Publisher Select 2

Publisher Select 2

Zefektívnite svoj pracovný tok s nástrojom Publisher Select 2. Rýchlo a jednoducho vytvárajte, kontrolujte a tlačte súbory technickej dokumentácie prostredníctvom veľkoformátovej tlačiarne – významne zvýšte svoju celkovú produktivitu tlače.

Výhody

  • Lepšie možnosti použitia a vyššia produktivita vďaka novému intuitívnemu dizajnu používateľského rozhrania
  • Štandardizujte pracovný tok pomocou jednoduchých šablón
  • Šetrite čas obsluhy pomocou funkcie presúvania súborov pri zostavovaní úloh
  • Predchádzajte chybným výtlačkom vďaka automatizovanej funkcii kontroly, ktorá rozpozná nekompatibilné nastavenia pred zadaním úlohy
  • Sledujte stav a uskutočňujte úkony na zadaných úlohách
  • Rýchle prepínanie tlačiarní, spúšťanie a vypínanie
  • Skrátenie času prípravy tlače až o 30 % v porovnaní s verziou Publisher Select 1

Detailnosť

Pozrite sa zblízka na produkt Publisher Select 2

Produktívny softvér na zadávanie veľkoformátových tlačových úloh


Nástroj Publisher Select 2 je súčasťou balíka ClearConnect, ktorý sa plynulo integruje do všetkých systémov PlotWave a ColorWave, ako aj do tlačiarní radu imagePROGRAF iPF830/840/850, pričom umožňuje rýchle prepínanie medzi tlačiarňami súčasne s rýchlejším spúšťaním aj vypínaním. Vďaka novému intuitívnemu dizajnu používateľského rozhrania zároveň ponúka širšie možnosti používania a maximálnu produktivitu.

Štandardizovanie pracovného toku


Jednoduché šablóny pomáhajú pri štandardizácii pracovného toku. Dlaždice šablón sú pohodlne umiestnené na domovskej obrazovke a umožňujú zoskupenie najbežnejšie používaných nastavení – aby ste mohli zaistiť konzistentný výstup každý deň, rok čo rok. Vytvorenie novej šablóny je rovnako jednoduché ako jej používanie. Stačí kliknúť na symbol „+“, vybrať požadované nastavenia a uložiť šablónu pod preferovaným názvom. Môžete si vytvoriť toľko šablón, koľko potrebujete, bez obmedzenia.

Šetrenie času obsluhy


Ušetrite množstvo času na prípravu vďaka funkcii presúvania, ktorá umožňuje jednoducho vybrať súbory, ktoré chcete vytlačiť a presunúť ich na dlaždicu požadovanej šablóny. Okno kontroly sa otvorí automaticky. Importovanie súborov je rovnako jednoduché. Stačí kliknúť na požadovanú dlaždicu šablóny a importovať dokumenty, ktoré potrebujete vytlačiť v rámci súboru alebo úlohy.

Predchádzanie chybným výtlačkom


Automatická funkcia kontroly zrýchľuje a zjednodušuje zaistenie správnych nastavení pre každú tlačovú úlohu – čím ušetríte čas aj peniaze. Ak je napríklad úloha priveľká pre dostupné médium, zobrazí sa zreteľné varovanie označujúce súbor, ktorý vyžaduje vašu pozornosť. Dynamický náhľad tlače zároveň jasne znázorňuje polohu výkresu na médiu, vďaka čomu ju možno podľa potreby ľahko upraviť. Ak navyše používate priečinok, funkcia automatického rozpoznávania legendy automatizuje otočenie súborov na dosiahnutie dokonale vytlačeného a zalomeného dokumentu.

Monitorovanie stavu tlačiarne a tlačovej úlohy


Prostredníctvom používateľského rozhrania môžete takisto monitorovať aj stav pripojenej tlačiarne, napríklad úroveň atramentu alebo toneru a vložené médium. Zároveň môžete sledovať stav zadaných úloh a dokonca uskutočňovať rôzne úkony, ako ich zrušiť*, vymazať, opätovne zadať, opätovne upraviť alebo zmeniť počet kópií.
*Okrem radu iPF

Skrátenie času prípravy tlače až o 30 %


Príprava tlače môže byť zdĺhavý proces, ktorý zaberie značnú časť celkového trvania tlače. Vďaka novej funkcii presúvania spolu so súbormi šablón môžete čas prípravy skrátiť až o 30 % v porovnaní s verziou Publisher Select 1.

Technické parametre produktu

Zistite viac o produkte Publisher Select 2, jeho funkciách a možnostiach využitia.