Séria imageRUNNER ADVANCE DX 4700
Technické parametre

Podrobné informácie o technických parametroch

Hlavná jednotka

Typ zariadenia

Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie formátu A3

Základné funkcie

Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voliteľná funkcia faxu

Procesor

1,75 GHz procesor Dual Core

Ovládacie panely

Štandardne: farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 10,1 palca

Pamäť

Štandard: 3,0 GB RAM

Jednotka pevného disku

Štandard*: 320 GB (dostupný priestor na disku: 250 GB),
Voliteľná: 250 GB, 1 TB
* Na úvod môže byť použitý iný pevný disk.

Zrkadlová jednotka pevného disku

Voliteľné

Rozhrania na pripojenie

SIEŤ
Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Voliteľné: NFC, nízkoenergetická technológia Bluetooth Low Energy 

INÉ
Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1
Voliteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania

Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m2)

Štandardná: 1 200 listov
Viacúčelový zásobník na 100 listov x 1
Kazeta na 550 listov x 2
Maximálna kapacita 6 350 listov (s kazetovou podávacou jednotkou s vysokou kapacitou – B1 a jednotkou zásobníka papiera – F1)

Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m2)

Štandardná: 250 listov
Maximálna: 3 350 listov (s tlmiacou prechodovou jednotkou – N1 + dokončovačom so zošívačkou – Y1 alebo dokončovačom na brožúry – Y1)

Možnosti záverečných úprav

Štandard: zakladanie, zoskupovanie
S možnosťami: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie, zošívanie na vyžiadanie

Podpor. typy médií

Viacúčelový zásobník:
tenký, obyčajný, ťažký, farebný, recyklovaný, dierovaný, priehľadná fólia, pauzovací, štítok, kancelársky, obálka

Horná/dolná kazeta:
tenký, obyčajný, ťažký, farebný, recyklovaný, dierovaný

Podporované formáty médií

Viacúčelový zásobník:
Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 297,0 x 431,8 mm
Ľubovoľná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 297,0 x 431,8 mm
Obálky: COM10 č10, Monarch, DL, ISO-C5
Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 148,0 mm až 297,0 x 431,8 mm


Horná kazeta:
Štandardná veľkosť: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Vlastná veľkosť: 139,7 x 182,0 mm až 297,0 x 390,0 mm


Dolná kazeta:
Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Vlastná veľkosť: 139,7 x 182,0 mm až 297,0 x 431,8 mm
Obálky*: COM10 č.10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5
* Vyžaduje sa nástavec na podávanie obálok D1.

Podporované hmotnosti médií

Viacúčelový zásobník: 52 až 220 g/m2 
 * Tenký (52 až 59 g/m2): iba zvislé vkladanie papiera v smere zrnitosti

Horná/dolná kazeta: 60 až 220 g/m2

Obojstranný podávač: 60 až 105 g/m2

Čas zahrievania

Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej*
* Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktiváciu na použitie. 

Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej

Od zapnutia napájania: 24 sekúnd alebo menej*
*Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)

Rozmery (Š x H x V)

S krytom predlohového skla Y2: 608 x 713 x 822 mm
S jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov – C1: 608 x 722 x 932 mm
S obojstranným automatickým podávačom dokumentov – BA1: 608 x 719 x 926 mm

Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)

Základná konfigurácia:
1 116 x 1 160 mm (kryt predlohového skla typu Y2 + otvorený viacúčelový zásobník/vysunutý rozširujúci zásobník + otvorená kazeta na papier)
1 116 x 1 169 mm (jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov C1 + otvorený viacúčelový zásobník/vysunutý rozširujúci zásobník + otvorená kazeta na papier)
1 116 x 1 166 mm (automatický podávač dokumentov – BA1 + otvorený viacúčelový zásobník/vysunutý rozširujúci zásobník + otvorená kazeta na papier)

