aplikácie z externých zdrojov budú pripravené na produkciu ešte pred tlačou na fyzickej produkčnej tlačiarni, čím sa zabráni zbytočným prestojom zapríčineným chybnými súbormi alebo nesprávnym rozložením, zákazníci ušetria náklady a zvýši sa výkonnosť. Všetky aplikácie nasmerované do systému TrueProof možno zobraziť na obrazovke v plnom rozlíšení tlače. Vďaka funkciám ako simulácia obojstranne potlačených strán alebo vrstvenej tlače na predtlačené formuláre predstavuje systém TrueProof multifunkčný nástroj kontroly špecifický pre zariadenia.
Systém TrueProof možno navyše rozšíriť o voliteľné moduly, ktoré zabezpečujú maximalizované prispôsobovanie farieb a umožňujú kontrolu farieb softvérovej a tlačenej kópie. Zákazníkovi sa tak predkladá komplexné riešenie kontroly digitálnej plnofarebnej produkčnej tlače.
TrueProof sa používa aj na určovanie spotreby atramentu a využívania farieb v aplikáciách, čo je dôležitý parameter v celkových výpočtoch. V takom prípade systém TrueProof pomocou originálnej funkcie tlačiarne poskytuje presný výpočet využívania farieb a spotreby atramentu.
TrueProof dokáže simulovať všetky typy produkčných tlačiarní značky Canon s radičom SRA (série VP5000, VS7000, VS8000, VS9000, ColorStream, JetStream, ImageStream).
Systém TrueProof Core je primárne určený na úzku spoluprácu so systémom PRISMAproduction, no možno ho pripojiť aj k akémukoľvek inému výstupnému systému IPDS/PCL, ktorý simuluje veľkoobjemovú produkčnú tlačiareň značky Canon.