Plná konfigurácia:
1 811 x 1 169 mm (jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1 + jednotka zásobníka papiera – F1 + dokončovač na brožúry – Y1 s vysunutým rozširujúcim zásobníkom a vysunutou jednotkou chrbtovej väzby)
1 811 x 1 169 mm (jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – BA1 + jednotka zásobníka papiera – F1 + dokončovač na brožúry – Y1 s vysunutým rozširujúcim zásobníkom a vysunutou jednotkou chrbtovej väzby)

Hmotnosť

S krytom predlohového skla – Y2: pribl. 75,0 kg vrátane tonera
S jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov – C1: pribl. 87,9 kg vrátane tonera
S obojstranným automatickým podávačom dokumentov – BA1: pribl. 81,4 kg vrátane tonera

Špecifikácie kopírovania

Rýchlosť kopírovania

iR-ADV DX 4751i:
až 51 str./min (A4), až 37 str./min (A4R), až 25 str./min (A3), až 20 str./min (A5R)

iR-ADV DX 4745i:
až 45 str./min (A4), až 32 str./min (A4R), až 22 str./min (A3), až 20 str./min (A5R)

iR-ADV DX 4735i:
až 35 str./min (A4), až 32 str./min (A4R), až 22 str./min (A3), až 20 str./min (A5R)

iR-ADV DX 4725i:
až 25 str./min (A4), až 17 str./min (A4R), až 15 str./min (A3), až 17 str./min (A5R)

Čas do výstupu prvej kópie (A4)

iR-ADV 4751i: pribl. 3,7 sekundy alebo menej

iR-ADV 4735i: pribl. 3,8 sekundy alebo menej

iR-ADV DX 4745i: pribl. 3,8 sekundy alebo menej

iR-ADV 4725i: pribl. 5,2 sekundy alebo menej

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

600 x 600

Viaceré kópie

Až 9 999 kópií

Hustota kopírovania

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

Zväčšenie

Variabilné priblíženie: 25 % – 400 % (kroky po 1 %)
Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Funkcie kopírovania

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatívy/pozitívy, opakovanie obrázkov, zlúčenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, superimpozícia obrázkov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, rezervovaná kópia, vzorka kópie

Špecifikácie skenovania

Voliteľné rozlíšenie

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1* alebo BA1 [obojstranné na obojstranné (automaticky s obojstranným automatickým podávačom dokumentov)]
* Detekcia podávania viacerých listov.

DADF: Obojstranný automatický podávač dokumentov

Kapacita podávača dokumentov (80 g/m2)

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1: až 200 listov
Obojstranný automatický podávač dokumentov – BA1: až 100 listov

Prijateľné originály a hmotnosti

Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty

Hmotnosť médií do podávača dokumentov:
Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1*:
Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m2
Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m2
* Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m2.

DADF-BA1:
Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m2 (čiernobielo), 64 až 128 g/m2 (farebne)
Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m (čiernobielo), 64 až 128 g/m2 (farebne)

Podporované formáty médií

Max. veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm

Veľkosť médií do podávača dokumentov:
Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,
Vlastná veľkosť: 70,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm

DADF-BA1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, vlastná veľkosť: 139,7 x 128 mm až 297,0 x 431,8 mm

Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobiele/farebné, A4)

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1:
Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 80/80 (600 x 600 dpi, kopírovanie)
Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 160/90 (600 x 600 dpi, kopírovanie)

DADF-BA1:
Jednostranné skenovanie: 70/70 (300 x 300 dpi, odosielanie), 51/51 (600 x 600 dpi, kopírovanie)
Obojstranné skenovanie: 35/35 (300 x 300 dpi, odosielanie), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopírovanie)

Rozlíšenie skenovania (dpi)

Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600
Skenovanie na odosielanie: (typ Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (typ Pull) 600 x 600
Skenovanie na fax: 600 x 600

Technické špecifikácie pre skenovanie typu Pull scan

Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA

Podporované OS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Metóda skenovania

Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online)

Špecifikácie SEND

Popis

Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka
Voliteľné: Super G3 FAX, IP Fax

Adresár

LDAP (2 000)/lokálne (1 600)/rýchle voľby (200)

Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)

Typ Push: až do 600 x 600
Typ Pull: až do 600 x 600

Komunikačný protokol

Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

Formát súborov

Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadávateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Súpravy pre funkciu univerzálneho odosielania

Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán

Špecifikácie faxu

Maximálny počet pripojených liniek

2

Rýchlosť modemu

Super G3: 33,6 kb/s, G3: 14,4 kb/s

Metóda kompresie

MH, MR, MMR, JBIG

Rozlíšenie (dpi)

400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)

Veľkosť pri odosielaní/prijímaní

Odosielanie: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1
Prijímanie: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
*1 Odosiela sa ako A4
*2 Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku

Pamäť FAXOV

Až 30 000 strán (2 000 úloh)

Rýchle voľby

Max. 200

Skupinové voľby/ciele

Max. 199 volieb

Sekvenčné vysielanie

Max. 256 adries

Zálohovanie pamäte

Áno

Funkcie pre faxovanie

Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier

Technické údaje pre ukladanie

Poštová schránka (podporovaný počet)

100 používateľských poštových schránok,
1 priečinok doručenej pošty Memory RX,
50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty
Uloží sa najviac 30 000 strán (2 000 úloh)

Rozšírený priestor

Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV
Podporované klientske počítače: Windows® 7/8.1/10
Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3

Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore

Štandard: 16 GB
(Voliteľne: max. 480 GB)

Funkcie rozšíreného priestoru

Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoraďovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie

Technické údaje pre zabezpečenie

Autentifikácia a riadenie prístupu

Štandardné:
Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)

Bezpečnosť dokumentov

zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW*1),
zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty),
zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle®), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), uzamknutie skenovania (QR kód), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač)
*1 Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW

Zabezpečenie siete

TLS 1.3, IPSec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, bezdrôtová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie komunikačných liniek (G3 FAX, port USB, rozšírený priestor, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch)

Zabezpečenie zariadenia

ochrana údajov na pevnom disku (šifrovanie údajov na pevnom disku (s overením FIPS140-2), vymazanie prepísania údajov na pevnom disku, zamknutie pevného disku), štandardné spustenie pevného disku, model Trusted Platform Module (TPM), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (overenie systému pri spúšťaní, detekcia narušenia Runtime), IEEE2600.2 (bežné certifikačné kritériá) (TBD)

Správa zariadení a audit

heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu,
spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia

Technické údaje pre prostredie

Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 ºC
Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)

Zdroj napájania

220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 5,6 A

Spotreba energie

Maximálna: pribl. 1 500 W

Pohotovostný režim: pribl. 38 W*1
Režim spánku: pribl. 0,9 W*2

*1 Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky
*2 Hodnotu 0,9 W v režime spánku nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností.


Typická spotreba energie (TEC):
iR-ADV DX 4751i: 0,72 kWh
iR-ADV DX 4745i: 0,63 kWh
iR-ADV DX 4735i: 0,53 kWh
iR-ADV DX 4725i: 0,35 kWh
Poznámka:
Podľa programu USA Energy Star 3.0

Hlučnosť (čiernobiele/farebné)

Hladina akustického výkonu (LWA, m)*
Aktívny režim (jednostranne)
iR-ADV DX 4751i: 6,7 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 4745i: 6,6 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 4735i: 6,5 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 4725i: 6,3 B, Kv 0,3 B
Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Akustický tlak (LpAm)
Pozícia okolostojaceho:
Aktívny režim (čiernobielo) (jednostranne):
iR-ADV DX 4751i: 54 dB*
iR-ADV DX 4745i: 51 dB*
iR-ADV DX 4735i: 51 dB*
iR-ADV DX 4725i: 50 dB*
Pohotovostný režim
iR-ADV DX 4751i: 21 dB*
iR-ADV DX 4745i: 21 dB*
iR-ADV DX 4735i: 20 dB*
iR-ADV DX 4725i: 20 dB*

* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Štandardy

Modrý anjel

Spotrebný materiál

Kazety s tonerom

Toner C-EXV 53 BK

Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 6 %)

Toner C-EXV 53 BK: 42 100 strán

Softvér a správa tlačiarne

Sledovanie a hlásenie

Universal Login Manager (ULM):
uniFLOW Online Express

Nástroje na správu na diaľku

Konzola na správu iW (iWMC - iW Management Console)
eMaintenance
Systém na poskytovanie obsahu

Softvér na skenovanie

Network ScanGear

Nástroje na optimalizáciu

Konfiguračný nástroj ovládača Canon
NetSpot Device Installer

Platforma

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Správa dokumentov

Kofax Power PDF

Možnosti pre podávanie papiera

KAZETOVÁ PODÁVACIA JEDNOTKA AN1

Kapacita papiera: 550 listov x 2 (80 g/m2)
Typ papiera: tenký, obyčajný, ťažký, farebný, recyklovaný, dierovaný
Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, vlastná veľkosť: 139,7 x 182,0 mm až 297,0 x 431,8 mm
Hmotnosť papiera: 60 až 220 g/m2
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery: (Š x H x V): 565 x 650 x 248 mm (po pripojení k hlavnej jednotke)
Hmotnosť: pribl. 23,5 kg

KAZETOVÁ PODÁVACIA JEDNOTKA S VYSOKOU KAPACITOU B1

Kapacita na papier: 2 450 listov (80 g/m2)
Typ papiera: tenký, obyčajný, ťažký, farebný, recyklovaný, dierovaný
Veľkosť papiera: A4
Hmotnosť papiera: 60 až 220 g/m2
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery: (Š x H x V): 565 x 650 x 248 mm (po pripojení k hlavnej jednotke)
Hmotnosť: pribl. 28,0 kg

JEDNOTKA ZÁSOBNÍKA PAPIERA F1

Kapacita na papier: 2 700 listov (80 g/m2)
Typ papiera: tenký, obyčajný, ťažký, farebný, recyklovaný, dierovaný
Veľkosť papiera: A4, B5
Hmotnosť papiera: 60 až 128 g/m2
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 344 x 630 x 440 mm (po pripojení k hlavnej jednotke)
Hmotnosť: pribl. 31,0 kg

Hardvérové príslušenstvo

Čítačky kariet

MiCARDPLUS FOR ULM
Čítačka kopírovacích kariet – F1
Príslušenstvo čítačky kariet na kopírovanie – B7

Others

Kryt predlohového skla – Y2
Úžitkový zásobník – B1 (Utility Tray-B1)
Podávač na obálky-D1
Numerická klávesnica – A1

Možnosti zabezpečenia

Zabezpečenie údajov

SÚPRAVA NA ZRKADLENIE JEDNOTIEK PEVNÝCH DISKOV-J1
2,5-palcový/250 GB pevný disk – N1
2,5-palcový/1 TB pevný disk – P1

Možnosti pre systém a ovládač

Príslušenstvo pre tlač

Súprava medzinárodných písiem PCL – A1 (PCL International Font Set-A1)
Súprava tlačiarne PS – BG1

Tlač čiarových kódov

Súprava na tlač čiarových kódov – D1 (Barcode Printing Kit-D1

Systémové príslušenstvo

Súprava rozhrania riadenia kopírovania – A1 (Copy Control Interface Kit-A1)
Súprava sériového rozhrania – K3 (Serial Interface Kit-K3)
Súprava na pripojenie A2 pre Bluetooth LE
Súprava NFC – E1

Príslušenstvo na faxovanie

Faxová karta Super G3 – BF1
Dvojlinková faxová karta Super G3 – BF1
Súprava vzdialeného faxu – A1 (Remote Fax Kit-A1)
Rozširujúca súprava faxovania cez IP – B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

Ďalšie možnosti

Príslušenstvo pre prístup

Rukoväť na prístup k ADF – A1 (ADF Access Handle-A1)
Súprava hlasového navádzania – G1 (Voice Guidance Kit-G1)
Súprava hlasovej obsluhy – D1 (Voice Operation Kit-D1)

Zásobník na zošívanie

Zošívanie P1
 Zásobník na zošívanie – Y1

-->